Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CE-merking av byggevarer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CE-merking av byggevarer"— Utskrift av presentasjonen:

1 CE-merking av byggevarer
Norsk Trevare

2 Krav fra EU i Byggevareforordningen
Tidligere Byggevaredirektivet. Mulighet for nasjonale tilpasninger, og uten krav om CE-merking I Norge. Nå Byggevareforordningen. Må implementeres i sin helhet, og gir ingen rom for nasjonal tilpassning. Innføres 1. juli 2013 Må tas inn i EØS-avtalen Må utarbeides ny TEK Gyldig fra (TROLIG)

3 Hva er en byggevare? Alle varer som skal bygges inn i et byggverk
Dører Vinduer Trapper Garasjeporter Byggmoduler Prefabrikerte baderom

4 Hva betyr CE-merket? CE-merket viser at det finnes en dokumentasjon i form av en ytelseserklæring, og at varen skal være i samsvar med denne. Basert på felles europeiske standarder Det finnes ingen CE-godkjente byggevarer. Det finnes ingen EU-godkjente byggevarer. -men CE-merkede byggevarer.

5 Omsetning av CE-merkede produkter.
CE-merkede produkter skal fritt kunne omsettes i hele EØS-området. CE-merket sier ingen ting om produktet er egnet brukt, eller om det oppfyller krav f.eks. i Teknisk Forskrift.

6 Må jeg CE-merke mine produkter?
For produkter som har en produktstandard. Ytterdører Vinduer JA! For produkter som har en europeisk teknisk vurdering (ETA) Trapper Frivillig

7 Unntak fra krav om ytelseserklæring (artikkel 5)
Spesialprodukter som produsenten selv monterer inn i bygget, og påser at gjeldende regelverk følges. Byggevarer produsert på byggeplass. Byggevarer laget på tradisjonelt vis, for å ivareta kulturarv.

8 Forenklet fremgangsmåte (artikkel 37)
Små foretak < 10 ansatte Omsetning < 2 mill €

9 Produktdokumentasjon OG Teknisk dokumentasjon.
Den tekniske dokumentasjonen består av prøverapporter, beregninger (f.eks av U-verdi) og beskrivelser av byggevaren. Denne dokumentasjonen eies av produsenten, og det er ikke meningen at dette skal sirkulere med byggevaren. Produktdokumentasjonen er en fremstilling/sammendrag av produktets egenskaper og ytelse, og denne dokumentasjonen skal følge byggevaren.

10 Prøverapporter og beregninger
CE-merket produkt Produkt uten CE-merking Ytelses-erklæring Produkt-dokumentasjon

11 Ytelseserklæringen skal inneholde:
Identifikasjonskode for produkttype (beskrivelse av byggevaren) Type-, parti-, eller serienummer (identifikasjon av byggevaren) Byggevarens tilsiktede bruksområde (f.eks. takvindu) Navn, registrert varemerke, adresse til produsent Hvilket attestasjonssystem som er benyttet Identifikasjonsnummer til sertifiserings- eller prøvingsorganer (hvis krav) Henvisning til den relevante harmoniserte produktstandarden Byggevarens ytelse (egenskaper)

12 Eksempel på testing i NDVK:
Resultat av test brukes til CE-merking. Resultat av test brukes til CE-merking.

13 2 deler: Ytelseserklæring CE-merke

14

15

16 Merking på produktet CE-merket skal påføres byggevaren, eller en etikett som er festet på den. Er ikke det mulig, skal produsenten påføre CE-merkingen på emballasjen eller på et følgedokument. CE-merkingen skal være lett synlig, lett leselig og skal ikke kunne fjernes.

17 Ref.nr. Teknisk kontrollorgan
Navn og adr. til produsent Årstall CE-merket ble påført Ref. til ytelseserklæringen Ref. til produktstandarden Identifikasjon av produktet Beskrivelse av produktet og produktets tilsiktede bruk Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper

18 Hvem har ansvaret for å sette på CE-merket?

19 Hva skal dokumenteres:
Ytelseserklæringen skal ha listet opp alle vesentlige egenskaper, med minst èn egenskap utfylt med verdi. (Resten kan være npd*). På CE-merket skal man kun liste opp egenskaper med verdi. (Ingen npd*) * Npd = No Performance Determined. (ingen ytelse bestemt).

20 Endring av produkt i forhold til testobjekt.
Vindlast. Alle størrelser mindre enn testobjekt. Regntetthet og lufttetthet. Opptil 50% større areal enn testobjekt. 1-rams vindu Kun 1-ramsvindu 1-fløyet balkongdør Kun 1-fløyet balkongdør

21 Hva må dere gjøre? Teste produktet (viktig å avklare produktspekteret og hvilke tester som skal gjøres) Ha et kvalitetssikringssystem. Lage ytelseserklæring. Sette på CE-merket.

22

23


Laste ned ppt "CE-merking av byggevarer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google