Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

fremdrift, resultater og tendenser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "fremdrift, resultater og tendenser"— Utskrift av presentasjonen:

1 fremdrift, resultater og tendenser
Status i prosjektet fremdrift, resultater og tendenser 14. november 2003

2 Fremdriftsplan

3 Hva har vi gjort Utviklet et kjønnsnøytralt, enkelt og effektivt arbeidsvurderingssystem Arbeidsvurdert 566 utvalgte stillinger i samarbeid med de 15 virksomhetene Utarbeidet rapporter for alle virksomhetene Presentert rapportene i hver virksomhet Gitt tilbakemeldinger og støtte i arbeidet med å lage tiltaksplaner Utarbeidet en metode for Likestillingsombudet og gitt opplæring

4 Virksomheter

5 To sentrale former for diskriminering
Verdsettingsdiskriminering Stillinger av lik verdi verdsettes ulikt / har ulik lønn Stillingsdiskriminering (eller ”bare” skjevfordeling) Kvinner og menn fordeler seg ulikt på stillingsnivåene. Færre kvinner i høyere stillinger

6 Verdsettingsdiskriminering Lønnen fastlegges ikke alene ut fra stillingens verdi
Person Marked

7 Verdsettingsdiskriminering Bedriftseksempel

8 Verdsettingsdiskriminering trend i forsøket

9 Stillingsdiskriminering – hva har vi funnet?

10 Fakis - anvendelsesområder
I prosjektet har vi registrert at virksomhetene som deltar er interessert i å bruke arbeidsvurdering på flere områder: Rapportering av status i likestillingsarbeid, jfr. ny lov om dette Etablering av en lønnsstruktur i virksomheten Gap-analyse som grunnlag for kompetanseutvikling Dokumentasjon av realkompetanse Behovsanalyse for bruk i rekrutteringssammenheng Lønnssammenligninger


Laste ned ppt "fremdrift, resultater og tendenser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google