Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12. Oppsummering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12. Oppsummering."— Utskrift av presentasjonen:

1 12. Oppsummering

2 Hvorfor er vi interessert i massekommunikasjon
Produkt Medie Forbruker MASSEKOMMUNIKASJON Massekommunikasjoner bindeleddet mellom produkt/selger og forbruker.

3 Kommunikasjonsmodeller
En enkel modell Sender Mottaker Budskap

4 Massekommunikasjon “Budskap som formidles fra en (eller få) avsendere til mange mottakere, og at formidlingen foregår ved hjelp av et medium” Senderen er en profesjonell aktør Budskapet er standardisert, kommer regelmessig og kan kjøpes Mottakerene er en spredt, ikke-organisert gruppe. Det er liten kontakt tilbake til senderen.

5 Massemedium “De organisasjonene og den teknologien som produserer og sprer budskap slik at store grupper mottakere tar imot samme budskap på samme tid”

6 Viktige massemedium Kriterier for betydning Viktige medium?
Hvor mye tid bruker vi på mediet Hvilken interesse har vi for mediet Hvilken dekning (omfang) har mediet Hvilken gjennomslagskraft (påvirkning) har mediet Viktige medium? TV Dagspresse Radio

7 Mediadøgnet Hvilke medier brukte dere tid på i går? (ca)

8 Hvordan velge medie Økonomens og markedførerens oppgave med å velge medium blir stadig mer komplisert 1. Produkt Hva er det vi ønsker å selge f.eks. Nye Toyota Corolla 2. Målgruppe Hvem er det man ønsker å selge til? Menn mellom 40 og 44 år

9 Livsstilssegmentering
Norsk Monitor Moderne Global Scan Moderne individorienterte Moderne fellesskapsorienterte Forbruker og Media Lev i nuet Vær deg selv Status- plasserte Strebende Alt med måte Først meg selv Fellesskaps orienterte Moderate Individ orienterte Fornøyde Tradisjonelle Ikke vær anderledes For kirke og fedreland Tradisjonelle fellesskapsorienterte Tradisjonelle individorienterte Pressede Tradisjonelle

10 Livsstilssegmentering
Norsk Monitor Moderne Global Scan Moderne individorienterte Moderne fellesskapsorienterte Forbruker og Media Lev i nuet Vær deg selv Status- plasserte Strebende Alt med måte Først meg selv Fellesskaps orienterte Moderate Individ orienterte Fornøyde Tradisjonelle Ikke vær anderledes For kirke og fedreland Tradisjonelle fellesskapsorienterte Tradisjonelle individorienterte Pressede Tradisjonelle

11 Reklame I praksis Betalte budskap fra næringsdrivende med tilbud av varer og tjenester rettet mot forbrukere, næringslivet og offentlige institusjoner. Budskapet bæres frem gjennom medier som aviser, ukeblad, plakater, kino, radio, Tv, DM og elektroniske medier (CD-rom, internett)

12 Reklame Hva er god reklame “Strategi på trykk”
Vekker oppmerksomhet (stopp-effekt) Relevant (interessant for for mottaker) Troverdig Emosjonell Engasjere/underholde Skremme

13 Hvordan vurdere reklame
Hva er god eller dårlig reklame Resultater Som oftest ikke tilgjengelig Som oftes ikke mulig å isolere Andre metoder Teste Pretest Posttest Synse

14 Hvordan vurdere reklame
1. Presenteres ett argument for kunden. 2. Har argumentet en verdi for kunden. (“Kjøp denne varen, - så får du denne fordelen”) 3. Er argumentet unikt. 4. Har vi identifisert målgruppen 5. Treffer vi målgruppen Er argumentet må være så sterkt og oppfattes som så enhetlig og viktig at det påvirker store grupper likt.

15 Hvorfor og hvordan skal vi bruke reklame?
Reklamen skal hjelpe oss(bedriften) å løse våre ”problemer” Hvordan komme fra der vi er (nåsituasjon) til der vi ønsker oss (mål) Mao. så skal reklamen synliggjøre (være med å utøve) bedriftens strategi Mål Strategi Nå situasjon

16 Markedsstrategien Markedsstartegien er en del av bedriftens overordnede strategi Bedriftsstrategien De 3 generiske konkurransestrategier 1. Kostnadsleder 2. Differensiering 3. Fokus (Porter) Produkt Pris Personell Plass NOR VELGER DIFFERENSIERING Produkt - utvidet Pris - Personell - selgere Plass - Markedsstrategien (The marketing mix) (Kotler) Påvirkning

17 Sammenheng reklame og salg
Kan reklame påvirke kjøpsbeslutningen direkte Nei, bare indirekte. Det vi kan påvirke er kjøpstilbøyeligheten. Både tilhengere og motstandere av reklame har alltid overvurdert reklamens direkte virkning. Merkevarebygging vil over tid øke kjøpstilbøyeligheten Eks. “handle matvarer” Kjøpstilbøyelighet Kjøp Langsiktig påvirkning “Point of sale” aktitivteter Individbetingede variabler

18 Reklamens oppgaver De lokale aktørene De sentrale aktørene
Vise produkt, fortelle om tilbud ol De sentrale aktørene Merkevarebygging

19 Hva er produktet/tjenesten
Hva er egentlig en merkevare Effekt Merkevare (Compaq) Varemerke (Cube Computers) Tid

20 Hva er målet med merkevarebyggingen
Posisjonering ”Ta en posisjon i hodene til forbrukerne” Eks: Bilmarkedet


Laste ned ppt "12. Oppsummering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google