Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial boligpolitikk Velferdsalliansen Sosialpolitisk Forum Oslo, 21 april 2005 Lars Aasen Daglig leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial boligpolitikk Velferdsalliansen Sosialpolitisk Forum Oslo, 21 april 2005 Lars Aasen Daglig leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial boligpolitikk Velferdsalliansen Sosialpolitisk Forum Oslo, 21 april 2005 Lars Aasen Daglig leder

2 • • Overordnet om boligsektoren • • Noen konklusjoner Sosial boligpolitikk

3

4 Trygve Bratteli Ingen skal tjene penger på å eie andres bolig

5 Norge og noen andre:

6 • • Mva (vedl og nybygg) 10 • • Eiendomsskatt (komm) 2 • • Inntekstskatt 2 • • Formuesskatt 2 • • Gevinstskatt 1 • • Dokavgift 3 SUM20 Norsk boligregnskap Inntekter 2003 – anslag i milliarder: Husbanken (HB): • Div tilskudd HB 1 • Bostøtte 2 • Div adm HB 1 Skattekostnader: • Verdien av rentefradrag16 • Skatteutgiften29 Sum 49 Utgifter 2003 – anslag i milliarder:

7 Inntekter20 - Skattefordel45 - HBs andel eierb 3 SUM subsidier28 milliard Norsk boligregnskap HBs andel leieb ca 1 milliard Sum subsidier 1 milliard Avd eierbolig: Avd leiebolig: 75%25% 21,75 milliarder 7,25 milliarder

8 Økonomisk diskriminering gir resultater:

9 • • Fattige • • Enslige • • Økonomisk analfabeter • • Minoriteter • • Psykiatri / rus / tapere • • Ungdom Leie er lavstatus befolket av:

10 2,75 millioner

11 Over halvparten av de unge låner ”over pipa ” Under 30 år31– 45 årOver 45 år 0–40 %7 % 13 % 51 % 40–60 %14 %36 % 20 % 60–70 %10 % 9 % 7 % 70–80 %17 % 13 %5 % 80–90 %21 % 12 %4 % 90–100 %19 % 11 % 9 % Over 100 %13 %7 % 4 %

12 Å eie bolig Risikosport •Dyrt å kjøpe •Hvor går renta? •Usikker investering - boligprisene •Egenkapitalkrav Lite fleksibel boform for de på farta •Kanin-generasjonen •Friends-generasjonen •Kafe-generasjonen •Internasjonalisering •Lav mobilitet Å leie bolig Lav risiko •Husleie uavhengig av rentenivå •Husleie uavhengig av eiendomspriser •Ikke krav til egenkapital •Kort tidsperspektiv Fleksibel boform for de på farta •Kanin-generasjonen •Friends-generasjonen •Kafe-generasjonen •Internasjonalisering •Mobilitet

13 • •300 mill årlig i tilskudd til utleieboliger • •Tilskudd dekket ca 30-60% av kostnadene • •Tilskudd pr bolig gj.snitt kr 300.000 • •Ca 1000 nye utleieboliger i året – hovedsakelig i regi av kommunene og boligbyggelagene Sånn var det … Eie er gull Leie er tull

14 … og sånn ble det Eie er gull Leie er tull • •Alle – også vanskeligstilte bør eie egen bolig • •Maks 20% tilskudd til utleieboliger • •Utfasing av tilskuddet til utleieboliger

15 Konklusjon og utfordringer: • •Flere utleieboliger • •Flere ikke-kommersielle utleieboliger • •Flere profesjonelle utleiere • •Mer statlige subsidier til utleieboliger Fru Solberg tar feil

16 Forslag til boligpolitiske mål • •En moderne og helhetlig boligpolitikk - som sikrer alle en rett til en rimelig bolig med nøktern standard uavhengig av hvor man lever i landet.

17 Noen forslag til boligpolitiske strategier • •Det må stimuleres til en vesentlig økt andel ikke- kommersielle utleieboliger med nøktern standard • •Det må legges til rette for at andelen utleieboliger som leies ut av profesjonelle (priv/off) utleiere økes betraktelig. • •Det må innføres særskilte tiltak rettet inn mot personer under 30 år • •Det må bygges flere studentboliger • •Husbanken må styrkes

18 Noen forslag til boligpolitiske strategier • •Priskontrollerende tiltak i presskommuner • •Prisregulering av offentlig utleieboliger • •Særlig innsats overfor husstander i faresonen • •Leieboere må gis økt medbestemmelse og trygghet i leieforhold

19 Leieboerforeningen: • •Privat partipolitisk uavhengig medlems- og interessorganisasjon (3000 medlemmer) • •Hovedsakelig juridisk tilbud • •Samarbeider med Oslo kommune • •Internett • •Medlemsblad

20


Laste ned ppt "Sosial boligpolitikk Velferdsalliansen Sosialpolitisk Forum Oslo, 21 april 2005 Lars Aasen Daglig leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google