Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplanarbeidet i fagskolen Fagskolekonferanse om registrering og rapportering Radisson Blu Værnes Radisson Blu Værnes 2. februar 2011 v/Bård Inge Thun.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplanarbeidet i fagskolen Fagskolekonferanse om registrering og rapportering Radisson Blu Værnes Radisson Blu Værnes 2. februar 2011 v/Bård Inge Thun."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplanarbeidet i fagskolen Fagskolekonferanse om registrering og rapportering Radisson Blu Værnes Radisson Blu Værnes 2. februar 2011 v/Bård Inge Thun

2 Prinsipper for læreplaner ► Videregående opplæring Læreplaner fastsettes av Kunnskapsdepartementet og utvikles i regi av Utdanningsdirektoratet. ► Høyskoler og universiteter Rammeplaner fastsettes av Kunnskapsdepartementet og studieplaner/program utarbeides av tilbyderne. Bård Inge Thun, Værnes 20112

3 Planansvaret i fagskolen ► Kunnskapsdepartementets ansvar inntil ny lov av 2003 ble tatt i bruk. ► Loven må sies å være «verdens korteste skolelov». ► Loven krever at tilbyder skal ha (d.v.s. lage) en plan for innholdet i utdanningen. Bård Inge Thun, Værnes 20113

4 Godkjenning av tilbudene ► Loven krever at fagskoletilbudene skal godkjennes. ► NOKUT har fått denne godkjennerrollen. ► NOKUT bærer ikke ansvar for noen form for nasjonal standardisering. Bård Inge Thun, Værnes 20114

5 Ønske om en nasjonal standard ► Etablering av nasjonale utvalg.  For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF)  For fagfelt helse i 2006 (NUFHS) ► Utvalgene skal sette nasjonal standard. ► Standarden innbefatter nasjonale rammer for læreplaner (Nasjonale planer). Bård Inge Thun, Værnes 20115

6 NUTF nedsetter plangrupper ► Næringsrettede utvalg blir til plangrupper. ► Skolerepresentasjonen i plangruppene stor. ► Tør ikke slippe detaljene. ► Stor dugnadsinnsats. Bård Inge Thun, Værnes 20116

7 Oppstart høst 2006 ► Planene var klare for tilpassing og søking av godkjenning innen sommeren 2006. ► Stort antall skoler søkte og fikk godkjenning. ► Dept. trakk inn gamle planer i november 2006.(I praksis varte utfasingen inn i 2010). Bård Inge Thun, Værnes 20117

8 Planer krever kodeverk ► De detaljerte planene hadde fagstruktur. ► Fagkoder ble derfor laget. Disse ble unike. ► Skolene måtte komponere moduler. ► Disse ble skolespesifikke. Bård Inge Thun, Værnes 20118

9 Tekniske planer Tekniske planer • I perioden september 2004 – september 2005 ble det utarbeidet planer for 7 fagretninger, 2 allmennfag samt 1 generell del. LØM-plan ble videreført. • Under fagretningene ligger igjen fordypninger. Bård Inge Thun, Værnes 2011. Bygg/anlegg Elektro TIP Kjemi Maritim Petroleum Datateknikk 9

10 Planer for fagfelt helse ► Helsedirektoratet utarbeidet disse. ► Hadde ikke fagstruktur, men modulstruktur. ► 11 planer ble etter hvert tilgjengelige. Bård Inge Thun, Værnes 201110

11 De 11 ► Eldreomsorg (nov. 2002) ► Psykisk helsearbeid (nov. 2002) ► Barsel og barnepleie (juli 2004) ► Rehabilitering (juli 2004) ► Veiledning (jan. 2005) ► Kreftomsorg og lindrende pleie (jan. 2005) ► Tverrfaglig miljøarbeid (okt. 2006) ► Miljøarbeid innen rus (okt. 2006) ► Administrasjon (okt.2006) ► Spesialrenhold i helsetjenesten (okt. 2006) ► Miljørettet arbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse (okt. 2008) Bård Inge Thun, Værnes 201111

12 NUFHS overtar planansvar ► 8/6-2010 vedtok Helsedirektoratet å overføre ansvar for utvikling og vedlikehold av fagskoleplaner til NUFHS. ► Utvalget søkte høsten 2010 om midler til å utvikle plan tilknyttet samhandlingsreformen ► Søknad ble innvilget og plangruppe har startet arbeidet. Bård Inge Thun, Værnes 201112

13 Pågående planrevisjon - teknisk ► Strukturrevisjon for å oppnå nasjonale moduler ► Rette opp feil i planverk av 2006 ► Tilpasse planene til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR/EQF) med fokus på læringsutbytte. Bård Inge Thun, Værnes 201113

14 Hvorfor tar dette så lang tid? ► Ubetalt arbeid (dugnad) ► Ujevn modenhet i skolemiljøene i forhold til tverrfaglighet og nytt studentsyn. ► Avventer resultater fra arbeidet med kvalifikasjonsrammeverk. Bård Inge Thun, Værnes 201114

15 Status teknisk ► Plangrupper er i sving med nasjonale planer for kjemi og TIP. Planlagt klare i juni. ► Trinn 2: bygg/anlegg, data og petroleum. Planlagt klare november. ► Trinn 3: maritim og elektro. Planlagt klare desember. Bård Inge Thun, Værnes 201115

16 Status LØM og redskapsemner ► LØM-plan godkjent 16. februar 2010 ► Pågående planrevisjon medfører «skreddersøm» av redskapsemnene til hver fordypning. Modulene har navn:  Yrkesrettet kommunikasjon  Yrkesrettede realfagsemner Bård Inge Thun, Værnes 201116

17 Status helse ► Eldreomsorgsplanen er nettopp ferdig revidert og modernisert og har fått navnet «Helse, aldring og aktiv omsorg.» ► Plangruppe er i gang med å lage nasjonal plan i tilknytning til samhandlingsreformen. Bård Inge Thun, Værnes 201117

18 Opplæringsplaner innenfor rammene ► Planene som er omtalt hittil i denne presentasjonen er rammer (Nasjonale planer) ► Hver tilbyder (skole) må innen rammene lage og vedlikeholde sine egne opplæringsplaner som har detaljene og lokalt særpreg. Disse skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppnå ønsket læringsutbytte. ► Opplæringsplanene utgjør en del av skolens godkjenningssøknad. Bård Inge Thun, Værnes 201118

19 Hva blir nytt? ► Tradisjonelt fokus: Målsettinger om hva som skal læres bort. ► Nytt fokus: Det studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre en modul eller et fullt studium. Bård Inge Thun, Værnes 201119

20 Ikke bare kunnskap og ferdigheter. ►..men også generell kompetanse  Formuleringsevne  Problemløsningsevne  Evne til å behandle informasjon  Samarbeidsevner  osv. Bård Inge Thun, Værnes 201120

21 Godkjent tilbyder ► I dag er det kun fagskoletilbud som er godkjent, ikke tilbydere. ► Fagskoleloven åpner for å tildele fagområdegodkjenninger. ► Kan få konsekvenser for planstruktur og kodeverk. Bård Inge Thun, Værnes 201121

22 Nasjonalt fagskolenettsted www.fagskolen.info www.fagskolen.infowww.fagskolen.info http://fagskolekontor.wikispaces.com http://fagskolekontor.wikispaces.com Bård Inge Thun, Værnes 201122


Laste ned ppt "Læreplanarbeidet i fagskolen Fagskolekonferanse om registrering og rapportering Radisson Blu Værnes Radisson Blu Værnes 2. februar 2011 v/Bård Inge Thun."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google