Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norgga Luonddugáhttenlihttu Tilrettelegging for bruk av Øvre Pasvik Nasjonalpark og LVO Tilrettelegging for friluftsliv Kanalisering eller spredning for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norgga Luonddugáhttenlihttu Tilrettelegging for bruk av Øvre Pasvik Nasjonalpark og LVO Tilrettelegging for friluftsliv Kanalisering eller spredning for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norgga Luonddugáhttenlihttu Tilrettelegging for bruk av Øvre Pasvik Nasjonalpark og LVO Tilrettelegging for friluftsliv Kanalisering eller spredning for å minske slitasjen?

2 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Hovedpremiss for forvaltninga: Ivareta verneformålet Formålet med ØPNP er: å ta vare på et stort, sammenhengende barskogområde som i det vesentlige urørt i forhold til tekniske inngrep, ta vare på et skogøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen samt ta vare på landskapsformer, særpregede geologiske forekomster og kulturminner Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til: reindrift, naturopplevelse, utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging

3 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Forvaltning av området - balanse Området skal kunne brukes til: • Reindrift: Beiting, tilsyn, overnatting i området? • Naturopplevelse: Sightseeing, korte turer m/u guiding, forskning/ økologiske studier? • Tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging: Fotturer, padling, fiske og bærplukking, telting? • Tiltak: ”Iht til forvaltningsplan”, ”ikke kan føre til endret bruk” Samtidig som en skal hindre inngrep og ta vare på: • De opprinnelige økosystemer i gammelskog av furu med sitt egenartede biologiske mangfold • Naturtyper, landskapsformer, geologiske forekomster og kulturminner Grunnleggende premiss – det er nødvendig å: • ”verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen” - og slik at ”livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige generasjoner”

4 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu ”Look to Finland” Metsahallitus “Finske Statsskog” administrerer 12 million hektar statseid land- og vannområder (1/3 av landet). Oppgave: Forvalte bruken av disse områdene på den måte som tjener det finske samfunn best mulig Leverandør av tjenester fra enkeltindivider til store selskaper Kunnskapsstyrt felles bruk av statens land og vannområder. Gratis tjenester (finansiert av staten): • Turstier • Villmarkskoier • Rasteplasser • Natursentre Betalingstjenester: • Jakt og fiske • Scooterkjøring • Hytteutleie www.outdoors.fi

5 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Rasteplass i Enaresjøen Kai Hytte m benker Teltplatter Toalett (H+D) Vedbod m ved Kjøkkenhus m gass Bålplass m grill Fiskerøyker Søppeldunker Tørkeplass TILRETTELEGGING: • Sparer den lokale vegatasjon og landskap mot slitasje og forbruk • Ingen lokal hugst etter ved • Mindre slitasje på skog og skogbunn • Færre toalettbesøk i skogen • Færre bålplasser: • Mindre forkullet skogbunn • Mindre slitasje • Mindre skogbrannfare • Konsentrert aktivitet gir mindre total slitasje • Er stedet fint – så holder gjestene det rent • Området holder en større økologisk og estetisk kvalitet TILRETTELEGGING: • Sparer den lokale vegatasjon og landskap mot slitasje og forbruk • Ingen lokal hugst etter ved • Mindre slitasje på skog og skogbunn • Færre toalettbesøk i skogen • Færre bålplasser: • Mindre forkullet skogbunn • Mindre slitasje • Mindre skogbrannfare • Konsentrert aktivitet gir mindre total slitasje • Er stedet fint – så holder gjestene det rent • Området holder en større økologisk og estetisk kvalitet


Laste ned ppt "Norgga Luonddugáhttenlihttu Tilrettelegging for bruk av Øvre Pasvik Nasjonalpark og LVO Tilrettelegging for friluftsliv Kanalisering eller spredning for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google