Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 / Seilflykonferansen 2006/RCB SEILFLYKONFERANSEN 2006 Orientering fra Luftfartstilsynet Elverum 28. oktober 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 / Seilflykonferansen 2006/RCB SEILFLYKONFERANSEN 2006 Orientering fra Luftfartstilsynet Elverum 28. oktober 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 / Seilflykonferansen 2006/RCB SEILFLYKONFERANSEN 2006 Orientering fra Luftfartstilsynet Elverum 28. oktober 2006

2 Side 2 / Seilflykonferansen 2006/RCB EMNER:  Status for Luftfartstilsynet og fagområde allmennflyging  Prinsipielt om delegering  Samarbeide mellom NLF/NAK og LT  Utvikling av forskrifter og sikkerhetssystemer

3 Side 3 / Seilflykonferansen 2006/RCB STATUS FOR LT  Luftfartstilsynet er vel etablert med over 100 ansatte i Bodø  Ca. 50 har fortsatt arbeidssted Oslo, noen av disse pendler til Bodø. Ventes redusert til under 30.  Alle nyansettelser skal heretter skje med arbeidssted Bodø  Rådhusgaten 2 vil i nær fremtid bli fraflyttet, nye kontorer i ”gangavstand fra Oslo S”

4 Side 4 / Seilflykonferansen 2006/RCB STATUS FOR FAGOMRÅDE ALLMENNFLY  5 stillingshjemler ved oppstart i Bodø, alle besatt  2 av de nyansatte har sluttet  Bemanning i dag  Einar Bjørnebekk (faglig leder)  Reinert Christie Barratt (flygerinspektør)  Geir Johnny Karlsen (teknisk inspektør)  Thor Arne Angelsen (jurist/deltid allmennfly)

5 Side 5 / Seilflykonferansen 2006/RCB OPPGAVER INNEN FAGOMRÅDE ALLMENNFLY  Forskriftsutvikling  Tilsyn med:  Luftsportsaktiviteter  Vedlikeholdsordning  Luftfartøy (650)  Flygeoppvisninger- og stevner  Under observasjon  UAV

6 Side 6 / Seilflykonferansen 2006/RCB DELEGERING AV MYNDIGHETSOPPGAVER TIL GODKJENTE ORGANISASJONER Ny hjemmel: Luftfartslovens § 15-3  Forskriftsutvikling  Kun utfyllende bestemmelser i form av håndbøker  Utstedelse, fornyelse og tilbakekalling av dokumentasjon for:  Rettigheter (organisasjoner og personer)  Luftdyktighet (luftfartøy)  Registerføring  Rettigheter  Luftfartøy (kun identitet og luftdyktighet, ikke eiendomsforhold og heftelser)  Tilsyn

7 Side 7 / Seilflykonferansen 2006/RCB DELEGERING AV MYNDIGHET TIL Å:  Utstede full dokumentasjon for rettigheter og luftdyktighet  Føre selvstendig tilsyn med aktiviteter eller  Forberede og tilrettelegge utstedelser og tilsyn

8 Side 8 / Seilflykonferansen 2006/RCB Utfordringer ved delegering:  Risiko for rolleblanding mellom godkjente organisasjoners funksjoner som henholdsvis interesseorganisasjon og forvaltningsorgan med delegert myndighet  Krav om likebehandling av organisasjoner som kvalifiserer seg etter objektive kriterier  Risiko for ”shopping” mellom konkurrerende organisasjoner - tilsynsbehov

9 Side 9 / Seilflykonferansen 2006/RCB SAMARBEID MELLOM NLF/NAK OG LT  Styringsgruppe  Luftfartsdirektør Heine Richardsen  Generalsekretær Tore Båsland  Rådgiver Tore Hultgren  Sekretær Reinert Christie Barratt  Felles sikkerhetsmålsetting  Å etablere et dokumentert sikkerhetsnivå for norsk luftsport og allmennflyging på nivå med de beste landene i Europa og å opprettholde og videreføre en positiv utviklingstrend innen sikkerhet for de respektive aktiviteter og disipliner

10 Side 10 / Seilflykonferansen 2006/RCB UTVIKLING AV FORSKRIFTER OG SIKKERHETSSYSTEMER  Ny forskrift om flygeoppvisningger og flystevner implementert, forskrift om oppvisningstillatelser planlagt klar for neste sesong  Ny forskrift om vedlikehold i motor og- seilflyklubber implementert  Ny forskrift om fallskjermhopping implementert  Ny forskrift om seilflyging skulle vært sendt på ekstern høring 15. denne måned. Litt forsinket, planlagt implementert 1. januar 08.

11 Side 11 / Seilflykonferansen 2006/RCB Fallskjermforskriften Operative forhold OrganisasjonOpplæring Rapporterings- og utviklingssystem Tekniske forhold Krav om internt utstedte sertifikater for deltakelse

12 Side 12 / Seilflykonferansen 2006/RCB Krav om luftdyktighetsdokumentasjon og kompetansebevis Seilflyforskrift Operative forhold OrganisasjonOpplæring Rapporterings- og utviklingssystem Vedlikehold

13 Side 13 / Seilflykonferansen 2006/RCB Forslag til ny regulering Kompetansebevis: 3) ”Fører av seilfly skal ha gyldig kompetansebevis utstedt av Luftfartstilsynet, eller organisasjon som har fått delegert myndighet av samferdselsdepartementet i medhold av luftfartsloven § 15-3, annet ledd. Kompetansebeviset skal medbringes under flyging. ” 4) Luftdyktighet: 5) ”Seilfly skal ha gyldig luftdyktighetsdokumentasjon utstedt av Luftfartstilsynet eller organisasjon som har fått delegert myndighet av Samferdselsdepartementet i medhold av Luftfartslovens § 15-3 annet ledd. Luftdyktighetsdokumentasjonen skal medbringes under4 flyging”

14 Side 14 / Seilflykonferansen 2006/RCB Dette betyr:  At utstedelse av kompetansebevis og luftdyktighetsdokumentasjon er utøvelse av offentlig myndighet  Klargjøring av ansvar og rettslige rammer ved utstedelsen  Forvaltningslov og ulovfestet forvaltningsrett  Klargjøring av klagerutiner  Sikrer en viss kontroll med lik behandling av like tilfeller

15 Side 15 / Seilflykonferansen 2006/RCB Utfordringer:  Medisinske forhold  Kravspesifikasjon (ICAO Class 2)  Krav til verifisering (egenerklæring, egenerklæring bekreftet av allmennpraktiserende lege, undersøkelse hos allmennpraktiserende lege eller flylege)  Regler forbruk av luftrom (BSL F)  ”IMC med sikt til bakken”  Skyflyging  Bokser i kontrollert luftrom  Krav til utstyr  Regler for utelandinger  Restriksjonsområder

16 Side 16 / Seilflykonferansen 2006/RCB VEIEN VIDERE EASA  MDM 032 ”Aircraft other than complex motor- driven aircraft used in non-commercial activities”  Initial Airwortiness  Continuing Airworthiness  Operations  Licencing  M0017 ”Comment review of NPA 7/2005 and implementation of further changes to Part-M, AMC/GM amendment following regulatory impact assessment”  FCL001


Laste ned ppt "Side 1 / Seilflykonferansen 2006/RCB SEILFLYKONFERANSEN 2006 Orientering fra Luftfartstilsynet Elverum 28. oktober 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google