Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Paretokonferansen 2013 Strukturendring og leveringssikkerhet 17. Januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Paretokonferansen 2013 Strukturendring og leveringssikkerhet 17. Januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Paretokonferansen 2013 Strukturendring og leveringssikkerhet 17. Januar 2013

2 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening2

3 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening3

4 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening4

5 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening5 Mandat strukturutvalget «strukturutvalget skal bidra til en balansert debatt i forbindelse med strukturendringer der alle hensyn belyses»

6 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening6 Leder DN lørdag 2 okt. 2012

7 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening7

8 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening8 Påstand • De minste nettselskapene har lavere avkastning på kapitalen enn de store

9 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening9 • Rapporten viser et broket bilde • Det er de mellomstore nettselskapene som har høyest avkastning • Rapporten tar ikke frem samvirkelagene • Det er en tendens men ikke mer

10 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening10

11 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening11 Påstand • De minste selskapene har høyere nettleie en de store

12 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening12 • Ja det er i snitt noe høyere nettleie i distriktene, men det er mange mindre selskaper med lav nettleie, Kvam, Valdres, Narvik mfl. • Det er færre kunder å fordele regningen på i forhold til km ledning. • Det er helt andre utfordringer med vær vind og infrastruktur – forskjellene kunne vært langt større • Disse utfordringene består også etter en eventuell fusjon

13 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening13 Påstand • De minste selskapene har hyppigere og lengre avbrudd enn de store

14 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening14 • Mulig tendens i rapporten • Igjen noe annet ville vært bemerkelsesverdig. Et avbrudd i Finnmark gir helt andre utfordringer enn i Oslo. • Distriktsutfordringene blir ikke borte ved fusjoner her heller • Her vil sammenslåinger øke utfallstiden i distriktene ved fusjoner.

15 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening15 KILE-ordningen - fusjoner • Ordningen gjør at det investeres først der hvor konsekvensene for utfall betyr mest økonomisk for selskapet • Det samme gjelder investeringer • Kundene i selskapenes randsone taper og jo større selskapet er, desto større konsekvenser for kundene • KILE-ordningen medfører redusert leveringssikkerhet i distriktene ved fusjoner

16 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening16 Nettet krever tilstedeværelse • Rasjoner man bort en haug med folk, forsvinner også lokalkunnskapen • Det må være folk der nettet er

17 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening17

18 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening18

19 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening19

20 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening20 • Ser ingen ulemper ved 100 færre nettselskaper • Trenger kapital (av fattige kommuner?)

21 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening21 En eventyrfortelling • Som THEMA selv påpeker i rapporten «For store oppgaver, for lite penger» tas det ikke hensyn til blant annet: • Individuelle forskjeller i topografi • Individuelle forskjeller i befolkningsmønster • Engangskostnader knyttet til kompensasjon for de stillinger som fjernes og øvrige restruktureringskostnader • Allerede gjennomførte eller iverksatte tiltak • Praktisk mulighet uten at leveringssikkerheten reduseres • Utfordringer ved sammenslåinger og sannsynligheten for at fusjonen blir vellykket • Påvirkning på distriktspolitiske hensyn – tap av arbeidsplasser mv.

22 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening22

23 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening23 • Halvparten av landets nettselskaper står for 9% av kapitalen – er det så mye å «bråke» med?

24 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening24 Utfordringer for de minste • Et stadig økende regelverk fra myndighetene, med langt på vei de samme krav til de minste som de største • Kompetanse • Over tid vil dette medføre at de minste selskapene vil områ deg – og gjør det med samarbeid – på sikt fusjoner?

25 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening25 Effektiv drift over tid – en nødvendighet • La det være helt klart – for å overleve over tid – må selskapene drive effektivt – store som små. • 40% kostnadsdekning og 60% konkurranse

26 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening26 Utjevningsordningen • Den største politiske utfordringen er ønsket om å utjevne tariffene mellom områder. Kan trekke i retning av fusjoner • Husk; Stortingets støtte på 120 mill. går direkte til fradrag i tariffen ikke til selskapene og pengene går dit hvor det er dyrest å drive nett. Derfor mener Defo at ordningen har sin berettigelse – dessuten er den enkel å administrere

27 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening27 Konklusjon • Strukturendringer – fusjoner – samarbeid må til dersom ønskelig besluttes etter at alle hensyn er lagt på bordet • Hensynet til leveringssikkerheten i utkant– Norge gjør at man bør tenke seg godt om før man eventuelt beslutter en sammenslåing – i praksis blir det neppe noen «fusjonsbølge». • Spørsmålet om strukturendringer og fusjoner er og blir et eierspørsmål

28 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening28 Hansen i McKinsey – spådommer 1993 -dramatisk omstrukturering i 1990 årene -Blodig -Maks 100 nettselskaper

29 27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening29


Laste ned ppt "27.06.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Paretokonferansen 2013 Strukturendring og leveringssikkerhet 17. Januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google