Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.retrieverklubben.no Videreutvikling av sidene i 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.retrieverklubben.no Videreutvikling av sidene i 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.retrieverklubben.no Videreutvikling av sidene i 2011

2 Tilbakemeldinger • Ønsker mer trygghet i Webmaster rollen • Ønsker å finne riktig informasjon på HKs sider – raskt ! • Ønsker mer nyheter lokalt og sentralt • Øke fokus på Retrieveren som Jakthund • Resultatservice Jakt og Utstilling • Rette feil i eksisterende løsning – forbedre dagens løsning.

3 Foreslåtte tiltak • INFORMASJON: – Øke kompetanse lokalt / sentralt (rutine beskrivelse for webmaster) – Koordinering av nyheter fra Retrievernytt til hjemmesiden. – Publisering av linker på Facebook siden til artikler på retrieverklubben.no – ”Visste du at” artikkel i Retrievernytt

4 Foreslåtte tiltak • FUNKSJONALITET – Innføre søkefunksjonalitet – Legge abonnementsfunksjon i topp av Nyhetsoversikt – Egen lisens opprettes for Jaktkomiteen – Omhandler retriever og jakt – ikke en beskrivelse av jaktkomiteens formål og instrukser. – Resultatservice Jakt og Utstilling på forside av klubbsidene • ANNET – Økt innsats hos webmaster for hovedklubb (og avdelinger) – Korrigering og fortløpende innmelding av feil vi finner (ansvar lokalt og sentralt, informasjon på tvers)

5 Tidslinje innføring av tiltak • DESIGN JK SIDENE – Kontaktmøtet, ferdig innen 30.januar 2011 – Utføres i samarbeide med webmaster for JK, Svein Scheie • TILBAKEMELDING TIL LEVERANDØR - 31.01.2011 – Detaljert forslag til design Jaktlisens og endringer for HK – Foreslåtte endringer til funksjonalitet (søk og abonnement) • FORVENTET ANSLAG PRIS FRA LEVERANDØR • EB SAK I STYRET MED HURTIG SVARFRIST • START DESIGN PROTOTYP LAYOUT • PROTOTYP FOR GODKJENNING • IMPLEMENTASJON FUNKSJONALITET • REVISJON AV IMPLEMENTERT JK LØSNING • REVISJON AV IMPLEMENTERT HK LØSNING • PRODUKSJONSSETTING

6 Resultat Med sterkt fokus og eierskap fra ressurser i styret og hos jaktkomitéen, skal sidene opp å gå i løpet av forsommeren !

7 SOSIALE MEDIER • I tillegg til hjemmesidene har Styret besluttet å synliggjøre seg for publikum gjennom en gruppe på Facebook. • Skal hovedsakelig inneholde relevante linker retrieverklubben.no og aktuelle publiseringer • Et hjelpemiddel for å synliggjøre retrieverklubben.no for tilgjengere.

8 Medlemskap i gruppen

9 SOSIALE MEDIER

10 • Vil du vite mer om hjemmesiden ? Delta på web konferansen i morgen søndag ! • Spørsmål ? Innspill ? Kontakt anne.lise.falck@broadpark.noanne.lise.falck@broadpark.no

11 BIT Brukerforum IT

12 Hva er BIT ? • En representant per rasegruppe • En repr. Fra lokale hundeklubber og forbund • 2 repr. Og sekretær fra NKKs administrasjon • Møtefrekvens 4 ganger i året • Flat organisering • Rådgivende rolle i NKKs IT Utvikling • Rolle som koordinerende ressurs i dialog med andre deleiere innenfor NKKs IT utvikling

13 BIT – Brukerforum IT IT S amarbeide mellom NKK og klubbene Første møte 10.desember i NKKs lokaler, Bryn Tilstede: Bjørn Myrvold – IT Sjef André Giever – Prosjektansvarlig IT Utvikling Anikken E. Waaltorp – Koordinasjonsansvarlig IT Utvikling Representanter for alle gruppene unntatt gruppe 10 (ingen repr.)

14 Fagområder for BIT • Aktivitetssystemer (arrangørsystemer, prøver, utstilling) • Medlemssystem for klubber • Systemer for registrering av helsedata hund • Avlsstøtte systemer • WEB – løsninger (”hosting ” av klubenes egne sider

15 Temaer på første møte • Nytt kullsystem – Elektronisk registrering – enklere for oppdretter (signering av parringsbevis av hannhundeier på nett for eks.) – Mulighet for reg. av valper med feil farge (aut. Avlssperre) – Bank ID som ”legitimasjon”

16 Temaer på første møte • Nytt kullsystem(elektronisk reg., Bank ID) • Helsedata (flere muligheter for reg.) i samarbeide med Sunnhetsutvalget • Digitale røntgenbilder • Hvordan følge hunden på tvers av landegrenser • Uttrekksrutiner fra DogWeb • HD Index, Innavlskoeffisient, m.m • Mulighetene for jaktprøve registrering av resultat rett på nett. Direkte publisering av resultat IRL. • Elektronisk registrering av premielister og kritikkskjema på nett. (prøver og utstillinger) • Klubb Web for rammeverk for drifting av klubbenes IT sider

17 Andre tema tatt opp • Gruppe 7 og Gruppe 8 har sagt fra om at de ikke ønsker at Klubbweb skal ta ressursene fra IT avdelingen til fordel for utvikling av aktivitets og helse registrering. • Retrieverprøver skal inn under kategori ”Retrieverprøver” IKKE ”Andre” • Flere utskriftsformater

18 Detaljert informasjon Neste BIT Samling - Mars 2011 Har dere innspill / tema som avdelingene sliter med i forhold til NKKs klubbsystem ? Kontakt anne.lise.falck@broadpark.noanne.lise.falck@broadpark.no


Laste ned ppt "Www.retrieverklubben.no Videreutvikling av sidene i 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google