Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud
Heidi Kapstad Dekan Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud

2 Bestillingen: Hvordan prosjektet kom i gang Organisering Ressursbruk
Metodikk Dilemmaer Problemer underveis

3 Oppstart Drammens tidende høst 2008 Januar 2009 fikk vi mandatet
Inviterte vi interesserte samarbeidspartnere inn Senter for opplevelse og allmennheten i Buskerud

4 Organisering Forprosjekt høst 2009 – mai 2010 med 8 regionale partnere (BI, Buskerud Fylkeskommune, Drammens Tidende, Vestre Viken HF, Drammen kommune, MSD, NFR, HiBu) ledet av Papirbredden Innovasjon. Tverrfaglig gruppe internt HiBu: e-læring, Drm Karrieresenter, AH!, Drammen næringslivsforening og Rådet for Drammensregionen

5 Resultater fra forprosjektet
Rekruttering Demografisk utvikling Nye løsninger, bruk av teknologi HELSE OG TEKNOLOGI

6 Nasjonalt kompetansesenter
5 virksomheter /enheter med egne eiere og egen finansiering Karrierelab Newton /naturfagrom Preklinikk, FoUoI, utdanning, helseteknologi Lærings- og mestringssenter folkehelsesenter

7 Hovedprosjektet Vitensentersatsningen januar 2011 – juni 2012
Å sikre rekruttering til helsefagene og øke interessen for jobb i kommunehelsetjenesten Å utvikle helsefagene utfra samfunnets behov gjennom tverrfaglig samarbeid mellom helse og teknologi i første rekke, men også andre relevante fagområder Å være en arena for FoU/innovasjonsprosjekter mellom akademia, offentlig sektor, næringsliv og tjenestemottakere. Å være en testarena for nye teknologiske løsninger for innen helse og omsorg og for samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ble omorganisert feb 2012, brukt opp midlene

8 Nye samfunnsutfordringer

9 Vitensenteret helse og teknologi

10 bidrar til at flere kan bo trygt hjemme lenger
vår løsning bidrar til at flere kan bo trygt hjemme lenger

11

12 Virkemidler som virker sammen
Nye initiativ fra PI Vitensenter Helse og teknologi, utviklingsprosjekt Vitensenter Helse og teknologi Pilot Pilot Pilot Pilot Pilot Pilot Pilot Pilot Arena Helseinnovasjon AS Arena Helse - forskning og innovasjon Ny bedrift Ny bedrift Ny bedrift VRI Helse Buskerud Kompetansemegling Fra Arena til NCE

13 virkemidler Virkemiddelapparat Egenutviklede virkemidler

14 partnere Hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen i Buskerud, NAV
Velferdsteknologi fra Arena helseinnovasjon DRIV inkubator, fokus på helseinnovasjon

15 kommunale partnere Bykommunen DRAMMEN Utviklingssenter for hjemmetjenester Distriktskommunen ÅL Utviklingssenter for sykehjem

16 helse partnere

17 samarbeidende bedrifter

18 Suksess oppskriften EVNE OG VILJE TIL Å
bygge kompetanse stå i prosesser over tid stå ved prioriteringer over tid samarbeide eksternt – og internt inkludere og være lydhøre ATTRAKTIVE skape nye løsninger INNOVATIVE gjennomføre og levere TROVERDIGE åpne seg og dele TILLIT søke om midler og få tildelt midler levere faglig kvalitet ispedd STOR ENTUSIASME

19 100+ BESØK OG PRESENTASJONER

20 Opplæring og kursutvikling innen velferdsteknologi, DRMK
Schwartz gate bofellesskap for demente Omfattende opplæring av 50 ansatte Følgeforskning Videreutvikling av teknologi

21 Forskning, innovasjon og kompetanse- heving – søknader/prosjekter
Systems Engineering og Lean i Innovasjon og Sosialt Entreprenørskap (SELISE) Norgesuniversitetet, NOK 950’ tildelt Prosjektleder: Janne Dugstad HiVe prosjekt: Innovasjon i helse og omsorg. Norgesuniversitetet. Prosjektdeltaker: Janne Dugstad (NOK 50’ til HiBu) Person centered communication with older persons in need of health care. Development of a research based education platform NFR, NOK 8 mill tildelt Prosjektleder: Hilde Eide. Stipendiat tilsatt Universell utforming i helsevitenskap. Universell, NOK 162’ tildelt. Prosjektleder: Janne Dugstad

22 Forskning, innovasjon og kompetanse- heving – søknader/prosjekter forts.
Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester. Opplæringsbehov og utforming av nye tjenester. (Forprosjekt - rffofjor) NFR/RRF, NOK 200’ tildelt. Prosjektleder: Etty Nilsen OFU prosjekt: Lys som viktigste døgnregulerende element. Prosjekteier: ECT. Prosjektdeltakere: Kirsti Skovdahl og Janne Dugstad. NOK 100’ til HiBu Innovasjon og entreprenørskap - utdanning av profesjonsutøvere til helsetjenester. Samarbeid med HiVe og HiL. Norgesuniversitetet, NOK 900’ tildelt Prosjektleder: Monika Gullslett OFU prosjekt om interaktiv, elektronisk læringsplattform under utarbeidelse, via Arena helseinnovasjon. HiBu har rolle som krevende kunde.

23 kontaktpersoner Janne Dugstad, Prodekan for innovasjon Daglig leder og ansvarlig for innovasjon Hilde Eide, Professor, studieleder Forskningsleder i Vitensenteret Aud Mette Myklebust, Instituttleder Utdanningsleder i Vitensenteret Hilde Holm, Daglig leder AH!

24 Vitensenter filmen: http://www.youtube.com/watch?v=ynp3BcePavo
Ressurser Vitensenter filmen: Tom Eides rapport om fremtiden:


Laste ned ppt "Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google