Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening1 NITO, Tekna og EL/IT Struktur og Paretorapport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening1 NITO, Tekna og EL/IT Struktur og Paretorapport."— Utskrift av presentasjonen:

1 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening1 NITO, Tekna og EL/IT Struktur og Paretorapport

2 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening2 Mandat «Strukturutvalget skal bidra til en balansert debatt i forbindelse med strukturendringer der alle hensyn belyses»

3 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening3 Hvorfor så aktuelt nå ? • Ny sjef i NVE med klare uttalelser. Varslede regelendringer i den retning • Olje og energiministeren med klare uttalelser. (Hans første foredrag satte standarden) • Bred politisk enighet • Andre med samme agenda hiver seg på nå, politikerne, Pareto heier sammen med ministeren

4 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening4

5 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening5

6 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening6

7 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening7

8 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening8 • Ser ingen ulemper ved 100 færre nettselskaper • Trenger kapital (av fattige kommuner?)

9 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening9 Påstand Pareto • De minste nettselskapene har lavere avkastning på kapitalen enn de store

10 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening10 Hva viser Paretorapporten • Den viser et broket bilde • Det er de mellomstore nettselskapene som har høyest avkastning • Rapporten tar ikke frem samvirkelagene • Det er en tendens men ikke mer

11 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening11

12 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening12

13 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening13 Påstand Pareto • De minste selskapene har høyere nettleie en de store

14 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening14 • Det er en god blanding av selskaper som har den billigste nettleien, Kvam, Valdres, BKK, Gudbrandsdal, Orkdal, Narvik, Hafslund mfl • Likevel, det er utrolig at forskjellene ikke er større. Selvfølgelig bør Hafslund ha den billigste nettleien med det antall kunder de har pr km ledning og den korte veien fram til disse

15 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening15 • Ja det er i snitt noe høyere nettleie i distriktene • Det er færre kunder å fordele regningen på • Det er helt andre utfordringer med vær vind og infrastruktur • Pareto fremstiller dette som om disse utfordringene skulle forsvinne ved fusjoner • Paradoks: Distriktsverkene har også de mest fornøyde kundene

16 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening16

17 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening17 • ”Strømkundene i byene kan bli tvunget til å betale for inneffektive selskaper i distriktene”

18 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening18

19 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening19 Distriktene subsidierer byene? • Ca. 20 selskaper er beregnet til å være mer effektive enn Haslund • Byenes behov for kraft er en vesentlig del av kostnadene i nettet • NB effektivitet og størrelsen på nettleien er ikke nødvendigvis to sider av samme sak

20 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening20 Påstand Pareto • Fusjoner mellom tilgrensende nettselskap vil kunne føre til besparelser på opp mot 9000 kr for en husholdningskunde.

21 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening21 • Fusjoner gir ikke lavere nettleie for folk flest. Folk flest bor i de store byene og de vil møte en økt nettleie • En gjennomsnittlig nettleie i dag er på ca. 9500 i året med 20 000kWh

22 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening22

23 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening23 Sunnmørsposten

24 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening24

25 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening25 Påstand Pareto • De minste selskapene har hyppigere og lengre avbrudd enn de store

26 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening26 • Mulig tendens i rapporten, likevel mine tilbakemeldinger tyder på det motsatte • Igjen noen annet ville vært bemerkelsesverdig Et avbrudd i Finnmark gir helt andre utfordringer enn i Oslo. • Distriktsutfordringene blir ikke borte ved fusjoner her heller • Her vil sammenslåinger øke utfallstiden i distriktene ved fusjoner. Først opp der KILE kostnaden er størst.

27 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening27 Påstand Pareto • Stormen Dagmar viste at det er betydelig risiko ved å eie ett nettselskap • Her er vi enige med Pareto. Med slik regulering, snakker vi mer om gevinst eller ikke i Lotto, enn rasjonell drift

28 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening28

29 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening29

30 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening30

31 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening31 Paretorapporten = bedriftsøkonomi • Hva med den verdiskapningen i selskapene legger igjen lokalt utover rammen selskapene har fått fra NVE? • Distriktsenergiverkene er borte i en rekke forhold utover å rendyrke nettvirksomheten • Det brukes andre tjenester lokalt • Hva med samfunnsansvarlig forretningsdrift

32 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening32 • Beredskapsmessige forhold – samarbeid, HV og sivilforsvaret blir redusert og energiverkene får også en samfunnsrolle her • Arbeidsplasser, kompetansearbeidsplasser, lokal rekruttering, lærlingeordninger • Bidrar til å opprettholde skoler, energiverkene stiller med lærerkrefter • Sponsing i kultur og idrett • Kortreis service

33 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening33 • Næringsutvikling, bio, vind, småkraft, infrastruktur, bredbånd, ladestasjoner, • Lokal styring, lokalt eierskap, lokal forståelse i beslutningsprosesser • Fornøyde kunder • Hva med at sammenslåinger vil innebære at vi får lengre utfall i distriktene? Verdien på KILE kostnadene avgjør selskapenes prioriteringer. • Små selskaper vil gå rett på sitt nett der de ligger i distriktene.

34 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening34 Konklusjon • Paretorapporten gir et mer nyansert bilde enn det Pareto selger den som • Paretorapporten tar ikke inn nettselskapenes betydning av at de ligger der de ligger • Paretorapporten bommer fundamentalt med manglende bruk av forutsetninger ved utfall i forholdet byverk og distriktsverk • Vi diskuterer gjerne struktur men etter vårt skjønn bør denne diskusjonen ikke tas med utgangspunkt i Paretos rapport

35 25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening35 • Takk for meg


Laste ned ppt "25.06.2014Defo – Distriktenes energiforening1 NITO, Tekna og EL/IT Struktur og Paretorapport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google