Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oljefondet – Store lån til land, lån til store rettighetsbrudd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oljefondet – Store lån til land, lån til store rettighetsbrudd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oljefondet – Store lån til land, lån til store rettighetsbrudd

2 Dette skal vi snakke om:

3 Olje i Norge Oljeutvinningen i Norge startet i 1971
Dette tjener vi gode penger på Pengene ligger i et fond Statens petroleumsfond ble etablert i 1990, skiftet navn til Statens pensjonsfond utland i 2006

4 Fondet er fordelt og investert utenlands i aksjer og obligasjoner fordelt på rundt 8000 selskaper
Ca milliarder kroner Tilhører fremtidige generasjoner Noe går til statsbudsjettet

5 Illustrasjon av fordelingen

6 Etikkrådet Består av fem personer og et sekretariat på åtte
Vurderer hvilke selskaper man skal trekke seg ut av Baserer seg på etiske retningslinjer Har siden 2004 trukket seg ut av 51 selskaper

7 Finansdepartementet Har fått oppdrag av Stortinget om å forvalte Oljefondet Vurderer uttrekk etter råd fra Etikkrådet Delegerer den operative forvaltningen til Norges bank

8 Norges bank «sikre petroleumsfondet for fremtidige generasjoner»
Tar vare på oljepengene våre Passer på at de blir brukt på en fornuftig måte

9 Illustrasjon om fordelingen mellom selskaper og land

10 Statsobligasjoner 40% av alle investeringene
Et lån til en regjering i et annet land Kjøper et verdipapir Landet betaler en fast rente på lånet en gang i året 555 milliarder kroner

11 Investeringer i selskaper
60% av alle investeringene Tjener penger på avkastningen Etiske retningslinjer

12 De etiske retningslinjene
Kom i 2004 Fondet skal ikke investeres i selskaper som produserer våpen eller tobakk 1) fondet skal tjene gode penger på lang sikt, sikre kommende generasjoner, ha en god avkastning

13 De etiske retningslinjene forts.
2) Fondet skal ikke inngå i investeringer i selskaper som driver med: - grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene - alvorlige krenkelser av individets rettigheter i krig og konfliktsituasjoner - alvorlig miljøskade - grov korrupsjon - andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer

14 Å trekke seg ut Etikkrådet får tips Undersøkelser og skriver rapport
Rapport til finansdepartementet (de bestemmer) Gir ordre til Norges bank Selger seg sakte ut Pressemelding

15 Hva er så problemet? Statsobligasjoner har ikke etiske retningslinjer
Mange av statene Norge låner penger til, bryter barns rettigheter Ingen kontroll på hva pengene går til

16 Dobbeltmoral? Oljefondet får ikke investere i tobakk eller våpen
Får investere i land som produserer, kjøper og bruker

17 Eksempler Norge lånte penger til USA som blant annet gikk til å finansiere krigen i Irak

18

19 Norge låner penger til Israel, penger som kan brukes til angrepene på Gaza eller til å opprettholde okkupasjonen

20 Norge låner penger til India, det landet i verden med mest barnearbeid

21

22 Bort med dobbeltmoralen, etiske retningslinjer nå!
PRESS krever: Bort med dobbeltmoralen, etiske retningslinjer nå!

23 PRESS krever En opprettelse av en egen arbeidsgruppe for utforming av egne retningslinjer Denne gruppen skal bestå av uavhenginge fagfolk Baseres menneskerettighetene Barnekonvensjonen

24 Hvordan? Gjennom lobbyarbeid
Stortinget bestemmer om det skal opprettes retningslinjer for statsobligasjoner Vi starter lokalt og lobber opp mot partiene Årsmøter Fylkesmøter Landsmøter Stortinget

25 Lokallagene skal: Ta kontakt med alle ungdomspartiene i sin kommune
Ta kontakt med alle de politiske partiene i sin kommune Ta kontakt med landsmøtedelegatene fra alle partiene i sin kommune Skrive leserinnlegg, sende inn pressemeldinger og ha aksjoner

26 Lokallagene skal forts:
Få landsmøtedelegatene om å fremme et forslag om dette på landsmøtet Ha en aksjon med gaveoverrekkelse til delegatene før de drar på landsmøtet

27 Alle regionene skal: Ta kontakt med fylkespartiene i sine fylker
Ta kontakt med alle ungdomsfylkespartiene i sine fylker Få gjennom uttalelse om etiske retningslinjer på flere fylkesårsmøter

28 Få gjennom forslag om etiske retningslinjer på statsobligasjoner!
PRESS skal: Få gjennom forslag om etiske retningslinjer på statsobligasjoner!

29 Lån og etikk - God taktikk!

30 Ta kontakt om det er noe dere lurer på,
Masse lykke til! Ta kontakt om det er noe dere lurer på, Kirsty kan alt om oljefondet og Helle kan alt om kampanjen. I tillegg er vi andre også ganske flinke.


Laste ned ppt "Oljefondet – Store lån til land, lån til store rettighetsbrudd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google