Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vernetjenesten i Kristiansund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vernetjenesten i Kristiansund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vernetjenesten i Kristiansund
Verneombudssamling Høst 2012 Vernetjenesten i Kristiansund

2 Vernetjenesten i Kristiansund
GOD HMS? Vernetjenesten i Kristiansund

3 Du blir dum av å klage på jobben
Jobber du et sted der kollegene klager kontinuerlig, kan det svekke hjernen din. Å høre på for mye syting slår negativt ut på flere måter. – Mennesker som klagerhyppig på jobb, vil ofte ikke ha noen løsning. De vil bare ha deg med i klagekoret. Men selv passivt å høre på klaging, vil ødelegge hjernen din, sier forretningsmannen og forfatteren Trevor Blake til Aftenposten. Blake har skrevet boka Three Simple Steps: A Map to Success in Business and Life. Her refererer han til forskning som viser at 30 minutter eller mer negativitet gjør at nevroner i hjernedelen kalt hippocampus, skrelles bort. Hippocampus er hjernedelen du bruker til problemløsning. Vernetjenesten i Kristiansund

4 Ta avstand fra klagingen
Det beste du kan gjøre, er å distansere deg fra klagingen. Jo mer vi hører på klaging, jo mer sannsynlig er det at vi selv vil klage. – Vi kan sammenligne det med å være i nærheten av noen som røyker. Alle i dag vet at passiv røyking skader, og det beste er derfor å trekke seg unna. Det samme gjelder kolleger som klager. Forsøk å unnslippe klagerne. Unnskyld deg selv, og gå ut eller på toalettet om nødvendig, for å beskytte deg selv mot klagingen, sier Blake. – Nervebanen tilpasser seg det den blir utsatt for, og begynner å imitere atferd, så fremt ikke forbindelsen blir brutt, eller endret. Noen ganger ser vi noe vi ikke liker, vi absorberer hendelsen eller atferden, og ender opp med å gjenta den, forklarer Blake. Vernetjenesten i Kristiansund

5 Vernetjenesten i Kristiansund
Skylder på andre Selv om klaging og konflikt ikke er helt det samme, bunner begge deler i at man skylder på andre når man selv reagerer på noe, Psykolog Jan Atle Andersen har i mange år jobbet med konfliktløsning på arbeidsplasser. Selv om klaging og konflikt ikke er helt det samme, bunner begge deler i at man skylder på andre når man selv reagerer på noe, mener han. – Sutrerne og klagerne skal ikke klage over det dårlige arbeidsmiljøet, for det er de selv som er det dårlige miljøet. Det er lett å skylde på alt som andre gjør galt, men det handler om hvordan du selv takler dine egne følelser og reaksjoner. Klagerne er egentlig offer for sine egne reaksjoner, sier Andersen. Vernetjenesten i Kristiansund

6 Snakk med – ikke bak – hverandre
Baksnakking er den største kimen til konflikt. Ta avstand fra alle som baksnakker eller klager over andre. Det beste er å holde seg utenfor andres konflikter Andersen har løst opp i utallige konflikter på ulike arbeidsplasser, og mener den viktigste regelen for et godt arbeidsmiljø og for å unngå klaging og konflikter, er å snakke med hverandre, ikke om hverandre. Han er enig med Blake om at en god taktikk for å unngå klagerne, er å distansere seg. – Baksnakking er den største kimen til konflikt. Ta avstand fra alle som baksnakker eller klager over andre. Det beste er å holde seg utenfor andres konflikter, anbefaler Andersen. Vernetjenesten i Kristiansund

7 – Noen ganger kan du ikke bare gå bort fra klagingen.
I stedet kan du be personen som klager om å ta ansvar for en løsning. Hvis du spør «Hva har du tenkt å gjøre med det problemet?», så vil nok mange som klager gå uten å svare, fordi du ikke gir dem det de vil. Men enkelte vil faktisk prøve å finne en løsning, sier Blake. Vernetjenesten i Kristiansund

8 Vernetjenesten i Kristiansund
Bygg et skjold En siste mulighet er at du forestiller deg at et usynlig skjold omgir deg, så du ikke slipper klagingen til. All kritikk avslører udekkede behov hos den som kritiserer. . Tenk for eksempel på et fint sted der du slapper av, i stedet for å høre ordentlig etter på klagingen. Selv tenker jeg på en strand på en øy der jeg har vært på ferie, forteller Blake. Jan Atle Andersen påpeker at all kritikk avslører udekkede behov hos den som kritiserer. – I stedet for å klage over at sjefen ikke gir tilbakemelding, bør du si til lederen din at du gjerne skulle fått mer tilbakemelding av han eller henne, sier Andersen Vernetjenesten i Kristiansund

9 Vernetjenesten i Kristiansund
Lojalitet På arbeidsplassen Vernetjenesten i Kristiansund

10 Vernetjenesten i Kristiansund
Lojalitet Som verneombud, er det viktig  å gå foran for å vise lojalitet utad for sin arbeidsplassen. Det er viktig å prøve å løse problemet på lavest mulig nivå. før man tar det skrittet å gå videre med saken. Med det mener jeg at alle diskusjoner og uenigheter taes på arbeidsplassen og ikke i media. (sosiale nettverk, presse etc) Det er viktig å prøve å løse problemet på lavest mulig nivå. før man tar det skrittet å gå videre med saken. Det er viktig å følge tjenestevei (se “saksgang” lenger nede på siden). Etter å ha fulgt vanlig saksgang og det fortsatt ikke er noen løsning på problemet og verneombudet mener at media (pressen) bør vite om det, må verneombudet først se om det er klare brudd på Arbeidsmiljøloven og at arbeidsgiver ikke har fulgt sin plikt til å løse dette bruddet. (se også lenger ned på siden om “Dokumentasjon) Å bruke media (presse) som et hjelpemiddel, skal være en siste vei å gå for å få løst konflikter. Og det skal alltid være  i henhold til brudd på Arbeidsmiljøloven. Vernetjenesten i Kristiansund

11 Her ser du en måte å legge opp saksgangen på:
Arbeidstaker tar opp aktuell sak med virksomhetsleder. Virksomhetsleder unnlater å følge opp saken – eller er en part i saken. Arbeidstaker tar saken opp med sitt verneombud Verneombudet tar saken opp med virksomhetsleder. Virksomhetsleder neglisjerer fortsatt saken. Verneombudet sender skriftlig rapport til hovedverneombudet som tar opp saken med virksomhetsleder eller overordnet leder. Fortsatt neglisjering. Hovedverneombudet tar opp saken i arbeidsmiljøutvalget. Saken blir ikke fulgt opp. saken drøftes med Arbeidstilsynet og bringes inn der hvis alvorlig For at arbeidet som verneombud skal kunne gjøres på en effektiv og ryddig måte, er det viktig at det legges opp til rutiner, slik at hver sak får en riktig og rettferdig behandling. Vernetjenesten i Kristiansund

12 Husk at det er viktig med Dokumentasjon.
Begrepet ”dokumentasjon” virker kanskje kjedelig, men er en nødvendighet for et effektivt verneombudsarbeid. Ønsker vi å få rettet på uheldige forhold av vesentlig betydning, nytter det sjelden med bare en muntlig fremstilling. Vi må legge frem en skriftlig dokumentasjon som klart formulerer hva som er galt og gjerne hvordan det bør rettes. Da har vi noe å forholde oss til i etterkant. Vi må også tenke på den nytten det vil være med dokumentasjon for den som skal overta verneombudsjobben etter meg. Vernetjenesten i Kristiansund

13 Vernetjenesten i Kristiansund
Bruk av media Å bruke media som et hjelpemiddel, skal være en siste vei å gå for å få løst konflikter. Og det skal alltid være i henhold til brudd på Arbeidsmiljøloven. Etter å ha fulgt vanlig saksgang og det fortsatt ikke er noen løsning på problemet og verneombudet mener at media (pressen) bør vite om det, må verneombudet først se om det er klare brudd på Arbeidsmiljøloven og at arbeidsgiver ikke har fulgt sin plikt til å løse dette bruddet. (se også lenger ned på siden om “Dokumentasjon) Å bruke media (presse) som et hjelpemiddel, skal være en siste vei å gå for å få løst konflikter. Og det skal alltid være  i henhold til brudd på Arbeidsmiljøloven. Vernetjenesten i Kristiansund

14 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Kapittel 2. Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter Vernetjenesten i Kristiansund

15 § 2-1. Arbeidstakernes medvirkning
       Planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og gjennomføring av nødvendige og forebyggende tiltak skal skje i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.        Utviklingstiltak for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid skal iverksettes i samarbeid med berørte arbeidstakere. Vernetjenesten i Kristiansund

16 § 2-2. Verneombudets oppgaver og medvirkning
    Verneombudet skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens § 6-2 og forskriften her §        Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på forsvarlig måte. Vernetjenesten i Kristiansund

17 Vernetjenesten i Kristiansund
§ 3-17. Taushetsplikt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg  Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver får vite om: a)noens personlige forhold, eller b)tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og beregninger og forretningshemmeligheter ellers, når opplysningene er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin egen næringsvirksomhet.    Taushetsplikten gjelder ikke om de får samtykke fra virksomheten eller den opplysningene gjelder til å legge dem fram, eller dette er nødvendig for å informere berørte arbeidstakere eller medlemmer av virksomhetens organer om ulykkes- eller helsefare i virksomheten.        Arbeidsmiljøutvalget kan vedta at medlemmene skal være bundet av taushetsplikt. Unntakene fra taushetsplikten i annet ledd gjelder tilsvarende.        Er verneombudet eller et utvalgsmedlem i tvil om det kan skade å legge fram opplysninger, skal det rådføre seg med den opplysningen gjelder. Vernetjenesten i Kristiansund

18 Når ska verneombudet ta en sak?
Vernetjenesten i Kristiansund

19 Når ska verneombudet ta en sak?
Når verneombudet tar tak i en sak, skal det være ut ifra brudd eller fare for brudd på arbeidsmiljøloven. Er det ikke brudd(eller fare for brudd)så er det ikke noen sak for verneombudet. Vernetjenesten i Kristiansund

20 Vernetjenesten i Kristiansund
Oppsummering Verneombudet må gjøre seg kjent med og være bevist på sitt verneområde og få god kjennskap til de arbeidsoppgaver som utføres og hvem som arbeider der. Verneområdet skal være klart avgrenset slik at verneombudet kan ha full oversikt og kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Det er også viktig at verneombudet setter seg inn i lover, forskrifter og veiledninger som gjelder arbeidsfeltet og påse at disse blir fulgt. Du skal få den tiden du trenger til å utføre dine oppgaver på en forsvarlig måte ( §6-5.2). Det er lurt å gjøre rutinejobber til faste tider. Avtal med din nærmeste leder om hvordan dette skal ordnes rent praktisk. Vernetjenesten i Kristiansund

21 Hovedverneombudet

22 Vernetjenesten i Kristiansund
GOD HMS? Vernetjenesten i Kristiansund


Laste ned ppt "Vernetjenesten i Kristiansund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google