Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørseminar Harald Anthonsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørseminar Harald Anthonsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørseminar Harald Anthonsen
Ormen Lange Leverandørseminar Harald Anthonsen

2 Shell EP i Norge Kristiansund – Drifts senter
Aukra - Ormen Lange Drift Oslo – Shell Technology Norway, STN, R&D, Nedstrøm Stavanger– E&P

3 Samarbeidsforum Landanlegg – (L-8)
Cooperation Forum Norwegain Land Plants Snøhvit Hensikt/formål: ” Samarbeidsforum for petroleums landanlegg som skal : utløse erfaringsutveksling anleggene imellom om sikkerhet for helse, miljø og materielle verdier samt behandle, som et rådgivende organ, spørsmål på HMS-området og som berører alle/mange anlegg.” Forumet møter slik det selv bestemmer, normalt fast 2 ganger per år. Dessuten vil løpende aktiviteter kunne utløse både møter og adhocgrupper PIL/Norsk Industri holder sekretariat, selskapene egne deltakerutgifter. Fellesutgifter til prosjekter etc. fordeles selskapene pro rata. PIL/Norsk Industri er forumets sekretariat Forumet vil kunne invitere myndigheter og andre organisasjoner til møter Tjeldbergodden Ormen Lange Kollsnes Sture Slagentangen Mognstad Kårstø

4 Ormen Lange 5 måneder til gasseksport

5 Fremdrift - driftsforberedelser

6 Admin bygning.

7 Operations Milepæler 2007 2007 01.01 Simulator take-over
nd simulator take-over Subsea inspection program in place Collaboration room ready HSE management system complete Pre-start up audit Sleipner gas/hot plant Field gas

8 Prosjektfaser

9 Boreaktiviteten Boreaktivitet frem till 2013 66 milliarder

10 Vårt fokus HMS Det gode samarbeidet med Hydro
Utstyrstilgjengelighet og integritet Utstyrs-ytelse, kvalitet og kostnader Regional og global kontraktfokus Ekspertise og beste praksis Bygge tette leverandørrelasjoner Optimalisere kommersielle strategier Langsiktig perspektiv Marked i endring Sikre tilgang til kompetante regionale leverandører Leverandører må være pro-aktive (tjenesteleveranser , krav, HMS, samarbeidsrelasjoner etc) Integering som eget personell Felles mål til best mulig pris Digitalisering av anbudsprosesser – kjennskap til dataverktøy

11 Tildelte kontrakter – Midtnorske Kontrakter og Ringvirkninger
Store kontrakter på plass Tildelte kontrakter – Midtnorske Kontrakter og Ringvirkninger Base, transport og forsyning for OL og Draugen Norsea Vestbase Subsea Base & Støtte FMC Kongsberg Subsea FMC etablert i Kr. sund; ansatte 5 – vil være opp mot 35 personer Vedlikeholds- og inspeksjonsanalyser Maintech Vedlikeholds- og modifikasjonskontrakt for Ormen Lange & Draugen: 2 milliarder NOK AKOP og Linjebygg: krav fra Shell at AKOP etablerte engineering-avdeling i Kr. sund 50 ingeniørressurser på land i løpet av 2007: etablerer kompetanse i Kr. sund Rekrutterer til sammen opp mot 150 personer Undervannsinspeksjon og vedlikehold Subsea 7 Europeisk storkontrakt; 8 milliarder NOK Nytt fartøy bygges i Norge for Ormen Lange Base i Kr. sund; Subsea7 etablerer seg i Kr. sund: 10 personer ansettes i Kr. sund Etablerer spool fabrikasjon på Vigra Taubåt-fartøy: Østensjø 10-12 personer lokalt tilknyttet Tilstandsovervåkning Liaaen og Maskindynamikk Bygger ny kompetanse I framtidsrettet område Mange mindre lokale leveranser: hus, leiligheter, møbler, verktøy, vernetøy, kunst, løfteutstyr, prosessteknikere, konsulenter, HMS-støtte, opplæring Viktige anbud som gjenstår med lokal vekt: Vedlikehold av ventiler, vedikehold av pumper, inspeksjons- og korrosjonovervåkning og tjenester tilknyttet anlegget

12 Generell status Drift HSE: TRI = 5,4 LTIF = 2,7
Progress: 69,4 % vs. planned 71,1% Noen elementer : Subsea Etableringav ny organisasjon Organisasjon Siste rekrutering , opplæring , prosedyrer Utstyr Oppstartsplaner , overtakelsesaktiviteter Marine Simuleringer , slepefartøyer Vedlikehold Reservedeler , vedlikeholdsprogram Produksjon - Overvåking , rapportering , optimalisering

13 Kontrakter Forholdet mellom underleverandører og
hovedleverandører viktig for Shell : - HMS - Leveransekvalitet - Tidsplan - Pris Flere kontrakter igjen for Drifts og Vedlikehold

14 Maintenance Strategy 30 % 30 % 40 %

15 Annual Maintenance OPEX

16 Framtiden: Langsiktig perspektiv Noen flere kontrakter på plass
Fortsette samarbeidet Shell/Hydro Shell overtar som operatør Ormen Lange fase 2 Subsea pilot Offshore Boreaktiviteter Kompresjonsprosjekt Modifikasjoner Pålitelig og stabil gassleverandør Gasskraftverk Shell har fokus på bærekraftig utvikling: Aktivt samfunnsansvar Felles møteplasser Det gode naboskap Kompetanseutvikling Aukra/Kristiansund kommune Lokalt/regionalt næringsliv Gassaktør Langsiktighet Som tidligere nevnt er vi opptatt av samarbeid, at vi alle synger I kor. Like vakkert som opera koret her I Kristiansund gjør. Jeg har lyst til å nevne noen saker som opptar det offentlige debatten, og som også er viktig for oss. Nemlig flyplass og heliport, sykehus, kraft og utdanning.


Laste ned ppt "Leverandørseminar Harald Anthonsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google