Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Corporate Finance Kap 2 Decision objectives. Principal / Agent • Eierne av en bedrift (aksjonærene) ansetter ledere for å drive bedriften. • Vi får da.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Corporate Finance Kap 2 Decision objectives. Principal / Agent • Eierne av en bedrift (aksjonærene) ansetter ledere for å drive bedriften. • Vi får da."— Utskrift av presentasjonen:

1 Corporate Finance Kap 2 Decision objectives

2 Principal / Agent • Eierne av en bedrift (aksjonærene) ansetter ledere for å drive bedriften. • Vi får da et pricipal-agent forhold, der eierne (prinsipalen) ansetter bedriftsledere (agenten) for å ta beslutninger på vegne av eierne. • Eiernes målsetting om å maksimere sin formue vil ofte ikke samsvare med ledernes personlige målsetting (lønn, frynsegoder, jobbsikkerhet).

3 Avvikende målsettinger • Prinsipalen benytter to typer virkemidler for å minimere avvik i målsettinger mellom prinsipalen og agenten: 1.Overvåkning – For eksempel via regnskapet. – Overvåkning er ufullstendig og kostbart. 2.Insentiver – Belønningssystemer som motiverer lederne til å ta beslutninger som er i aksjonærenes interesse. – Kan ofte virke annerledes enn forutsatt.

4 Reguleringer av prisipal/agent forhold • Formynderansvar – Lederne må unngå situasjoner der deres egne interesser kommer i konflikt med eiernes. – Lederne må ikke utnytte sin posisjon på bekostning av eierne. – Lederne må ikke bruke konfidensiell informasjon til fordel for seg selv eller andre enn eierne. • Spesifikke lovregler – Aksjeloven. – Regnskapsloven. – Ekstern revisjon. – Børsregler. • Etiske normer

5 Kriteria for insentivsystemer 1.Bør belønne ledernes dyktighet, ikke flaks. 2.Belønningen må være tilstrekkelig stor til å ha inflytelse på ledernes handlinger. 3.Belønningen må belønne god ledelse og straffe dårlig ledelse. 4.Belønningen må ta hensyn til risikosituasjonen. 5.Belønningen må relateres til aksjonærenes tidshorisont, ikke regnskapsrapporten. 6.Insentivsystemet bør være enkelt og ikke kostbart, og må ikke kunne manipuleres eller utnyttes.

6 Typer av insentivsystemer • Regnskapsbaserte – Absolutte mål. – Tilfredstiller kun første del av krav 6. • Aksjekursbaserte – Relative mål. Delvis målkongurens med eierne. – I form av opsjoner har de bare ensidig belønning. – Skiller ikke mellom dyktighet og flaks. – Tar ikke tilstrekkelig hensyn til usikkerhet.

7 Virker reguleringer og insentiver? • Det er umulig å konstruere et beølnningsystem som er billig og enkelt og som tilfredstiller de øvrige 5 kriteriene. • Insentivsystemene har generelt sett ikke virket særlig godt – økningen i bonuser har vært større enn den økonomiske veksten. • Samtidig har reguleringene ikke forhindret store finansskandaler.

8 Konklusjon Ledere vil med stor sannsynlighet likevel maksimere selskapenes avkastning p.g.a i hovedsak to grunner: 1.Det eksisterer et marked for aksjonærenes kapital. –Dårlig ledede selskaper vil miste aksjonærer, og dermed falle i verdi. 2.Det eksisterer et marked for leder jobber. –Dårlige ledere vil bli erstattet av mer ambisiøse og dyktig ledere.

9 Bonuser og lederlønn


Laste ned ppt "Corporate Finance Kap 2 Decision objectives. Principal / Agent • Eierne av en bedrift (aksjonærene) ansetter ledere for å drive bedriften. • Vi får da."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google