Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrket fellesskap Første samling 8. september 2009 Melhus bedehus 19:30 Kaffe 20:00 Vi starter presis 22:00 Avslutter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrket fellesskap Første samling 8. september 2009 Melhus bedehus 19:30 Kaffe 20:00 Vi starter presis 22:00 Avslutter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrket fellesskap Første samling 8. september 2009 Melhus bedehus 19:30 Kaffe 20:00 Vi starter presis 22:00 Avslutter

2 Vår første kveld  Dele drømmer  Dele erfaringer  Dele tanker  BE

3 Nærmere spesifisering av kvelden  Gjenfortelle forhistorien: prosjektgruppa - idedugnadene - årsmøtevedtaket – arbeids og visjonsgrupper.  Presentere deltakerne  Livsnær Jesus-sentrert undervisning  Forbønn  Dele drømmer, erfaringer og tanker

4 FELLESSKAPET MELHUS BEDEHUS Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Fortell om Jesus…!

5 Ett hus - med et ‘stort mangfold’ Alle utenfra ser på oss som ett hus – derfor må vi også se på oss selv som ett hus.

6 Melhus bedehus: Et sentralt møtested, med et åpent og inkluderende felleskap. Vårt ”løfte”: Et åpent fellesskap = FÅR MØTE JESUS Det får konsekvenser: VI SKAL BRY OSS! VÅRT KALL: ”Gå derfor ut…” FRUKT Veien videre i praksis for: • alle fellesskap Vanlig ønsket snarvei

7 Vårt ”løfte”: Et åpent fellesskap Veien videre Nettsider Styrket fellesskap Struktur

8 Styrket fellesskap gruppen  Gruppas viktigste mandat blir å finne ut hvordan visjonen for Melhus bedehus kan virkeliggjøres (utvikle en strategi). Da snakker vi både om hvordan vi kan styrke fellesskapet på bedehuset og hvordan vi kan nå nye mennesker på Melhus med evangeliet.  Arbeidet organiseres som et prosjekt over tre år. Arbeidsgruppa settes sammen av ledere og andre interesserte fra foreninger og lag på bedehuset som ønsker å ta aktivt del i dette arbeidet. Arbeidsgruppa redegjør for sitt arbeid en gang i året (på bedehusets årsmøte). I tillegg kan det være aktuelt å kjøre nye runder med idédugnad.

9 Struktur gruppe  Arbeids/visjonsgruppa bes jobbe videre med en ny struktur som går utenpå det eksisterende for bedehuset i dag. En struktur som vil ivareta det gamle og det nye.

10 Fokus En viktig del av jobben til arbeidsgruppa blir å søke Gud i bønn. Dette gjør vi i visshet om at ”hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves” (Salme 127,1).

11 Hva drømmer du om? Melhus-relaterte bønne-emner

12 Samlinger  Oktober  November  Januar  Årsmøte i slutten av februar 2010


Laste ned ppt "Styrket fellesskap Første samling 8. september 2009 Melhus bedehus 19:30 Kaffe 20:00 Vi starter presis 22:00 Avslutter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google