Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Erik Winther Innspill fra Defo for drøftinger i samarbeid med NVE, Konkurransetilsynet, Forbrukerombudet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Erik Winther Innspill fra Defo for drøftinger i samarbeid med NVE, Konkurransetilsynet, Forbrukerombudet."— Utskrift av presentasjonen:

1 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Erik Winther Innspill fra Defo for drøftinger i samarbeid med NVE, Konkurransetilsynet, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet

2 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening2 "Målet er å søke løsninger som kan forbedre kundenes vilkår i markedet for omsetning av strøm, samt å skape riktigere, tydeligere og mer oversiktlige konkurransevilkår blant markedsaktørene."

3 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening3 1. Forskuddsbetaling • A.Bør primært ikke godtas av myndighetene, og ikke godtas på Konkurransetilsynets liste. • B.Dersom forskuddsbetaling ikke kan stoppes bør det være en tidsbegrenset mulighet for eksempel 1-2 måneder. • C.Ved fortsatt forskuddsbetaling, må Konkurransetilsynet utforme en egen liste over selskap og produkter, slik at alle kunder er kjent med hva de kjøper og på hvilke vilkår.

4 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening4 • D.Beregningsmetodikk for forskudd skal gis en standard, slik at betydelig overprising forhindres. Det skal framgå av produktbeskrivelsen på Konkurransetilsynets liste hvor mye som kreves inn i forskudd og for hvor lenge. • E.Renteberegning etter standarder skal tillegges forskuddsprisen • F.Det må fastsette vilkår om opprettelse av konto for deponering av kundeinnskudd, for sikring av kundenes forskudd ved opphør av selskapet. • G.Følges ikke regelverket skal selskap og produkter fjernes fra lista.

5 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening5 2. A-konto betaling og produkter A-konto produkter/betaling skal så langt som det passer følge de regler som blir utformet i henhold til pkt. 1, og tilpasses i henhold til dette.

6 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening6 3. Landsdekkende selskap og produkter • A.Omdefinere begrepene og vilkårene for å være landsdekkende. • B.Det kan ikke være tilstrekkelig å unnlate å dekke en kommune for så å ikke være landsdekkende.

7 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening7 • C.Selges eller tilbys det produkter til kunder som er utenom eget nettområde, eller tilhører andre kommuner enn i de tilstøtende nettselskap, skal disse omsetningsselskapene ansees å være landsdekkende. • D.Utrede de nye forholdene med fem forskjellige prisområder i Norge og hvilke konsekvenser dette får for kraftmarkedet på landsnivå.

8 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening8 4. Konkurransetilsynets lister • A.I tillegg til vilkår i pkt 1 og 2. må klare regler for øvrig utformes. • B.Ved flere påtaler/reaksjoner fra Forbrukerombudet, NVE, Konkurransetilsynet m.fl. skal selskap utelukkes fra alle Konkurransetilsynets lister.

9 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening9 • C.Sammenslåing, videreføring med endringer el. av produkter skal ikke godtas som ett produkt ved beregning av årsresultatet for ett produkt på lista. • D.En betydelig skjerpet overvåking av Konkurransetilsynets liste i forhold til produkter, innhold, markedsføring, overholdelse av vilkår/regler osv. Jfr. konsekvenser som bør håndheves i alle de nevnte punktene.

10 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening10 5. Utforming og regler for Konkurransetilsynets lister • Konkurransetilsynets liste er den viktigste offentlige og markedsmessige presentasjon og dokumentasjon på markedets omsetning av elektrisk kraft. - Bruken av listen viser dette -Det er den viktigste informasjonen for de langt fleste kundene

11 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening11 • Derfor bør det nå opprettes et bredt samarbeid om utforming, vilkår for deltagelse, vilkår for produkter osv. Samarbeidet bør omfatte NVE, Konkurransetilsynet, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Defo….. • Blir alle parter med som deltagere, og slutter seg til felles regler og vilkår for produkter m.m. bør det kunne opprettes et spesielt sertifikat som omsetningsselskapene kan benytte overfor kundene.

12 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening12 6. Felles internettside med informasjon • A.NVE, Konkurransetilsynet, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Defo, EnergiNorge, bør opprettes ei felles internettside, som alle skal legge inn linker til eller benytte i sin helhet. Den skal være tilgjengelig hos alle leverandører av kraft. • B.Siden skal inneholde relevant informasjon for kraftkunder, f.eks: vilkår for salg av kraft, vilkår for selskapenes nettsider, vilkår omkring Konkurransetilsynets liste, prisområdene i Norge osv.

13 03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening13 7. Vilkår for selskap som skal omsette kraft Det må stilles vilkår, i tillegg til dagens, at selskapet kan dokumentere en tilfredsstillende kapitalbase som gir kundene sikkerhet. Dette gjelder spesielt for de selskap som krever forskuddsbetaling.


Laste ned ppt "03.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Erik Winther Innspill fra Defo for drøftinger i samarbeid med NVE, Konkurransetilsynet, Forbrukerombudet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google