Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Film som investeringsobjekt Filminvest Et samarbeid mellom offentlig og private investeringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Film som investeringsobjekt Filminvest Et samarbeid mellom offentlig og private investeringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Film som investeringsobjekt Filminvest Et samarbeid mellom offentlig og private investeringer

2 Filminvest Midt-Norge  Etablert i 2006  Eiere: Sør og Nord Trøndelag Fylkeskommuner samt Trondheim Kommune med like deler.  Formål: - Videreutvikle det audiovisuelle produksjonsmiljøet i regionen med vekt på langfilm, fjernsynsserier og dataspill. - Initiere potensielle prosjekter for bransjen. - Følge opp Statens satsning innenfor området audiovisuell produksjon  Mottar midler fra Kulturdepartementet for å støtte utviklingsprosjekter i regionen.  Samarbeider tett med Midtnorsk Filmsenter og regionens øvrige filmbransje.  Arbeider for å tiltrekke seg og støtte gode prosjekter som fondet kan investere i.

3 Hvorfor investeres det i norsk film? Sitater fra investorer  Tilfredsstillende avkastning med moderat risiko over tid  Tror på en markedsandel for norske filmer over 20% og mulighet for å tjene penger over tid  Avkastning korrelerer ikke med andre investeringsobjekter (aksjer, obligasjoner, råvarer)  Kort tid fra investering til realisering vs. venture investeringer med 4-10 års horisont  Det er gøy (røde løpere, champagne, etc)  Unngå tapsprosjektene: • liten sammenheng stort budsjett = stor suksess • fokus på små og mellomstore prosjekter • finn de gode prosjektene med de gode produsentene

4 Investering  Investerer i Kommersiell Kinofilm TV-serier (Drama-Krim osv.) Dataspill  Offentlig eid ytre selskap mens Filminvest selger andeler til offentlige og private investorer  Eierne dekker administrasjon og forvaltning Ingen provisjoner eller kurtasje Ikke eget skatteobjekt – utlignes på deltagerne  Analyse av potensielle prosjekter Kvalitet Gjennomførbarhet Risiko Avkastningspotensial  Sikrer solide kontrakter med produsentene  Individuelle investeringer Fordeles på flere prosjekter med ulik grad av risiko  Livsløpsoppfølging av hvert prosjekt

5 Organisasjon Filminvest Midt-Norge As  Offentlige eiere  Fullt ansvar  7 styremedlemmer FILMINVEST Investeringsselskap  Investeringsråd  Løpende investering  Årlig utbytte Investorer Private / Offentlige Investorer Eiere Driftstilskudd Kapital Utbytte fra portefølje Investering Inntekter Prosjekt

6 Finansiering – bransje- og fondsoppbygging Utvikling Drift Utvikling Investering STAT FYLKE/ KOMMUNE PRIVATE INVESTORER TILBAKEBETALING AVKASTNING Utbytte Reinvestering

7 Avkastning på egenkapital Lanserings- budsjett Egenkapital-andel Utenlandssalg Produksjons- budsjett Kinopublikum Salg av DVD/BR og TV-rettigheter Leie av DVD/BR Tilskudds- ordninger (kunstnerisk- eller markeds- vurdering) Påvirke avkastning

8 Investering og innflytelse  Investor stiller tilkallingskapital til disposisjon - Minimum kr. 250.000 tilgjengelig for tilkalling i 2 år  Investor blir stille deltager i Filminvest investering  Gir møterett i ordinære investeringsmøter og et årlig deltagermøte.  Valgbar til en styreplass i hovedselskapet Filminvest Midt-Norge As

9 Valg av prosjekt  Prosjekter vurderes løpende av administrasjonen og fagpanel bestående av uavhengige anerkjente filmprodusenter.  Prosjekter med forsvarlig kommersielt potensial og tilstrekkelig sannsynliggjort næringsutvikling for regionen, legges frem for styret som tar investeringsbeslutning. Med forsvarlig kommersielt potensial, menes en sannsynlig forrentning på investert kapital på minimum 15%. Med sannsynliggjort næringsutvikling menes en forventet omsetning i regionen som er større enn investert kapital.  Når beslutning om investering foreligger kalles kapital inn fra investorene, eller tilgjengelig kapital i fondet reinvesteres.  Hele eller deler av en enkeltinvestors investering kan om ønskelig øremerkes ett eller flere enkeltprosjekter som oppfyller et avtalt sett kriterier. (Geografi, økonomi, tema el.) Dette oppfattes ikke som tilkallingskapital og investor kan dermed fritt bestemme investert beløp  Den årlige avkastningen, Filminvest´s overskudd, tilbakeføres direkte og uavkortet andelsmessig til investorene etter avslutning av hvert regnskapsår

10 Salg av andeler eller uttreden  Investorers andeler er fritt omsettelige  Andelens markedsverdi vil avhenge av verdiene i selskapet samt fremtidige utsikter for avkastning fra de filmene som den selgende investor har opparbeidede andeler i.  Investorer har også rett til å tre ut av selskapet, med 6-seks måneders skriftlig varsel, med virkning fra utløpet av inneværende regnskapsår.  Ved uttreden får investor utbetalt innestående på sin kapitalkonto, men mister retten til fremtidige utbetalinger.

11 Kontaktinformasjon www.filminvest.no Tlf. +47 416 01 888 Invester Smart – Invester i Film


Laste ned ppt "Film som investeringsobjekt Filminvest Et samarbeid mellom offentlig og private investeringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google