Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jørn Heggset SINTEF Energi AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jørn Heggset SINTEF Energi AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jørn Heggset SINTEF Energi AS jorn.heggset@sintef.no
Feil- og avbruddsrapporteringen for 2011 Jørn Heggset SINTEF Energi AS

2 Rapportering innen 1. mars 2012
Til NVE Avbruddsdata for 2011 i hht. format angitt i FASIT kravspesifikasjon 2011 Selskapsstruktur pr gjelder 1 fil pr nettselskap Til Statnett Hendelser i 2011 i hht. filformat angitt i FASIT kravspesifikasjon 2012 Alle FASIT-rapporter ( kV) på xml-format, også planlagte utkoplinger 2004 Kilde: NVE

3 eRapp til NVE KILE for både egne og andres sluttbrukere der nettselskapet er ansvarlig konsesjonær KILE m/ individuelle avtaler rapporteres som utbetalt, mens for KILE m/standardsatser benyttes 2006-kr. Fordeles på Nettnivåene Sentralnett, Regionalnett, Høyspennings distribusjonsnett. Fordelingen bestemmes av posten "Anlegg der hendelsen inntraff".

4 Avbruddsrapportering
Avbruddsdata skal blant annet fordeles på ulike spenningsnivåer: 1-22, , 132, og 420 kV Det er spenningsnivået hvor feil eller planlagt utkobling inntreffer som benyttes (Systemspenning), og ikke det spenningsnivået hvor sluttbruker er tilknyttet.

5 Avbruddsrapportering
Avbrudd som følge av at feil i lavspenningsanlegg medfører utkobling av rapporteringspunkt, skal rapporteres sammen med avbrudd pga 1-22 kV Samtidig utkobling av alle lavspenningskurser på samme fordelingstransformator, skal rapporteres som avbrudd Avbrudd eller redusert leveringskapasitet som følge av feil i installasjon til sluttbruker, skal ikke rapporteres for denne sluttbrukeren

6 Kontrollrutiner i programmet
Fire hovedgrupper av regler: Regler knyttet til struktur i skjema og veiledning Regler knyttet til beregning av tidsforbruk og varighet Regler knyttet til beregning av avbruddsforhold (avbrutt effekt, ILE, KILE osv) Diverse regler knyttet til rapportering fra og import til FASIT

7 Hendelser som involverer flere konsesjonærer
Egne skjema for automatisk utfylling i FASIT Å sende skjema ”Melding om hendelse” er ikke det samme som å erkjenne ansvar. Feilanalysen i ettertid skal avklare ansvar Aksept for ansvar krever signatur fra ansvarlig person KILE pga kortvarige og langvarige avbrudd skal rapporteres av berørt konsesjonær. Individuelle KILE-avtaler som IKKE er videreført skal behandles av mottaker som KILE med standardsats.

8 Hendelser med andre ansvarlige konsesjonærer
Sjekk at dere har mottatt endelig bekreftelse på ansvarsforhold Sjekk at spenningsnivå og nettnivå samsvarer med opplysninger angitt av ansvarlig nettselskap Sjekk at dere har sendt melding om Avbrutt effekt, ILE og KILE som er i samsvar med de tall dere har lagret i den kontrollerte rapporten. KILE-tallene skal IKKE KPI-justeres (2006-kr), men KILE for individuelle avtaler skal rapporteres som faktisk utbetalt beløp Sørg for riktig arkivering av alle mottatte meldinger

9 Hendelser der andre er blitt berørt av feil (eller utkoblinger) i deres nett
Sjekk at dere har fått sendt bekreftelse til alle berørte nettselskap om at dere påtar dere ansvaret Sjekk at dere har fått inn Melding om Avbrutt effekt, ILE og KILE fra alle berørte nettselskap Angir de riktig AK, spennings- og nettnivå på feilstedet? Er øvrige registreringer riktig? Knytt data fra alle BK til riktig Feilnr i egen FASIT-rapport Sørg for arkivering av alle mottatte meldinger

10

11

12 Melding om Avbrutt effekt, ILE og KILE (del 2)

13 Test av FASIT programvare
Ingen fullstendig test Ingen test av funksjonalitet “Stikkprøvebasert” Basert på et testnett Sluttbrukere (KIS-fil) Rapporteringspunkt Temperaturserier Levert energi 1 sluttbruker med egendefinert lastprofil Flere nettselskap 2 fylker Viktig å vær obs på at ikke alle eventualiteter er testet!

14 Testnett Rapporter Avbruddsfil eRapp xml-fil Meldinger etc.

15 Før rapporteringen ”Rydd opp” i databasen
Er alle rapporteringspunkt knyttet opp i nettet Er det sluttbrukere tilknyttet alle rapporteringspunkt? Har alle sluttbrukere riktig sluttbrukergruppe? Må rettes fortløpende og før endelig beregning av ILE og KILE for de enkelte avbrudd Mye feil her medfører etterberegning gamle rapporter Få råd og hjelp fra programleverandør! NB: Husk at det er xml-format versjon 2012 som skal benyttes!


Laste ned ppt "Jørn Heggset SINTEF Energi AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google