Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utbyttepolitikk i den kommunale boligsektoren NOK ER NOK! Regjeringens kontaktutvalg 28. mai 2013 Lars Aasen, Leieboerforeningen- a il kommunal slum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utbyttepolitikk i den kommunale boligsektoren NOK ER NOK! Regjeringens kontaktutvalg 28. mai 2013 Lars Aasen, Leieboerforeningen- a il kommunal slum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utbyttepolitikk i den kommunale boligsektoren NOK ER NOK! Regjeringens kontaktutvalg 28. mai 2013 Lars Aasen, Leieboerforeningen- a il kommunal slum

2 • Kommunale boliger er et statlig satsingområde • Fire av fem kommunale boliger er i dårlig fysisk stand • Dårlige levekår forsterker problemene for utsatte husholdninger Om kommunale boliger

3 EKS: Oslo kommune • Boligbygg KF eier 10.000 boliger • Et sosialt virkemiddel • Drives etter forretnings- messige prinsipper • Gjengs leie i Boligbygg • 1 rom (25 kvm): 7.834 pr mnd. • 2 rom (55 kvm): 10.202 pr mnd. • 3 rom (70 kvm): 12.775 pr mnd.

4 Nøkkeltall Boligbygg 2013 • Omsetning/husleieinntekter • Stipulerte husleieinntekter:929 mill. • Overføringskrav til eier • Renter på åpningsbalanselån: 164 mill. • Konsernutbytte:215 mill. • Total:380 mill. • Som andel av omsetning:41 prosent • Vedlikeholdsetterslep (2010) • Teknisk: 84 mill. • Våtrom:915 mill. • Byggteknisk:455 mill. • Total: 1 424 mill.

5 Boligbygg om konsekvens av utbyttepolitikken • Umiddelbare kutt i vedlikeholdsmidler • Redusert standard ved istandsettelse av boliger • Ingen midler til planlagt/verdibevarende vedlikehold! • Nytt vedlikeholdsetterslep • Minimal “buffer” for uforutsette/akutte forhold • Ressursbruk for å ivareta fysisk bomiljø reduseres «Godt vedlikehold og god drifting av eiendommene er god økonomi for kommunen, men ikke minst gir det våre beboere en bedre hverdag og et bedre utgangspunkt for bydelenes arbeid». (Boligbyggs årsmelding 2010)

6 Kommunens boligpolitikk - Boligbygg som alle andre kommunale foretak i denne kategorien, må bidra inn i de kommunale budsjettene. Dette blant annet for å dekke kostnader til bostøtteordningen, men også til skole, barnehage og andre kommunale oppgaver. Hallstein Bjercke, Byråd for kultur og næring. Østlandssendingen 22.12.11

7 Bostøtte • Bostøttestatistikk (desember 2012) • andel bostøttemottakere som leier bolig: 81 %. • av disse i kommunal leieboliger: 45 % • andel bostøtteutbetaling til kom. boliger: 40 % • utbetalt bostøtte totalt: 250 mill. • utbetalt bostøtte til kom. boliger: 90 mill. • utbetalt bostøtte til Oslo : 57 mill. • Bostøttekjeden: • Husbanken -> kommunal beboer -> Boligbygg -> Bykassa -> ?? • Anslag Oslo: 57 mill x 40 % x 12 mnd. = 275 mill. til bykassa ??

8 Utbytteforbud i andre sektorer • Attføringsbedrifter • Aviser med produksjonstilskudd (?) • Private barnehager • Private skoler • Oslo Sp: Utbytteforbud for boligbygg!

9 Nok er nok! • Beboeraksjonen Nok er nok! • Mange støttespillere • Krever: • Utbytteforbud • Husleiens størrelse • Økt satsing på kommunale boliger og bomiljø • Nei til salg av kommunale boliger • www.facebook.com/nokernokoslo www.facebook.com/nokernokoslo


Laste ned ppt "Utbyttepolitikk i den kommunale boligsektoren NOK ER NOK! Regjeringens kontaktutvalg 28. mai 2013 Lars Aasen, Leieboerforeningen- a il kommunal slum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google