Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steffen Myklebust Velkommen til en presentasjon av «my good friends»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steffen Myklebust Velkommen til en presentasjon av «my good friends»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Steffen Myklebust Velkommen til en presentasjon av «my good friends»

2 my good friends frivillig forening for 60+ livslang læring
digitale løsninger aktiv aldring livsglede Foreningens formål er livslang læring for mennesker over 60 år gjennom informasjonsdeling og samhandling ved hjelp av video chat verktøy. (ikke klikk – alt kommer automatisk) “my good friends” er en frivillig organisasjon hvor gode venner ønsker å dele informasjon og samhandle. Vi bruker nye digitale verktøy til samarbeidet og fokuserer på digitale løsninger. Med dette håper vi at vi bedre kan vurdere og å ta i bruk nye digitale løsninger som vi har glede og nytte av.

3 Store endringer - stadig raskere Hvordan følge med?
Eksempler på radikale endringer som påvirker hva vi gjør og hvordan vi tenker og føler. D I G T A L T Datamaskin PC Internett e-post Google Smartphone Nettsky Tog Bil Fly Elektrisitet Fjernsyn Boktrykk Dampmaskin Telefon Mobil 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Nye digitale løsninger innebærer store endringer i det moderne samfunnet og menneskenes hverdag. I de siste 300 – 400 årene har det vært store endringer i hva vi gjør og hvordan vi tenker. Fra 1700-tallet til 1900-tallet hadde menneskene god tid til å tilpasse seg utviklingen. Fra begynnelsen av 1900-tallet ble det etter hvert vanlig med bil, radio, telefon og TV og utviklingen gikk stadig raskere. Digitalalderen startet i 1970-årene og fra da av har det vært helt fantastisk hvor fort utviklingen har gått. Kodak film som var verdens mest kjente varemerke i år 2000 er nå konkurs. Oversikten er eksempler på ny teknologi som har radikalt endret hva vi gjør og hvordan vi tenker og føler. I løpet av de siste årene har det skjedd store endringer med verdenshandel, arbeidsplasser, informasjon og underholdning, reisevirksomhet, hvordan vi bruker tiden – og alt så skjer utrolig fort. Hvordan er vi som mennesker forberedt på å møte de store og raske endringene i dagliglivet? Store endringer - stadig raskere Hvordan følge med?

4 Noen «filosofiske» betraktninger om alder og alderskultur
Kropp Kultur / forventninger Sinn 105 år - 70 år 87 – 105 Mange har dårlig Helse, noen god 87 – 105 Ingen forventninger 87 – 105 Har mistet evnen til å lære nytt 70 – 88 Mange har god helse, noen dårlig Ingen forventninger 70 – 88 Endringsvilje nesten fraværende 70 år - 35 år 52 – 70 Trening nødvendig Redusert yteevne Avslutte karrieren Reise - opplevelser 52 – 70 Flyter på erfaring Liten endringsvilje Må starte å trene Trenger vedlikehold God jobb, tjene penger hus, bil, …… - vellykket 35 – 53 Bygger erfaring Redusert endringsvilje (Headinger vises automatisk – deretter klikk for hvert punkt for å komme videre) (klikk) Vi har gjort noen filosofiske betraktninger om alder og alderskultur. La meg først starte med kroppen. KROPP – i de første leveårene har vi høy aktivitet KROPP – før vi er på topp - det er i denne aldersgruppen vi finner våre topp idrettsutøvere KROPP – så begynner forfallet - nå trenger kroppen trening for vedlikehold KROPP – og fra vi er 50 reduseres yteevne raskt uten trening KROPP – etter 70 begynner vi å se store forskjeller på hvordan kroppen har vært vedlikeholdt KROPP – og etter 90 trenger mange hjelp av medisin, teknologi og helseforståelse for å leve lenger Hva så med alderskulturen og de forventningene samfunnet har til oss og vi har til oss selv KULTUR – som barn og ungdom bestemmer andre i stor grad hva vi skal gjøre KULTUR – nå er vi voksne og bestemmer selv, men påvirket av en sterk alderskultur fra venner, familie, media og samfunnet KULTUR – med erfaring blir vi mer individualister og utnytter erfaring og kunnskap KULTUR – dette er vel bonusårene og undersøkelser sier at våre beste leveår er 60-årene, nå får vi utbytte av hva vi har investert i de første 35 årene KULTUR – etter 70 føler mage seg gamle, egentlig uten grunn - samfunnet har ingen forventninger til de over 70, og hvilke forventninger har de til seg selv? KULTUR – hva forventer vi av de som har passert 90? Og hva skjer med sinnet, våre tanker, våre meninger og vår personlighet? SINN – for barn og ungdom er alt nytt – alt må læres SINN – svært endringsvillig – lett å påvirke – tilegner seg kunnskap og erfaring – målgruppe for reklame og annonsering SINN – – flyter på erfaring – i det industrielle samfunnet var det som regel fra denne gruppen sjefer kom fordi de hadde opparbeidet seg kunnskap og erfaring fra industriprosessene og kunne kontrollere at de ansatte gjorde en god jobb. I informasjonssamfunnet går utviklingen mye raskere. Lederen klarer ofte ikke å følge med – de ansatte har kunnskapen. Lederrollen endres nå raskt fra en å være en ekspert til bli en team leder eller coach. SINN – – samfunnet har endret seg mye siden de var 30 år. Nå er det mer enn 20 år siden pg mye skjer på 20 år. Hvordan klarer de å endre seg? SINN – – mange tenker nå at alt var bedre før? SINN – – og nå tenker de kanskje bare hvordan det var før? 35 år - år 17 – 35 På topp kroppslig Topp idrettsutøvere 17 – 35 God utdannelse Familie 17 – 35 Endringsvillig Kunnskap / erfaring 0 – 18 Høy aktivitet Leker 0 – 18 Vær flink på skolen og i idrett 0 – 18 Alt er nytt Lære

5 og livslang læring gjennom informasjonsdeling
gode 60+ venner samhandling og livslang læring gjennom informasjonsdeling nye digitale løsninger Vi er noen gode venner som gjerne vil ta utfordringen i å lære noe nytt, lære om nye digitale løsninger og følge med i utviklingen. Men vi klarer ikke det alene, så vi forsøker å finne nye måter å lære på gjennom samhandling. Digital teknologi har gjort sitt inntog på mange flere områder enn datamaskiner og PC de siste årene. Vi har valgt å konsentrere oss om fire områder - SmartReise, SmartHus, SmartHelse og SmartTeam og nye digitale løsninger innen disse områdene. SmartReise SmartHus SmartHelse SmartTeam

6 nettverk med mine gode venner
barn og ungdom er bedre på digital teknologi - data og mobil enn 60+ nettverk med mine gode venner Hvorfor? de lærer av hverandre - ikke på skolen Aldersgruppen 0 til 18 år er de som raskest lærer om og tar i bruk ny teknologi. De har et åpent sinn, de er ikke redd for å forsøke og feile – og de lærer av hverandre. På skolen er lærerne faktisk mer opptatt av å lære elevene “gammel” teknologi som PCer. Barn og ungdom får ofte ikke lov til å ha med seg eller bruke smarttelefoner på skolen. Men barn og ungdom lærer av hverandre. Vi har et eget nettsted – my-good-friends.com - hvor vi kan dele erfaringer og lære om samhandling. Et problem er at 60+ årgangene ikke er vant til å dele informasjon. I våre dager er utrolig informasjonsmengder tilgjengelig på nettet. Mange 60+ brukere er inne på nettet og søker informasjon, men de gir lite tilbake. Vi håper at foreningen og nettstedet my-good-friends.com kan stimulere til mer samhandling.

7 Er du klar for å lære noe nytt?
- den beste mentale treningen! Steg for steg: 1. Skap interesse hos deg selv. 2. Bestem deg for å lære noe nytt. 3. Det medfører problemer. 4. Gled deg over å beherske noe nytt. 5. Del det med andre. Undersøkelser viser at mange eldre – gjerne de over 50 – kvier seg for å lære noe nytt. For eksempel får mange problemer med nytt fjernsyn med nye funksjoner og ny fjernkontroll. De vil at den nye fjernkontrollen skal virke som den gamle. De trykker på det de tror er riktig utfra gammel kunnskap, så kommer problemene og alt virker så vanskelig. Men det er av disse problemene vi kan tilegne oss ny kunnskap. Barn og ungdom trykker på alt mulig og snakker sammen om hva som virker og hva de liker. Hva skal til for å lære noe nytt? Her har du en enkel oppskrift som du kan prøve: (klikk) 1. interesse – (klikk) 2. Bestem deg – (klikk) 3. det er av problemene du lærer – (klikk) 4. gled deg – (klikk) 5 del det med andre

8 SmartReise Planlegg og bestill reisen selv. - reisemål
Europeiske landsdeler Forslag på reisemål Digitale hjelpemidler SmartReise SmartReise - reisemål regioner i Europa digitale hjelpemidler Det har vært en voldsom utvikling i internasjonale reiser de siste 50 årene. Charterreiser startet for fullt i 70 årene. I de siste årene har det kommet en rekke lavpris flyselskaper som for eksempel Ryanair og Norwegian. Reiser som det tidligere tok år å planlegge har blitt til impulskjøp. Det tar ikke mange timer å bestille weekendopphold i London, Paris, Roma, Berlin eller andre eksotiske steder. I stedet for en pakkereise som er planlagt av en reiseoperatør vil mange nå tilpasse reisemål, severdigheter og opplevelser til egne behov og ønsker. Med internett er det enkelt å planlegge og bestille. SmartReise er et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med planleggingen. På nettstedet my-good-friends.com kan du se at SmartReise er inndelt i 3 alternativer – en oversikt over landsdeler eller geografiske områder i flere europeiske land med bakgrunnsinformasjon om området - en liste med reisemål som etter hvert blir oppdatert for hver landsdel eller geografisk område i Europa - en liste med nyttige lenker til bestilling eller planlegging av reisene

9 Se og hør hva du vil når du vil, nye hjelpemidler, bo lenger hjemme.
Lysstyring Varmestyring Brannalarm Innbruddsalarm Deteksjon av vannlekkasje Komfyrvakt Stikkontakter Elektriske apparater Ventilasjon Dører og Vinduer Solavskjerming Garasjedører og porter Diverse typer sensorer Fallsensor SmartHus underholdning innendørs utendørs energi sikkerhet digitale hjelpemidler Digital teknologi har gjort sitt inntog i hus og leiligheter I de siste årene og i årene fremover kommer mange nyheter. En av de er digital strømmåler hvor det åpner seg nye muligheter for bedre kontroll av strømforbruk. Mange har i de siste årene gått over til å “streame” eller strømme lyd og bilde så de kan se hva de vil når de vil. Og dette er bare begynnelsen. For ikke mange årene siden fikk vi digitale TV signaler og digitale fjernsyn. Om få år skal radionettet digitaliseres. Digitale bilder utkonkurrerte film for litt over 10 år siden. Streamer du lyd og bilde kan du se hva du vil når du vil. Netflix og andre filmkanaler har tatt knekken på videobutikkene og iTunes, Spotify og andre musikkapper har lagt platebutikkene øde. Hvor mange 60+ er fortrolig med disse nye digitale løsningene? Hvordan forbereder vi oss på å mestre alle de nye hjelpemidlene som gjør at vi kan bo lengre hjemme, være mer selvstendige og klare oss bedre selv når vi blir eldre. Det er ikke nok varme hender og nok tid til å gi alle omsorg. Utnytter man nye løsninger, kan man oppnå bedre omsorg uten at det må koste mer enn i dag. Med øket levealder blir det en stor befolkningsøkning i den øverste aldersgruppen fra 70 til 100 år. I tillegg til stor vekst i pensjonsutbetalinger vil mesteparten av helsebudsjettene gå med til denne aldersgruppen. Selv med økte bevilgninger vil det ikke være nok til å møte krav og forventninger. Vi må ta et eget ansvar for vår egen livskvalitet.

10 SmartHelse Du har ansvaret for din helse. Hvordan forebygge? kropp
sinn mat digitale hjelpemidler Også innenfor helse er vi inne i en digital revolusjon. Sykehusene investerer milliarder i digitalt medisinsk utstyr. Det er en pågående diskusjon om digitalisering av pasientjournalen og bedre kommunikasjon mellom person, fastlege, sykehus, spesialister, kommunenes helse, pleie og omsorg og andre helsemedarbeidere. Det er behov for å forenkle. Siden vi har ansvaret for egen helse er det fornuftig å være best mulig forberedt. Vi håper at vi kan dele tanker, ideer og erfaringer med gode venner i «my good friends» med fokus på hvordan vi best mulig kan passe på kropp, sinn og kosthold for å forebygge helsen. Sykdom og helseplager får leger og helsepersonell hjelpe oss med. (klikk) Telenor har sammen med Visma og noen kommuner gjennomført pilotprosjekter og her ser du noen råd om hva som skal til for at vi kan bo lengre hjemme.

11 Vi samhandler, lærer sammen og skaper et sosialt nettverk på nettet.
SmartTeam samtale samhandling få og gi hjelp digitale hjelpemidler Det siste området vi har valgt å fokusere på er kommunikasjon med venner. Fortsatt er ansikt til ansikt den vanligste og hyggeligste måten å møte gode venner på. Men på grunn av tid og avstand har det vært behov for flere løsninger. Det er ikke så veldig mange år siden brev og postkort var det eneste alternativet, men så kom telefonen og etterhvert e-post, SMS, Facebook og et utall andre muligheter. Mange har benyttet videochat siden 1990 årene, men gode løsninger var kostbart. Tandberg var en stor leverandør av slike tjenester og de ble solgt til Cisco i Microsoft satser nå stort på dette med Skype for hjemmebruk og Lync for bedrifter og profesjonelt bruk. Skype benyttes til møter mellom gode venner i «my good friends» for å lære mer om dette nye området. Noe annet som er veldig interessant for brukerne er at Skype til Skype samtalene er gratis når du bruker et bredbåndsnett. Med Skype kan du også ringe til hvilken som helst telefon eller mobil i de fleste steder i verden for kostnader tilsvarende lokaltakst i det landet du ringer til. Dette er igjen et nytt område med store endringer på grunn av nye digitale løsninger:

12 Besøk nettstedet www.my-good-friends.com har du kommentarer
snakk med oss på Skype registrer deg på nettstedet skriv dine kommentarer del med dine gode venner SmartReise SmartHus SmartHelse Jeg håper at denne presentasjonen hjelper til å forstå nytten og gleden ved å lære noe nytt og nødvendigheten av å ta del i den digitale utviklingen. Besøk gjerne nettstedet my-good-friends.com og se om du finner noe nytt. Vi vil gjerne være med på å bygge et sosialt nettverk mellom gode venner på nettet hvor vi kan samhandle. Takk for oppmerksomheten. SmartTeam


Laste ned ppt "Steffen Myklebust Velkommen til en presentasjon av «my good friends»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google