Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vedtekter for Norske Redningshunder Distriktenes ledersamling lørdag 29. november 2008 Gardermoen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vedtekter for Norske Redningshunder Distriktenes ledersamling lørdag 29. november 2008 Gardermoen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vedtekter for Norske Redningshunder Distriktenes ledersamling lørdag 29. november 2008 Gardermoen

2 Inndeling i kapitler •Navn og formål •Organisasjonsleddene •Medlemskap •Valg og avstemninger •Instrukser •Endringer/tolkninger •Oppløsning •Ikrafttreden

3 Navn og formål •Beskriver rammene for vår virksomhet: •§ 1 og § 2 •Humanitær, landsomfattende •Utdanning av H og HF til redningstjenesten •Beredskap/utdanning/samarbeid/opplysning •Utgi kvalifisert tidsskrift

4 Organisasjonsleddene •§ 3 til § 8: •Representantskapet •Hovedstyret •Distriktsorganisasjonene •Lokale lag •Administrasjonen

5 Representantskapet •Organisasjonens høyeste myndighet – møtes hvert 2. år •2 fra hvert DIO + HS/repr. for FTU/BL /administrasjon •Velger Hovedstyret/vedtar kontingent/forslag •Fastsetter budsjett for kommende år •Distriktenes dag

6 Hovedstyret •Velges for 2 år av Representantskapet •Øverste myndighet mellom Rep-møtene •Utpeker FTU og BL og redaktør •Utarbeider budsjett og målsettinger •Ansvar for daglig drift av NRH sentralt •Oppdragsgiver for administrasjonen

7 Administrasjonen •Ansatt av hovedstyret etter vedtak av Repmøtet •Skal arbeide etter vedtatt instruks og utføre oppgaver pålagt av HS •Skal ikke ha noen ”politisk” innflytelse •Daglig leder er ikke leder i NRH •Støttefunksjon/tilrettelegger/ressurssentral •Skal ikke ha tillitsverv i NRH

8 Distriktsorganisasjonene •NRH har 17 distriktsorganisasjoner •Årsmøtet høyeste myndighet •DIO-styret høyeste myndighet mellom årsmøtene •Foreslår DI og OL i samarbeid med FTU •Ansvar for daglig drift av distriktet •Økonomisk ansvarlig i sitt geografiske område •Årsmøtet innen utgangen av mars •Opprette/nedlegge/endre lokale lag

9 Lokale lag •Opprettes av DIO-styret •I et begrenset geografisk område •Aktuelt i store distrikter (utstrekning) Enkeltmedlemmer Man blir automatisk medlem der man geografisk hører hjemme Praksis er at man kan være medlem hvor man vil

10 Medlemskap •Sentral innmelding •Hovedmedlemskap/Husstandmedlemskap •Støttemedlemskap •Æresmedlemskap •Suspensjonsbestemmelser •Eksklusjonsbestemmelser

11 Valg og avstemninger •Alle valg skjer ved skriftlig avstemning •Håndsopprekning ellers •Alminnelig flertall/kvalifisert flertall •Forhåndsstemmer ikke tillatt •Stemmefullmakter på Rep-møtet •Ikke benkeforslag på Rep-møtet •Leder har dobbeltstemme

12 Instrukser •For DIO og lokale lag •For beredkapsleder •For FTU •For redaktør av RH •For øvrige komiteer •For statutter (hederstegn) •Stillingsbeskrivelse (adm) •For kurs •Utdanningsprogram •Operativ leder •Godkjente hundeførere

13 Endringer/tolkning Oppløsning/ikrafttreden Oppløsning kan kun skje med ¾ flertall Vedtektene trer i kraft ved vedtagelsen (Når Repmøtet er ferdig) Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall Tolkning av vedtekter eller andre forhold det ikke er vedtektsmessig dekning for krever alminnelig flertall


Laste ned ppt "Vedtekter for Norske Redningshunder Distriktenes ledersamling lørdag 29. november 2008 Gardermoen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google