Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra BSL til Part-M Hvem gjelder den for: EASA Luftfartøy, Luftfartøy som har luftdyktigheten styrt av EASA regelverket. Dette gjelder ca. 655 luftfartøyer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra BSL til Part-M Hvem gjelder den for: EASA Luftfartøy, Luftfartøy som har luftdyktigheten styrt av EASA regelverket. Dette gjelder ca. 655 luftfartøyer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra BSL til Part-M Hvem gjelder den for: EASA Luftfartøy, Luftfartøy som har luftdyktigheten styrt av EASA regelverket. Dette gjelder ca. 655 luftfartøyer som er registrert i Norge. Hvem gjelder den ikke for: EASA Annex II Luftfartøy. Luftfartøy unntatt fra EASA regelverket. Dette gjelder ca. 180 luftfartøyer registrert i Norge.

2 EASA PART- M •Felles europeisk regelverk, kontinuerlig luftdyktighet. •Innført for kommersielle operatører, fra 28 september 2005. •Innføres for ikke kommersielle operatører/flyeiere fra 28 september 2008.

3 Virkeområde. •Ved denne forordning fastsettes felles tekniske krav og administrative fremgangsmåter for å sikre kontinuerlig luftdyktighet, herunder alle komponenter.

4 Definisjoner •Certifying staff: Person ansvarlig for release av luftfartøy (flytekniker) •Continuing airwortiness: Alle prosesser som skal bidra til at luftfartøyet er luftdyktig og i en tilstand som sikrer sikker bruk. •CAMO: Continuing Airworthiness Management Organisasjon. •ARC: Airworthiness review certificate.

5 Hvem har Ansvar? •Eier: Er ansvarlig for kontinuerlig luftdyktighet på luftfartøyet til enhver tid. •Ved innleie må det kontrakt festes hvem som har ansvaret. •Pilot in command: Er ansvarlig for pre- flight inspection.

6 Hvem må ha kontrakt med CAMO •Alle luftfartøy over 2730 kg. •Hva da med klubbflyene? •Har klubbene ikke kontrakt med CAMO må luftfartøyet gjennom en FULL granskning en gang i året.

7 Klubben har ikke kontrakt med CAMO •Er klubben UTENFOR en godkjent CAMO må klubben kontakte en CAMO en gang i året. •CAMO går gjennom all dokumentasjon på flyet. •CAMO besiktiger flyet. •CAMO sender inn en anbefaling til Luftfartstilsynet som utsteder ARC. Luftfartstilsynet kan besikte flyet i noen tilfeller.

8 Klubben har kontrakt med CAMO •CAMO organisasjonen utsteder ARC en gang i året på luftfartøyet. •CAMO tar seg av vedlikeholdsprogram. •CAMO følger opp AD krav. •CAMO lager arbeidslister til flyverksteder. •CAMO følger opp gangtider på fly og komponenter.

9 Klubben har kontrakt med CAMO •Luftfartøyet må ha full granskning hvert 3 år. Dette kan gjøres av CAMO. •CAMO besikter også flyet.

10 Hva gjør NLF •NLF har søkt Luftfartstilsynet om og bli godkjent CAMO. •NLF har søkt om ALLE rettigheter ved og beskrive prosedyrer i en CAME continuing Airworthiness Management Exposition). •NLF må tilpasse vedlikeholdshåndboken til klubbene etter den nye Part-M. •

11 Hva gjør Klubbene •Samler mest mulig dokumentasjon på egne fly for å kunne tilfredsstille Luftfartstilsynets krav til første gangs utstedelse av Nasjonal ARC. •Det er spesielt viktig og kunne dokumentere modifikasjoner som er utført. •Den første ARC blir utstett av Luftfartstilsynet.


Laste ned ppt "Fra BSL til Part-M Hvem gjelder den for: EASA Luftfartøy, Luftfartøy som har luftdyktigheten styrt av EASA regelverket. Dette gjelder ca. 655 luftfartøyer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google