Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen av sakene Norges Luftsportforbund jobber med Skolesjefsamling motorfly november 2011, Gardermoen John Eirik Laupsa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen av sakene Norges Luftsportforbund jobber med Skolesjefsamling motorfly november 2011, Gardermoen John Eirik Laupsa."— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen av sakene Norges Luftsportforbund jobber med Skolesjefsamling motorfly november 2011, Gardermoen John Eirik Laupsa

2 Temaer •Medlemsfordel. –Avtale mellom Avinor og NLF om bruk av lufthavner utenfor åpningstid. •NLF CAMO fra oppstart til driftsfase. •Luftsportsområder i Oslo- og Farris TMA.

3 Avtale mellom Avinor og NLF •Bruk av lufthavner utenfor åpningstid. •Langvarig arbeid! ”Grønt lys” fra Avinor den 4. november i år. NLF ber imidlertid om en siste forhandlingsrunde for finpuss. •Det muliges kunst. –Avtalene / konseptet ivaretar IKKE alle forhold vi hadde ønsket. •Komme i gang –høste erfaring –evaluere. •Nettverk. Klubbene stiller opp for hverandre. Gjelder kun NLF-medlemmer.

4 •Stort poeng at fly må kunne brukes for å ta seg fra A til B. Det forutsettes at vi har en medlemsklubb som tar ansvar for hver lufthavn som skal være med i nettverket. Må ikke nødvendigvis være hjemmebase. –Eks. kan det være naturlig at Bodø FK tar ansvar for én eller flere plasser i Lofoten. •Systemet får eget område på NLFs hjemmeside. Oversikt over lufthavner samt regler og avtaleverk for selvbetjening.

5 Aktuelle dokumenter: •Det blir en overliggende intensjonsavtale mellom Avinor og NLF. Avtalen beskriver prinsippene og plasserer ansvar. •Mal for lokal avtale. Bør følges så langt som mulig, men det er rom for lokale tilpasninger. •Tilslutningserklæring for hver enkelt lufthavn. Legges opp til at medlemmer skal kunne selvbetjene seg til avtale.

6 •Internett, skriver og skanner er nødvendig. •Ingen ventetid/behandlingstid. Det er lokal klubb som skal administrere ordningen for ”sin lufthavn”. I praksis nummerere og arkivere avtalene. •Vurderer å ha et standard system for klubbenes e-post adresser. Eks: fagernes.leirin@flyplass.nlf.no fagernes.leirin@flyplass.nlf.no •Lufthavna v/flyplassjef skal samtidig med klubben motta signert tiltredelseserklæring

7 Hva kan/bør klubbene gjøre: •Når avtalen er signert: NLF tar kontakt. •Hver enkelt klubb må bestemme seg for om den vil påta seg rollen. –Viktigst for egen klubb, men vi stiller også opp for hverandre. –Ingen ”mellomløsninger”! •Forutsetter at Avinor informerer internt. •Klubbene går i forhandling med den enkelte flyplassjef. •Realistisk startskudd 1. januar 2012?

8 NLF CAMO Fra oppstart til driftsfase •Virksomheten er godt i gang. Mange utfordringer i oppstartsfasen, men det meste er nå på plass. –Finne smidige og kostnadseffektive løsninger fremover. •Flyene i ordningen er i kontrollert miljø. • EASA ARC er utstedt av NLF CAMO (NLF ARC) etter besiktigelse på bakgrunn av godkjent vedlikeholdsprogram.

9 •ARC er gyldig i 12 mnd. Administrativ behandling og det utstedes fornyelse for nye 12 mnd. (Ukontrollert miljø må gjennom ”fullt program” hvert år). •Frem til nå har det vært fokus på å holde flyene i luften. Mye reising, ofte bare for et fly. –Dette er nå tilbakelagt. •Oppfølging av flyene i en skreddersydd NLF CAMO database. –”Administrativ fase”. Del I ajour pr. 31.12.2011. •Petter Wahlstrøm.

10

11

12

13 Tidsperspektivet 2011 Oppstart av NLF CAMO… Kvartal 4 20102012 Kvartal 1-3 Administrativt arbeid 2012 Kvartal 4 2013 2014 Inspeksjonsrunde nr: 2 2015 Ordinær drift av NLF CAMO

14 Hva kan vi gjøre sammen? •For mest mulig effektiv bruk av ressursene må vi tilstrebe å fordele arbeids- belastningen innen for 3-års periodene. •Virksomheten (det er oss alle) bør unngå å være ”husmenn”. –Umulig å planlegge. •Samle flyene som er i samme geografiske område på ett sted med gode arbeidsvilkår •På én og samme reise –alle fly i området. •Første ”økt” bør påbegynnes Q4 i 2012.

15 Luftsportsområder i Oslo- og Farris TMA. •Tatt i bruk i april i år ved oppstart av Oslo ASAP (point merge systemet –ENGM). •Evaluering med Avinor i oktober. Gode erfaringer fra ATC. NLF har noen kommentarer og ønsker. •Nye områder, høyder i områdene og bedre intern inndeling av områder søkes løst slik at det er klart til våren 2012.

16

17

18 •That´s all folks!


Laste ned ppt "Noen av sakene Norges Luftsportforbund jobber med Skolesjefsamling motorfly november 2011, Gardermoen John Eirik Laupsa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google