Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOREST POWER Regionalt energivirke seminar Brønnøysund 31. mars 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOREST POWER Regionalt energivirke seminar Brønnøysund 31. mars 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 FOREST POWER Regionalt energivirke seminar Brønnøysund 31. mars 2011
Bioenergi Sør- Helgeland TINE Meieriet – Sømna PROSESS - ENERGI

2 PROSJEKTET Prosess energi for TINE SØMNA Forbruk: 2010
Prosess energi: 7.5 mill Kwh (Olje + Kraft) Kostnader: Prosess energi ca. Nok. 4.1 mill. Kildemateriale: BIOENERGI Boken Miljø, Teknikk og Marked (Erik Eid Hohle) Energigården.

3 Prosjekt organisasjonsplan

4 Prosjekt organisasjon
Organisasjons struktur:     Styrings gruppe: Kurt Nilssen, TINE SØMNA Edmund Dahle, Sømna Kommune Tor-Arne Bakke, Sømna Kommune Sonja Klotz, Fylkesmannen Nordland     Prosjekt gruppen: Johannes I. Osmundsen (JIO) Prosjekt leder (B-STAD AS) Arne Hammeri (AH) Økonomi Direktør TINE Steinar O. Pedersen (SOP) Skogssjef Brønnøy og Sømna kommuner Asbrørn Laugen (AL) Teknisk Sjef TINE SØMNA Tora Frilstad (TF) Styre leder Velfjord & Sømna Skogeierlag Karl Erik Solum (KES)  Skogbruksrådgiver Bindal kommuner

5 Prosjekt aktiviteter Del 1: Flis produksjon råstoffleveranse til Bioenergi. Del 2: Kompetanse, operatorer og tek. Personell. Del 3: Varmesentral, bygg og teknisk spesifikasjon. Del 4: Myndighets krav, drift og utslipstillatelse. Del 5: Anleggs økonomi og driftkalkyle Del 6: Forretningsplan fra skog til energibruker. Del 7: Forslag til eierstruktur.

6 Prosjekt finansiering

7 Biobrensel / Flis - virke masse
Flis fra helstokk - gran – furu – løvtre. Sag - / Høvelflis fra Sagbruk – Industri. Flis / bark fra nåletrær – sekundærvirke. GROT – grene og topper fra bartre.(Hogst avfall)

8 Råstoff: fast – og løs masse

9 Densitet på råstoff

10 Råstoff – effektiv brennverdi

11 Fysiske egenskaper

12 Flis energiberegning

13 Flis energiberegning

14 Flis energiberegning

15 Biobrensel/flis energi faktor

16 FORBRUK PROSESSENERGI

17 Pris prosessenergi Kwh enhet

18 PRISUTVIKLING Kwh

19 EL og Olje ENERGI

20 Råstoff - flis behov

21 FLISFYRING SENTRAL

22 PROSJEKT VURDERING

23 Regne eksempel

24 RÅSTOFF VURDERING

25 Tilvekst skog For Norge totalt: Stående skog: ca. 800 mill m Tilvekst årlig: ca. 27 mill m3 årlig Hugst årlig: ca. 10 mill m3 Netto tilvekst 17 mill m3 årlig.

26 Bioenergi Sør-Helgeland
Takk for oppmerksomheten. Prosjektgruppen Bioenergi Sør - Helgeland

27 Lokal råstoff tilgang


Laste ned ppt "FOREST POWER Regionalt energivirke seminar Brønnøysund 31. mars 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google