Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye vektklasser i Europa Med fokus på mikrofly

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye vektklasser i Europa Med fokus på mikrofly"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye vektklasser i Europa Med fokus på mikrofly
MDM032 Nye vektklasser i Europa Med fokus på mikrofly Norges Luftsportforbund

2 Bakgrunn European Commission definerer et sett småfly i EC 216/2008. Dette er fly som reguleres av EASA etter bl.a ICAO’s Common Requirements. Mikrofly er unntatt fra dette via Annex II Mikrofly er derved kun underlagt nasjonal regulering. I Norge er dette delegert til NLF.

3 Bakgrunn CRD = Comment Response Document er en samling av de kommentarer som en høring har gitt i tilbakemelding fra høringsinstansene. MDM 032 er navnet på den arbeidsgruppen i EASA-regi som fikk til oppgave å komme med et opplegg til mer levelige regler for sports- og fritidsflyging. EMF fikk via Europe Air Sports (EAS) lov til å oppnevne to representanter i arbeidsgruppen. NPA = Notice of Proposed Amendment er et notat, hvor det legges fram endringsforslag til gjeldende regler. En A-NPA, der A’en betyr Advance, er en tidlig utgave av en NPA. Annex II (bilag 2) er et vedlegg til EU-grunnforordningen for EASA (nr , tidligere nr ). Vedlegget er viktig fordi det fastslår at mikrofly (med de grenser vi kjenner til) holdes utenfor EASA-regulering og dermed reguleres av de enkelte nasjonale myndigheter. Part M er regler som EASA har utarbeidet for vedlikehold av fly. M017 er en undergruppe av MDM 032, som skulle komme med et opplegg for vedlikehold.

4 Bakgrunn Annex II definerer microlight:
En-setere med maksimal MTOM 300kg To-setere med maksimal MTOM 450kg Vedlikehold etter nasjonale bestemmelser Sertifikater etter nasjonale bestemmelser

5 Bakgrunn

6 Bakgrunn De første klassiske to-setere hadde en maksimal tillatt tomvekt på 175kg. Dette var rør og duk konstruksjoner basert på 4130 stålrør og 2024 og 6061 aluminium. De hadde lette men sterke to-taktsmotorer som yter opp mot 2Hk/kg Denne grunntanken ble fiksert inn i de fleste Europeiske land på ’80 tallet, og har senere ikke blitt endret.

7 Bakgrunn Grunnkonseptet har blitt beholdt, noe en ser på som meget viktig

8 Bakgrunn Flyene fikk 4-taktsmotorer og ble bygget sterkere og sikrere.
Tomvekten la på seg opp mot 100kg tidlig på ’90 tallet…

9 Bakgrunn Nye materialer som karbonfiber ble introdusert, og flyene begynte å få et moderne utseende. Operasjonsmønsteret endret seg. En flyr ikke lenger bare fra jordet og rundt låven…

10 Bakgrunn Nye regler ble innført i 1998 der maksimal avgangsmasse ble satt til 450kg. Dette skulle kunne gi oss inntil 275kg nyttelast dersom konstruksjonen tålte det: 2 x 90kg for personer ombord 95 kilo bensin og bagasje

11 Bakgrunn Men - i mellomtiden hadde flyene fått 4-takstsmotorer og sterkere rørkonstruksjoner som øket tomvekten til 225 – 275 kg. Dette reduserte nyttelasten ned mot 175kg. Når de to om bord da til sammen veier 180kg så blir det ikke mye igjen til bensin.

12 Bakgrunn Vi kaller dette ”det endelige mikroflykonseptet”. Det er nå et sterkt behov for en MTOM på 500kg for at to-setere kunne opereres med to personer om bord.

13 European Microlight Federation
EMF - en felles sammenslutning av de Europeiske mikrofly organisasjonene.

14 European Microlight Federation
The European Microlight Federation (EMF), som representerer ca mikropiloter i 23 europeiske land, ble dannet I 2003 for å sikre at mikrofolket snakker med én stemme, særlig i forbindelse med arbeidet med det europeisk regelverk. .

15 European Microlight Federation
Målet er på skape gjensidig aksept for hverandres fly og piloter. Et annet mål er å arbeid for en økning av MTOM tilpasset det endelige mikroflykonseptet. Samtidig er det viktig å bevare det eksisterende regelverket som ivaretar det enkle og ukompliserte. Ulykkesstatistikk for hele Europa viser at enkle regler ikke fører til flere og mer alvorlige ulykker.

16 European Microlight Federation
Delegater fra de fleste Europeiske land møtes to ganger per år for å arbeide mot målet. Her i Praha.

17 European Microlight Federation
En viktig beslutning i EMF var å anmode EASA om å etabler en ny klasse parallelt til det amerikanske LSA konseptet, som innebærer en MTOM på 600kg.

18 European Microlight Federation
Det faktum at europeiske produsenter av mikrofly allerede dominerer det amerikanske LSA-markedet, utgjør allerede en serveringsklar modell for en ny kategori luftfartøy. For å komme i mål med dette mente vi at EASA stort sett bare behøvde å gjennomgå LSA konseptet, og så nøye velge ut fra det som allerede eksisterer her, og som har vist at det fungerer godt.

19 European Microlight Federation
EASA arbeidsgruppen MDM032 opprettes, der en har som mål å definere enklere vilkår for sertifikater og vedlikehold av motorfly. De ville begynne med helt blanke ark. EMF vil arbeide gjennom Europe Air Sports (EAS) for å definere en Europeisk klasse som ligner den amerikanske LSA. EMF er representert ved Jan Friedrich og indirekte via Jo Konrad.

20 European Microlight Federation
Delegatene i arbeidsgruppen var også representanter for NCAA, og for Norge stilte Reinert Barratt.

21 MDM032 Arbeidet i gruppen begynte bra F.eks. foreslo EASA innledningsvis at nye regler, spesielt skreddersydd til den lette luftfartens behov, skulle lages av MDM 032. Delegatene kom derfor fram med sine definerte ”krav” til nye grenseoppganger. En fant raskt ut at EASA’s tjenestemenn slett ikke hadde blanke ark i sine kofferter, men var sterkt preget av dagens system og tenkemåte. Ideen om et Europeisk konsept som hadde tatt utgangs-punkt i LSA var overhodet ikke tema. Her skulle alt finnes opp på nytt av Europeere.

22 MDM032 EASA har etter å brukt store ressurser kommet med forslag om to nye vektklasser kalt ELA. Inntil 2000kg Inntil 1000kg Krav til sertifisering og vedlikehold er ikke vesentlig enklere i forhold til om dette hadde vært ordinære experimental. Resultatet er krav på gjennomsnittsnivå, som mest tjener de tyngre fly, og minst de lette. Konklusjon: ELA passer ikke inn som et alternativ for mikrofly.

23 Klagebrev - MDM032 Under EMF-konferansen i Madrid 8. – 9. mars 2008 gjennemgikk delegatene nøye ”The Comment Re­sponse Document (CRD)” som svar på ”The Notice of Proposed Amendment (NPA 08/2007), utsendt den 6. mars 2008 i forbindelse med Part M. Som et resultat av diskusjonen omkring disse kommentarene ble delegatene enige om å skrive et brev for å uttrykke deres store bekymring for den fremtidige Sports- og Rekreasjonsflyging og spesielt prosessen i EASA med arbeidsgruppen MDM 032.

24 Klagebrev - MDM032 EMF er av den oppfatning at høringen på Part M er svært mangelfull, og at resultatet hverken gavner sports- og rekreasjonsflygingen eller forbedrer sikkerheten. Dette får EMF til å frykte at det regelverket som vil være resultatet av arbeidet i MDM032 vil være utilfredsstillende og sogar skadelig for den lette del av rekreasjonsflygingen. Høringsprsessen har vært en flopp. Når en overveiende del av høringssvarene ikke var i overensstemmelse med EASA’s syn, ble dette simplethen ignorert. Andre ganger kunne det være ”delvis akseptert”.

25 Klagebrev - MDM032 Mens det fremdeles er tid, oppfordrer EMF meget sterkt EASA til å revurdere Part M og sikre at arbeidet i MDM032 resulterer i et fordelaktig fremfor tungt regelverk. Vi forventer et regelverk som oppmuntrer folk til å fly ved å holde både kostnader og byråkrati på et minimum. Saken ruller videre – men den må håndteres på en annen måte i fremtiden derom vi skal lykkes.

26 Slutt


Laste ned ppt "Nye vektklasser i Europa Med fokus på mikrofly"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google