Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1: Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo fjerde kvartal 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1: Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo fjerde kvartal 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 1: Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo fjerde kvartal 2006

2 2: Leieprisveksten fortsetter, men husleiene ligger fortsatt lavere enn i 2002. •Leieprisene fortsetter veksten og nærmer seg toppnivået i våre målinger som startet opp i 2002 •De månedlige leieprisene økte med 1,2% fra 3. til 4. kvartal i år, og ligger 6,3% høyere enn i 4. kvartal i fjor •I gjennomsnitt koster det 8.288 kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo •Leieprisene økte for alle typer leiligheter med høyest vekst for hybler og 5-roms •Tilbudet av leiligheter til leie i Sentrum Øst og i Oslo Sør øker •Tallene for 4. kvartal 2006 baserer seg på 3.339 leiligheter annonsert på Finn.no.

3 3: Bred oppgang for alle størrelser. Hybler og 3-4 roms leilighetene har nå tatt igjen prisnivået fra 1. kvartal 2002 •Leieprisene økte for alle boligtyper siste kvartal. Hybler og 5-roms leiligheter økte noe mer enn de øvrige dette kvartalet •Det siste året har månedsleien økt med 5-7% for alle typer leiligheter •Hyblene og 3-4 roms leilighetene har nå tatt igjen prisnivået fra 1. kvartal 2002, mens 1-roms leiligheter fortsatt ligger 8% lavere i leiepris

4 4: Tilbudet av 2-roms (1 soverom) leiligheter dominerer fortsatt utleiemarkedet med over halve tilbudet Kilde: Opinion og FINN.no •Det er små endringer i tilbudet av ulike romstørrelser fra 3. til 4. kvartal •To-roms leiligheter (ett soverom) dominerer markedet og utgjør over halvparten 53 prosent av de tilbudte leielighetene •Nedgangen i tilbudet av ett-roms leiligheter (0- soverom) til leie, var uendret i 4. kvartal etter flere kvartaler med nedgang

5 5: Kilde: Opinion og FINN.no Bred oppgang for alle størrelser. Hybler og 3-4 roms leilighetene har nå tatt igjen prisnivået fra 1. kvartal 2002 •Leieprisene økte for alle boligtyper siste kvartal. Hybler og 5-roms leiligheter økte noe mer enn de øvrige dette kvartalet •Det siste året har månedsleien økt med 5-7% for alle typer leiligheter •Hyblene og 3-4 roms leilighetene har nå tatt igjen prisnivået fra 1. kvartal 2002, mens 1-roms leiligheter fortsatt ligger 8% lavere i leiepris

6 6: Tilbudet av 2-roms (1 soverom) leiligheter dominerer fortsatt utleiemarkedet med over halve tilbudet Kilde: Opinion og FINN.no •Det er små endringer i tilbudet av ulike romstørrelser fra 3. til 4. kvartal •To-roms leiligheter (ett soverom) dominerer markedet og utgjør over halvparten 53 prosent av de tilbudte leielighetene •Nedgangen i tilbudet av ett-roms leiligheter (0- soverom) til leie, var uendret i 4. kvartal etter flere kvartaler med nedgang

7 7: Om lag halvparten av hybler og leiligheter til leie i Oslo annonseres på det åpne markedet som gir grunnlag for å beregne markedsleie ”FINN.no markedet” består av ”privatpersoner” og ”boligselskaper” som annonserer sine boliger på det åpne markedet Kilde: Folke- og Boligtellingen 2001, SSB •Privatpersoner og boligselskaper eide 69% av leieboligene i Oslo i 2001. Til sammen var det 53.000 boliger •En del privatpersoner leier ut boliger til ikke kommersielle vilkår gjennom slekt, venner o.l •En del boligselskaper leier ut på ikke kommersielle vilkår. Blant disse er trolig Student-samskipnaden størst med sine 6.000 enheter. •Vi vil derfor anta at om lag 50% av boligene i Oslo leies ut på kommersielle vilkår og at det utgjør ca 40.000 boliger •Av disse igjen vil en del utgjøres av eneboliger, rekkehus og lignende som enten leis ut til en person eller som bofellesskap. Vår statistikk omhandler kun hybler og leiligheter. Bofellesskap er en egen kategori på FINN.no, men er ikke brukt i våre beregninger

8 8: Gjennomsnittlig standard og leiebolig •I statistikken har vi tatt utgangspunkt i et gitt antall kvadratmeter og soverom for hver romstørrelse. Dette er vist i tabellen øverst til venstre •I annonsene registrerer utleier om utleieboligen har de ulike typer attributter som er vist i tabellen nederst til venstre. •I statistikken tar vi hensyn til at det er forskjell mellom prissonene i hvilken grad utleieboligene har de forskjellige attributtene. F.eks har flere av leilighetene i ytre by uteplass og garasje •Andelen som har de ulike attributtene definerer gjennomsnittsleiligheten i hver prissone •I tillegg gjelder det at: •Fyring, strøm og varmtvann ikke er inkludert •69% av leilighetene leies ut gjennom privatpersoner


Laste ned ppt "1: Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo fjerde kvartal 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google