Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse er en relasjon mellom aktører, hvor noen er i posisjon til å

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse er en relasjon mellom aktører, hvor noen er i posisjon til å"— Utskrift av presentasjonen:

1 AVKLARE, UTVIDE OG UTNYTTE HANDLINGSROM FOR REELL LEDELSE Bjørghild Underhaug 23. okt. 2013
Ledelse er en relasjon mellom aktører, hvor noen er i posisjon til å influere på andres atferd (Eriksen 1999, s.136) Tema Tildelt handlingsrom; formell legitimitet Korleis utnytte handlingsrommet; uformell legitimitet

2 KVA ER HANDLINGSROMMET?
Formell legitimitet Tittel Plassering på organisasjonskart Ansvar og myndighet avklart? Samsvar ansvar og myndighet? Behov for utvida formell legitimitet? Formelle beslutningsorgan

3 Enhetsleder/ Helsestasjonssjef Seksjonsleder Vågen Helsestasjon
Skolehelse. Jordmor Fagleder ungdomskole Seksjonsleder Brueland Helsestasjon + Høle, Riska Skolehelse Fagleder Helsestasjon Seksjonsleder Ganddal Fagleder Barneskole Seksjonsleder Familiesenter Ressurshelsestasjon Videregående skole, HFU Ressursteam Kontor fullmektig Utviklingsarbeid Kvalitet og Internkontroll Informasjons teknologi Reisevaksine. Smittevern Asylsøker og Flyktning helsetjeneste Fagleder jordmor

4 VIS MOT- VÅG Å LEDE Uformell legitimitet Å skape si eiga lederrolle
Kva er ei rolle? Rolle er aktivisering av en status- av rettigheter og plikter som tilligger posisjonen, …utformes og utøves… overfor noen med komplementær rolle (Wadel 2003, s. 29) Kva rolle inntar du? Velge lederstil; autoritær eller demokratisk verdibasert situasjonsbestemt endringsledelse kommunikativ Kvinne leder kvinner

5 Kommunikasjonsprosessen Spesifisere mål Oppnåelse av mål
Tannenbaum, Weshler og Masaryk (1961) Lederskap er en mellommenneskelig påvirkning, utøvet i en situasjon, og rettet mot- gjennom kommunikasjonsprosessen- oppnåelse av et eller flere spesifiserte mål (Eriksen 1999, s.134). Våger du å påvirke? Hvilke situasjoner? Kommunikasjonsprosessen Spesifisere mål Oppnåelse av mål

6 FØLGEBEREDSKAP Lar seg lede som følge av opparbeida tillit og respekt
Mild høvding som ideal Trygg Synlig og tydelig Integritet Bryr seg om Tett på Tillit og positiv forventning Tar med på råd Handlingsretta Utvikler stammekultur og stammeregler Ritualer

7 FOKUS PÅ LEDELSE? Krav om lederutdanning?
Utfordring og støtte til lederutdanning? Oppfølging/veiledning i lederrolla? Drøftes ledelse? Prioriterer du utvikling av din lederkompetanse?

8 Referanser Eriksen Erik Oddvar (1999). Kommunikativ ledelse- om styring av offentlige organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. Solberg Anne Kristine (2004). Ledelse på kvinners vis? Kvinnelig lederskap i omsorgssektoren. Oslo: Kommuneforlaget. Wadel Cato (2003). Ledelse som et mellommenneskelig forhold. Flekkefjord: SEEK a/s


Laste ned ppt "Ledelse er en relasjon mellom aktører, hvor noen er i posisjon til å"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google