Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektiv lesing - leseteknikker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektiv lesing - leseteknikker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektiv lesing - leseteknikker
Emma Arthur - Læringsstøttesenteret

2 Hvordan skal du forbedre lesingen?
Søk hjelp til å prioritere tekster på leselistene. Ta et literattursøkingskurs på biblioteket. Ha et sted å lese som har nok lys, er komfortable og er rolig og stille. Ta pauser, få mosjon og frisk luft. Ha en leseplan. Lære noen strategier for å hjelpe deg å lese effektivt og med god forståelse.*

3

4 Akademisk lesing er ikke som å lese en roman.

5 Aktiv lesing Akademisk lesing er aktiv lesing.
Aktiv lesing er lesing med et formål.

6 Les med hensikt!

7 Effektiv lesing - leseteknikk
Hvordan skal man lese en fagbok for å få mest mulig ut av den på en effektiv måte?

8 Teknologi som kan hjelper
Studenter med dysleksi kan bruke teknologi. (kurs i morgen)

9 Leseferdigheter og lesevaner
Spørsmålsskjema: Klargjør dine lesevaner Kilde:

10 Hvis du studerer ved et universitet eller en høgskole, er det stort sett to notatmetoder du trenger å bruke for å få knakende gode karakterer. Det er 2slgr-metoden for å lese bøker og bruk av hjernekart for å ta notater. Kilde:

11 Det er forskjellige leseteknikker
Først få en oversikt over hele boken. 2slgr-metoden Hurtiglesing / fotolesing

12 Gjør deg kjent med hele boken
Les forordet først. Les deretter innholdsfortegnelsen for å se kapittelinndeling og underkapitler. Se raskt igjennom emneregisteret bakerst. © Jens Petter Madsbu, Høgskolen i Hedmark, ØSIR, 2007

13 Hva er 2slgr-metoden? Skum Spørsmål Les Gjenkall Repeter

14 Skaff en oversikt Først skaff en oversikt av kapittelet du skal lese.
Les tittelen Les introduksjonen og / eller sammendrag og fokuser på forfatterens uttalelse av de viktigste punktene. Legg merke til hver undertittel og uthevet tekst Legg merke til grafikk - diagrammer, kart, diagrammer, osv. Legg merke til kursivtekst, fet skrift, kapittel objektiv, spørsmål på slutten av kapittelet.

15 Skumlese Skumlesing, eller skumming, er å lese og oppfatte deler av teksten. Skumlesing gir en oversikt over tekstens struktur og innhold. Skumlesing er også en effektiv måte å repetere på. Ved skumlesing er det vanlig å bruke fra 1/2 til 5 sekunder per side, avhengig av bl.a. teksten og hensikt og mål med lesingen. Kilde:

16 Klargjør hensikt og mål med skumlesingen
For å kunne skumlese effektivt, må du vite hva du er ute etter. Du kan ha en eller flere av følgende hensikter og mål med å skumlese en tekst: Finn ut hva teksten handler om. Vurder teksten. Få oversikt over tekstens struktur. Få oversikt over tekstens innhold. Merk deg viktige deler av teksten eller emner. Repeter tekst du tidligere har lest.      Kilde:

17 Hvordan skal du skumlese?
Les første og siste setning i hvert avsnitt. Det vil gi deg en oversikt over hva teksten inneholder. Som regel vil du få et godt inntrykk av innhold ved å lese første setning i hvert avsnitt. Beveg blikket hurtigere enn din maksimale lesehastighet. Du kommer ikke til å oppfatte alle ordene. Men du vil ofte oppfatte nok til å få en god oversikt. Når du skumleser, er det viktig at du får med deg signalord og nøkkelord. Kilde:

18 Hvordan skal du skumlese?
Bruk øyebevegelser som er best for deg. . Kilde:

19 Spørsmål Lag spørsmål – det hjelper konsentrasjonen og du blir mer engasjert Bruk undertitler og uthevet tekst for å lage spørsmål.

20 Denne fasen gjør deg i stand til å svare på spørsmålene
Les (grundig) Denne fasen gjør deg i stand til å svare på spørsmålene du laget i skum fasen. Du skal også lese kritisk. Hva betyr dette? En spørrende holdning er nødvendig i kritisk lesing. For eksempel, ’Hvorfor har forfatteren sagt akkurat det?’ Kilde:

21 2slgr-metoden Les (grundig)
Du skal lese og bruke en eller flere metoder for å ta notater og skrive kommentarer. For eksempel, ’tusjemetoden’. Det vil si at du bruker GRØNN tusj på viktige overskrifter,GUL på viktig informasjon i brødteksten og RØD på viktige begreper osv. Ikke tusj mer enn 15-20 % i boka. Tusjer du mer, vil hensikten falle bort. Kilde:

22 Gjenkalling etter et avsnitt
Etter hver seksjon / avsnitt: stopp, se på spørsmålene dine og se om du kan svare dem fra minnet. Hvis ikke, se tilbake igjen (så ofte som nødvendig), men ikke gå videre til neste avsnitt før du vet svarene til spørsmålene.

23 Gjenkalling etter du er ferdig med å lese
Når du er ferdig med hele kapittelet kan du gå tilbake over alle spørsmål fra alle overskriftene. Se om du kan fremdeles finn svarene. Hvis ikke, se tilbake og friske opp hukommelsen, og deretter fortsette.

24 Gjenkalling etter du er ferdig med å lese
Du kan også i denne fasen still deg selv spørsmål til teksten. Gi et resyme av.. Hva er hovedtrekkene i.. Hvorfor er... Hva er forskjellen mellom.. Kilde:

25 Notatteknikker mens du leser
Tankekart Styrkenotat Skrive kommentarer i margen Strek under nøkkelord Kilde:

26 Effektiv notatskriving
Finn fram til ett underkapittel eller avsnitt i læreboka og les dette. Lag notater. Bruk egne ord.

27 Mindmanager Kilde:

28 Styrkenotat Kosthold 1 Helse 2 Ansvar 3 Kultur/religion 4 Utseende
Fedmeepidemi Økonomi Spiseforstyrrelser 2 Ansvar Offentlig Eget/privat 3 Kultur/religion Spiseregler -religiøse Forskjellig klima: forskjellig kosthold Globalisering 4 Utseende Godt selvbilde Selvopptatthet LÆRINGSSTRATEGIER - Gerd Fredheim

29 I denne fasen kan du også finne ut:
Utvike notater I denne fasen kan du også finne ut: Hva andre har sagt om tema du leser om. Slå opp ord og i annen litteratur. Hva lovverk har å si. Kilde:

30 Måter å bearbeide stoffet på
Det finnes ulike måter å bearbeide stoffet på. Vi kan dele inn bearbeidingen grupper: 1. Logisk bearbeiding Dette er en bearbeiding ut fra den logiske struktur som teksten er framstilt etter og som ligger i stoffet som framstilles. Det kan være å: -   Reflektere over tekstens premisser. -   Se teksten i en større sammenheng. -   Koble det du har lest til din egen virkelighet. Kilde:

31 Repeter Repeter REPETISJON= LÆRING
Du trenger å se på notatene regelmessig for å huske dem. Bruk notatene til å løse tidligere eksamens-oppgaver, slik at du bruke stoffet du har lært deg. Kilde:

32 Måter å bearbeide stoffet på
2. Auditive bearbeidingen Den auditive bearbeidingen kan være å: -  lese teksten høyt for deg selv. -  ruke din indre stemme. Kilde:

33 Litt mer om lesing Visuelle bearbeidingen
Den visuelle bearbeidingen kan være å: -  se bilder i hodet av hva teksten handler om. -  bearbeide og reflektere via visualisering. -  se for seg selve teksten, hvor og hvordan det står på sidene. Kilde:

34 Litt mer om lesing Kinestetisk bearbeiding
For tekster som beskriver bevegelse, betyr dette å utføre bevegelsene. Kinestetisk bearbeiding er også å reflektere over teksten mens du beveger deg. Det vil aktivisere hjernen på en annen måte. Kilde:

35 Litt mer om lesing Tanke- og følelsesmessig bearbeiding
Tanke- og følelsesmessig bearbeiding er å slippe fram, legge merke til og bearbeide de følelser og tanker som framkalles av teksten. Kilde:

36 Vanskelig ord Lag en liste med forklaringer, synonymer, ord i en setning. Ha listen på samme ark som notatene. Les ordene regelmessig. Hvis de er ekstra vanskelige bruk en metode for å huske ordene. For eksempel, skriv ordene ned med å kopiere, si, stave, visualisere, (bruk kroppen), skriv ned, sjekk, Ord Forklaring synonym Ord i setning


Laste ned ppt "Effektiv lesing - leseteknikker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google