Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenester ved Universitetsbiblioteket UBMBs websider: • Via Det elektroniske bibliotek har ansatte og studenter tilgang til en rekke elektroniske informasjonsressurser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenester ved Universitetsbiblioteket UBMBs websider: • Via Det elektroniske bibliotek har ansatte og studenter tilgang til en rekke elektroniske informasjonsressurser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenester ved Universitetsbiblioteket UBMBs websider: • Via Det elektroniske bibliotek har ansatte og studenter tilgang til en rekke elektroniske informasjonsressurser. • Både norske og engelske websider • Adgangsbegrensede baser: – Campus: IP-kontrollert – Hjemmefra: VPN http://www.umb.no/biblioteket/

2 Litteraturdatabaser • UMBs samlinger (norske): – BIBSYS – SærsamlingsbasenSærsamlingsbasen – FORSKDOK (FORSKPUB) • Generelle (internasjonale) som dekker ”alle” fag : – ISI Web of Science – artikler f.o.m. 1945 • Spesielle (internasjonale) – Landbruksdatabasene CAB og AGRIS – Biologiske databasen Biological Abstracts – Økonomiske databasen EconLit http://www.umb.no/biblioteket/nor/baser.htm

3 Fulltekst • ca 3800 tidsskrifter i fulltekst • BIBSYS tidsskriftsøkBIBSYS tidsskriftsøk – søk etter tidsskrifter ** • SwetsWiseSwetsWise – søk etter tidsskrifter og artikler http://www.umb.no/biblioteket/nor/ejournal.htm

4 Kobling mellom referanse- og fulltekst-baser Mål: Uansett hvilken base brukeren søker i skal han få tilgang til fulltekstartikler som UMB har i abonnement og bestillingsfunksjon via lenkefunksjonen BIBSYS X. • BIBSYS X i ISI Web of Science:BIBSYS X i ISI Web of Science – Fulltekstlenke: Elektronisk utgave i SwetsWise (via TOC) – Bestillingsmulighet: Bestill kopi hos ditt bibliotek – Trykt beholdning: beholdning ved UBMB • Fulltekst-knapp i ISI Web of Science:Fulltekst-knapp i ISI Web of Science – Direkte til fulltekst på artikkelnivå i ScienceDirect ikke via TOC. http://www.umb.no/biblioteket/nor/baser.htm

5 Referansehåndteringsverktøy • Programmer: Reference Manager, EndNote og RefWorks • Site-avtale for studenter og ansatte • Eksempel: Import av referanser til EndNote og bruk av CWYW (søking – lagring - publisering) 1) Søk i ISI (2000-2005): raspberr* and stor* 2) Eksport til EndNote 3) Siteringer og litteraturliste i Word http://www.umb.no/biblioteket/nor/baser.htm

6 Litteraturovervåking - Alerts • En rekke søketjenester som gir brukeren mulighet for å holde seg oppdatert om ny litteratur som blir publisert innenfor et emne. • Brukeren trenger ikke selv å søke i basen kun sette opp en søkeprofil. Han vil da få melding direkte til sin e-post når nye litteratur som samsvarer med søkeprofilen foreligger i databasen. • Hjelp for alerts i nettbasert søkekurs http://www.umb.no/biblioteket/kurs/infosok/

7 Andre typer informasjonskilder/ressurser • Emneportaler:Emneportaler: – Samlinger av kvalitetsressurser på Internett innenfor forskjellige fagområder. – Nordiske landbruksressurser: NOVAGate (nedlagt). – UMB er i gang med å overføre nettressurser fra NOVAGate til BIBSYS- emneportal. • Oppslagsverk:Oppslagsverk: – Leksika: Britannica og Store Norske – Ordbøker: Den grønne ordbokaDen grønne ordboka

8 Hvordan finne frem i jungelen av ulike informasjonskilder? • Innføringsblokk for nye studenter (ca 230 deltok høsten 2004). • Tradisjonelle søkekurs på norsk og engelsk (holdes regelmessig). • Selvstudium i informasjonssøking – tilgjengelig på nettet. • Kurs i viderebehandling av informasjon/referanser ved hjelp av referansehåndteringsverktøy som EndNote, Reference Manager og RefWorks. • Kildekritikk (vurdering av informasjon). • Kurs på oppfordring fra faglærer, institutt og eksterne forskningsinstitusjoner. http://www.umb.no/biblioteket/kurs/infosok/

9 Nye tjenester - satsingsområder • Elektroniske publisering og arkivering av dokumenter ved UMB. • BIBSYS Nettportal – felles søkegrensesnitt for UBMBs baser. • UBMBs nettsider – omlegging – inn i UMBs nye databaseløsning. • Kurs – tettere samarbeid med faglærerne. • Det fysiske bibliotek ??? NVH til Ås - Håp om en ny bygning NVH til Ås


Laste ned ppt "Tjenester ved Universitetsbiblioteket UBMBs websider: • Via Det elektroniske bibliotek har ansatte og studenter tilgang til en rekke elektroniske informasjonsressurser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google