Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsutvikling -flere særkomiteer?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsutvikling -flere særkomiteer?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsutvikling -flere særkomiteer?
Trine Melheim, HS-medlem

2

3 Nyere historikk - lover
Et medlemskap en stemme – NKK blir et demokrati fra Regulering av særkomiteer – et skritt i retning av at beslutninger skal treffes nærmest mulig berørte brukere jf NKK lover § 1-1. Men komiteene er fortsatt underlagt HS

4 Hva har skjedd i praksis?
Jakhundsektoren går sammen og oppretter en komite – Norsk Jakthundkomite (NJK) for å samarbeide og for å ta ansvar for egen aktivitet RS vedtar som overordnet mål for : « Alle brukshundaktiviteter skal vurderes samlet under en felles overbygning. Denne skal ivareta og gi grunnlag for utvikling av den enkelte aktivitet og legge forholdene best mulig til rette for å skape et bærekraftig fellesskap hvor NKKs grunnholdning til hold og bruk av hund gjenspeiles” Det har ikke skjedd så mye rundt brukshund ennå. HS fikk tilbakemelding om at miljøene ikke ønsker dette. HS vedtok i april 2012 at man ønsker at muligheten for en særkomite utredes opp mot NBF.

5 Hvorfor særkomiteer? Godt demokrati at beslutninger treffes nærmest
mulig de som er berørt av beslutningen og at NKK blir mindre «topptungt» Bedre kompetanse og større interesse for sakene. Administrasjonen mindre innflytelse og miljøene mer innflytelse. Miljøene bør selv ta ansvaret for egen aktivitet Kan gi større avstand og helhetstenkning i eks disiplinærsaker

6 Syngergieffekter – lære av hverandre – sterkere sammen
Hvis HS representant i komiteen får man en direkte link mellom miljøet og HS Sentralleddet (HS) får mer tid til å ta tak i fellesoppgavene og kan velges med tanke på nettopp det

7 Mulige alternativer Miljøene må ville ta ansvar
Aktivitetsgrupper i en forening eller hele foreninger kan bli med. Bare særkomite eller også forbund.

8 Nærmere om utformingen av en særkomite
Det er nærliggende å se hen til hvorledes Norsk Kennel Klubs jakthundkomite (NJK) er organisert.

9 HS NKJ FK/GK er for de fagområder komiteen har evt. helt ny organisering av fagsiden Adm

10 Sammensetning Raseklubber/forbund i gruppe 3,5 6/4, 7
og 8 utpeker på sine årsmøter sin representant. Rullering. HS utnevner formelt og har sin egen HS representant i NJK. 1 medlem 1 stemme, dvs. et «mini» HS. Kommende diskusjon i HS. Fagkompetansen ivaretas av GK/FK underlagt og oppnevnt av NJK.

11 Oppgaver Samle klubber/forbund , sørge for godt
samarbeid og god informasjon Følge utvikling på prøver nasjonalt og Internasjonalt. Innspill til NKKs handlingsplan Prøveregler FCI representanter Utdanning/autorisere dommere og instruktører


Laste ned ppt "Organisasjonsutvikling -flere særkomiteer?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google