Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i Bingedammen av Lars Oscar Svensen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i Bingedammen av Lars Oscar Svensen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i Bingedammen av Lars Oscar Svensen
Anodonta anatina, andemusling

2 Brev til kommunen fra 2009. - Unikt rekreasjonsområdet midt i byen - Stort potensial som ekskursjonsmål for barnehage og skole - Brukes til bading, skøytegåing og isfiske Dammens mangfoldige dyreliv biofokus

3 Andemusling Det viser seg at det fins andemusling Anodonta anatina i dammen, det er heller ikke usannsynlig at den er et leveområde for den rødlista flate dammuslingen. Andemusling og flat dammusling er to av de tre store ferskvannsmuslingene vi har i Norge.

4 Salamander Småsalamander er også sterkt representert i dammen. Småsalamander har status som nær truet i rødlistebasen. Det er heller ikke usannsynlig at det er forekomster av stor salamander, denne arten er sterk utryddingstruet i Norge. Dette vil bli kartlagt i løpet framover.

5 Andre arter Av dammens mangfold vil jeg også nevne fire fiskearter; mort, abbor, ål(?) og karuss. Det yrer også med parringsklare frosker og padder om våren.

6 Naturtypekartlegging i Fredrikstad Biofokus
525, Bingedammen - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi C Beliggenhet/avgrensing: Stor dam i skogsterreng. Dammen er omkring 380 m lang og er størrelsesmessig mer et tjern eller vann, men dammen er delvis kunstig anlagt som drikkevannsdam og lokalt omtales den også som en dam. Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av skog og flåfjell og dammen brukes som vannreservoir. Artsmangfold: Totalt 3 art(er) påvist: vanlig frosk, padde, og rødlistearten spissnutet frosk (NT) (Enger 1993). Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Bolghaug 1995). Dammen vurderes som lokalt viktig på grunnlag av funnet av spissnutefrosk og at det først og fremst er dammer i kulturlandskapet som prioriteres høyt i kartleggingen. Hensyn og skjøtsel: Ingen

7 Miljøby og vernestatus
Fredrikstad kommune profilerer seg som en miljøby. Det er vi stolte av. Vern av Bingedammen er en god måte å vise omverden og yngre generasjoner at viljen til å bevare det biologiske mangfold er tilstede. Til slutt vil jeg si at enhver utbygging som påvirker dette området, kan være i strid mot vernestatusen til flere av artene som finnes der.


Laste ned ppt "Livet i Bingedammen av Lars Oscar Svensen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google