Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Høring St. melding 14. (2011-2012) Vi bygger Norge- om utbygging av strømnettet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Høring St. melding 14. (2011-2012) Vi bygger Norge- om utbygging av strømnettet."— Utskrift av presentasjonen:

1 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Høring St. melding 14. (2011-2012) Vi bygger Norge- om utbygging av strømnettet

2 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening2 Vel 60 medlemmer fra hele Norge Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes rammevilkår og på den måten bidra til lokal næringsutvikling.

3 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening3 Nettmeldingen bakgrunn; • Vi er svært fornøyd med at nettmeldingen er klar på behovet for nytt nett. Dette er gjennomgående og spørsmålet er blitt ikke om, men hvordan få til dette? • Defo deler meldingens begrunnelse knyttet til nytt nett, forsyningssikkerhet, mer fornybar produksjon forbruksvekst blant annet i industri, petroleum og områder med befolkningsøkning og ønsket om å utjevne regionale ubalanser og kraftpriser • Når det gjelder virkemidlene nevnt i meldingen har vi et mer nyansert syn

4 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening4 Nye konsesjonsprosesser • Formålet er å forenkle konsesjonsprosessen, prisverdig og nødvendig • Usikker på om det blir slik • Strammer inn prosessen, kan ikke komme etterpå • NVE innstillingsrett og vedtak hos Kongen i Statsråd • To politiske prosesser, bedre enn en?

5 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening5 Ekstern kvalitetssikring? • Usikker på hva dette innebærer • Neppe medvirke til kortere prosesser • Tenker man seg utvalg ala Sima-Samnanger løser dette ikke noe • Svekker NVE og Statnett • Og hva skal til for at disse utvalgene skal være nøytrale?

6 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening6 Øvrige forhold • Bra at det understrekes N-1 kriteriet på Sentralnettet • Flott at gjeldende policy på kabling understrekes – økes på lavere spenningsnivå og restriktivt på høyere spenningsnivå

7 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening7 Sitat fra meldingens side 8 • «Den kritiske betydningen av strøm tilsier, etter Regjeringens vurdering, at konsekvensene ved å bygge for lite nett er større enn konsekvensene ved å overinvestere».

8 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening8

9 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening9 • Statnett får dekket sine kostnader ved effektiv drift • Gjelder ikke på underliggende nettnivå, der kan viktige og helt nødvendige byggeprosjekter være ødeleggende for nettselskapene • Reguleringen må gi de rette incentiver, det gjør den tidvis ikke i dag. Her bygges det på tross av og ikke på grunn av – uholdbart • Reguleringen er tidvis et tilfeldighetenes spill – Dagmar bekrefter dette

10 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening10

11 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening11 Nettmeldingen og tariffer • Generelle tilnærminger • Tariffene kommer til å stige dramatisk kommende år • Meldingen sier ingen ting om fordelingen mellom kundegrupper – selv om det er her mye av politikken ligger

12 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening12 Anleggsbidrag - nettmelding • Anleggsbidrag som i dag, ikke i masket nett • Igjen de som genererer kostnadene slipper unna – oljesektoren inklusive ved elektrisering av sokkelen • Anleggsbidrag i Sverige (elsertifikater)

13 02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening13 Oppsummering • Kortere konsesjonsprosesser - bra om det går (tvilende til ekstern kvalitetssikring) • Flott med fokus på nødvendigheten av nytt nett • Stor mangel at meldingen ikke tar tak i det viktigste virkemiddelet for å sikre nytt nett – rammereguleringen. Hvor ble det av incentivene? • Burde vært noe om fordelingen av nettkostnader • Skuffende at det ikke blir anleggsbidrag i masket nett


Laste ned ppt "02.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Høring St. melding 14. (2011-2012) Vi bygger Norge- om utbygging av strømnettet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google