Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En ripe i lakken? Arbeidet i Fagetisk råd og Ankeutvalget

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En ripe i lakken? Arbeidet i Fagetisk råd og Ankeutvalget"— Utskrift av presentasjonen:

1 En ripe i lakken? Arbeidet i Fagetisk råd og Ankeutvalget
v/ Gisken Holst (FER) og Karen Hassel (AFEK)

2 Disposisjon Del 1: Del 2: Hvem er vi? Hva gjør vi? Erfaringer fra 2011
Tendenser i klagesakene Rådgivningstelefonen Uenigheter mellom FER og AFEK …og hvor enige bør vi være? Våre ambisjoner

3 Del 1 Hvem er vi? Hva gjør vi? Erfaringer fra 2011

4 Overordnede målsettinger
Bidra til å sikre en høy standard på tjenester levert av norske psykologer som er medlemmer i NPF Saksbehandlingsorgan for klagesaker Bidra til refleksjon, bevisstgjøring og læring

5 Organisering av det fagetiske arbeidet i Norge
NPF – Oslo Fagetisk råd (FER) – Bergen Ankeutvalget for fagetiske klagesaker (AFEK) – geografisk spredt Frivillig og idealistisk (minimale økonomiske incentiver) Nøytral og objektiv saksbehandling

6 Fagetisk råd FER har åtte medlemmer og i tillegg en sekretær
Leder: 20% stilling Sekretær: Timelønnet Kompensasjon for tapt arbeidstid (privatpratiserende) Medlemmene: Betalt pr sak og telefonvakt Rådets arbeidsform Månedlige møter à 3,5 timer Årlig seminar Årlig møte mellom rådene i de nordiske land

7 Ankeutvalget AFEK har syv medlemmer inkl to vara Rådets arbeidsform
Trådte i kraft fra 2005 Rekruttert fra ”seniormedlemmer” Ingen kompensasjon utover at reiseutgifter dekkes Rådets arbeidsform Møtehyppighet ut fra saksmengde, ca 2-3 ganger pr semester Møtene er nå utvidet fra to til tre timer

8 Den fagetiske ”prosessen”
Klage Formaliteter OK? Nei Avslag Ja Konkludere uten kontradiksjon Åpne for kontradiksjon? Nei Ja Etterspørre redegjørelse fra psykologen Klager kommenterer redegjørelsen Sluttkommentar fra psykologen Klager NPF sentralstyret Konklusjon fra FER Psykolog

9 Noen endringer i reglementet
Alle saker skal vurderes – ikke lenger anledning til å forkaste klagene (utover ved formalfeil) Åpnes for kontradiksjon, eller… Konkluderes uten kontradiksjon Alle ankesaker skal først tilbake til FER for ny vurdering, før sakene behandles i ankeutvalget

10 Antall saker i behandling – status pr 2011
Total Åpnet Rest 2010 12 7 Nye 2011 37 34 Anker, ny vurdering 8 Annet 3 Antall saker totalt 60

11 Status pr 2011 Enig Uenig Anker, orientering 2010 1 2
Total Org.psyk Terapi Sakkyndighetsarbeid Annet 2011 nye 37 3 4 24 6

12 Erfaringer i 2011 - FER ”Nytt” råd med bratt læringskurve
Fem av åtte er nye medlemmer, inkl leder Forsinkelser i saksbehandling Ikke så rutinerte på saksbehandling Økende antall saker Tendens til mer omfattende dokumentasjon Status ved utgangen av 2011 Ajour med saksbehandling Tryggere på egne vurderinger Bedre prosess og rutiner

13 Erfaringer i 2011 - AFEK Noen av de samme erfaringene
Nye medlemmer Noe lengre saksbehandlingstid Endringer i reglementet har ført til diskusjoner

14 Del 2 Tendenser i klagesakene Rådgivningstelefonen
Uenigheter mellom FER og AFEK …og hvor enige bør vi være? Våre ambisjoner

15 Tendenser En klar overvekt av klager på sakkyndig arbeid, de fleste etter barneloven Bruk av advokat – først og fremst hos klager, men også eksempler på at psykologen benytter advokat Ofte omfattende dokumentasjon vedlagt disse sakene Tema: Uklart mandat Fremferd Stillingstaken Uenighet i saksfremstillingen

16 Rådgivningstelefonen
Benyttes både av medlemmer og brukere av psykologens tjenester Mange ulike tema, men psykologens rolle som sakkyndig går også igjen her Egne dilemma Undring over kollegers praksis Ingen svar med to streker under – men en refleksjon rundt etiske tema

17 Våre ambisjoner Bidra til å utvikle psykologifeltet videre til beste for brukere og medlemmer, særlig gjennom arbeidet med fagetikk Komme med konkrete innspill til spesifikke utfordringsområder, f.eks psykologers arbeid med sakkyndigrapporter Videreutvikle det nordiske samarbeidet til felles beste

18 Til ettertanke… Når man får en ”ripe i lakken”… Å bli innklaget
Når brudd foreligger

19 Klassiske (stress)reaksjoner
Behovet for å forsvare seg ved å gå til motangrep Behovet for å forklare seg – og beklage Usikkerhet og handlingslammelse

20 En kilde til læring? Alle kan få en klage rettet mot seg – før eller siden Et ”sunt” system til profesjonens beste – ingen grunn til å bli sinte på oss… Alle må kunne stille seg spørsmålet: ”Hva kunne vært gjort annerledes?”


Laste ned ppt "En ripe i lakken? Arbeidet i Fagetisk råd og Ankeutvalget"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google