Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å eie bolig Risikosport • Dyrt å kjøpe • Hvor går renta? • Usikker investering - boligprisene • Egenkapitalkrav Lite fleksibel boform for de på farta •

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å eie bolig Risikosport • Dyrt å kjøpe • Hvor går renta? • Usikker investering - boligprisene • Egenkapitalkrav Lite fleksibel boform for de på farta •"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å eie bolig Risikosport • Dyrt å kjøpe • Hvor går renta? • Usikker investering - boligprisene • Egenkapitalkrav Lite fleksibel boform for de på farta • Kanin-generasjonen • Friends-generasjonen • Kafe-generasjonen • Mobilitetskrav • Internasjonalisering

2 Å leie bolig Lav økonomisk risiko • Husleie uavhengig av rentenivå • Husleie uavhengig av eiendomspriser • Ikke krav til egenkapital • Kort tidsperspektiv Fleksibel boform for de på farta • Kanin-generasjonen • Friends-generasjonen • Kafe-generasjonen • Internasjonalisering • Mobilitetskrav

3 Kjennetegn ved leiesektoren  Liten  Privatisert  Markedsstyrt  Lav botrygghet  Lav sosial status

4 Eie vs leie i Norge

5 Privatisert og uprofesjonell

6  Profesjonelle tar markedsleie  Private tar markedsleie  Kommunene tar markedsleie Prisfastsettelse

7  Leiekontrakter på ett eller tre år  Begrenset adgang til framleie  Ikke kompensasjon for oppussing/vedlikehold  Liten grad av medbestemmelse  Depositumskrangler  Svakt lovverk – markedstilpasstilpasset Liten botrygghet

8  Leie er midlertidig  Leie er for uetablerte  Leie er for taperne  Leie er fattigdomsfelle Å leie har lav sosial status

9 Norsk boligsubsidiepolitikk  Skatteutgiften = 20 milliarder?  Skattetapet = 12 milliarder?  Rentefradragene = 20 milliarder?  Subsidier eiesektoren = 52 milliarder?  Pr eiebolig = 30 000  Subsidier leiesektoren = 2 milliarder? En mer rettferdig fordeling av 54 milliarder? - 42 milliarder til eieboliger (78%) - 12 milliarder til leieboliger (22%)

10 Norsk boligsubsidiepolitikk 10 milliarder:  20 000 nye utleieboliger med 0,5 mill i tilskudd pr stk pr år eller  10 000 nye utleieboliger med 1 mill i tilskudd pr stk pr år eller  …

11  Legge til rette for mer profesjonelle utleiere  Satse på ikke-kommersielle boliger  Økt medbestemmelse og bedre lovfestede rettigheter for leieboere  Lovfeste retten til bolig  Økt fokus på kommunenes rolle i boligsektoren  Mer rettferdig skattepolitikk En moderne boligpolitikk

12

13  Segregeringsproblemer Lav- og mellominntektsgrupper flytter ut av København pga høye bokostnader  Problemer med å rekruttere arbeidskraft Nøkkelpersonell Lavinntektsgrupper  Miljøproblemer Økt biltrafikk på grunn av pendling fører til støy- og luftforurensning. Ritt Bjerregaards 5x5 program

14  Politiske mål - 5 000 boliger (85 – 100 kvm.) - Månedlig bokost på 5 000 dkk. - Bygges over de neste 8 - 10 år.  Målgruppe - Nøkkelpersonell (helse- og omsorg) - Offentlig ansatte - Ansatte med gjennomsnitt inntekter 5x5 program: Billige boliger i København


Laste ned ppt "Å eie bolig Risikosport • Dyrt å kjøpe • Hvor går renta? • Usikker investering - boligprisene • Egenkapitalkrav Lite fleksibel boform for de på farta •"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google