Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Snåsa kommune Småkraft i Indre Namdal Innlegg på planseminar Snåsa hotell torsdag 13. oktober 2011 Truls Eggen, Snåsa kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Snåsa kommune Småkraft i Indre Namdal Innlegg på planseminar Snåsa hotell torsdag 13. oktober 2011 Truls Eggen, Snåsa kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Snåsa kommune Småkraft i Indre Namdal Innlegg på planseminar Snåsa hotell torsdag 13. oktober 2011 Truls Eggen, Snåsa kommune

2 Snåsa kommune Regionalt fokus på småkraft i fylkesdelplan for Indre Namdal UNDER MÅL 3.1: ”INDRE NAMDAL SKAL VÆRE ET KRAFTSENTER FOR NATUR- OG KULTURBASERTE NÆRINGER” finner vi –STRATEGI 3.1.7: UTNYTTE POTENSIALET FOR PRODUKSJON AV FORNYBAR ENERGI. UNDER MÅL 4: INDRE NAMDAL SKAL HA EN GOD INFRASTRUKTUR, finner vi –STRATEGI 4.6; IVARETA, SIKRE OG VIDEREUTVIKLE GODE ENERGILØSNINGER I REGIONEN

3 Snåsa kommune Krevende planutfordringer for kommunene For tiden jobbes det for påvirke til en lettere behandlingsprosess knyttet til konsesjonserverv for småkraftverk og for å bedre kommunenes kompetanse innen saksbehandling og arealplanlegging vedrørende kraftutbygginger. Dette planseminaret er en del av oppfølgingen

4 Snåsa kommune Lokal betydning av kraftutbygging i IN Perspektiv: I 4 av de 6 kommunene betyr allerede gjennomført utbygging mye for kommunenes evne til å løse oppgaver med samfunnsbygging og velferdstjenesteproduksjon.  Kraftinntekter  eiendomsskatt fra verker og bruk  styrket inntektsgrunnlag for fallrettighetshavere

5 Snåsa kommune Regional betydning Bidrag til å økt forsyningssikkerhet for Midt- Norge. –Sårbart samfunn med en tilnærmet total avhengighet av elektrisitet, også på lang sikt. Særlig gjelder dette den offentlige tjeneste- og velferdsproduksjonen. –Her er det ikke snakk om å reparere i ettertid, men å være føre var.

6 Potensial for småvannkraft i IN NTE NVE Antall MW GWh MW GWh Grong 6 13,1 45,85 21,1 88,2 Høylandet 4 11,5 40,25 46,1 199,5 Lierne 5 14,6 51,1 10,4 42,9 Namsskogan 16 76,7 268,45 46,7 190,8 Røyrvik 6 5,81 20,34 9,6 39,5 Snåsa 7 14,6 51,1 41,4 172,6 Samlet NT 79 221,57 775,5 314,6 1 303,40 Herav IN 44 136,31 477,09 175,3 733,5 IN/NT % 56 62 56

7 Global betydning Utbygging av vannkraft er – sammen med satsing på bioenergi og vindkraft - et effektivt miljøpolitisk tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Våre bidrag her ”veier opp” for svært mange flere enn de som bor i IN- kommunene

8 Snåsa kommune Utbygging må avveies mot en rekke verneinteresser Nasjonalparker/naturreservater Varig verna vassdrag Nasjonale laksevassdrag Reindrift Biologisk mangfold Landskap Kulturminner/kulturmiljø Friluftsliv inkl. fiske Reiseliv Inngrepsfrie områder (INON)

9 Verna vassdrag NT

10 Snåsa kommune Bare kjente konfliktlinjer ? 1.Skjæringspunktet mellom de miljømessig positive og miljø negative miljøkonsekvenser ? 2.Økonomisk skjæringspunkt. Har vi råd til å la være? 3.Samfunnssikkerhet ; - forsyningssikkerhet. Hvilken risiko kan vi utsette oss for ? Ublandbar miks av objektiv dokumentasjon, risikovurderinger og verdioppfatninger (som ikke kan måles og knapt kan overprøves). Altså: En glimrende arena for politikk

11 Snåsa kommune Småkraftverket i seg selv er ofte ikke det mest vesentlige inngrepet N atur-/areal-inngrepet ikke er knyttet til selve kraftverket og evt. inntaksdammer, men derimot til etableringen av nødvendige traséer for kraftlinjer fra kraftverket.

12 Utfordringer med infrastruktur Ikke bare å bygge ut vannkraftverk. Du må også kunne mate inn produksjonen på nett. Kapasitetsproblemer: Selv om nettselskapet har en plikt etter energilovforskriften til å slippe til nye kraftprodusenter, kan (må) nettselskapet nekte tilknytning dersom det ikke er forsvarlig å mate inn mer i ledningsnettet (og det ikke er besluttet å forsterke nettet ).


Laste ned ppt "Snåsa kommune Småkraft i Indre Namdal Innlegg på planseminar Snåsa hotell torsdag 13. oktober 2011 Truls Eggen, Snåsa kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google