Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Attføringsbedriftenes landsmøte i Tønsberg 11. Juni 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Attføringsbedriftenes landsmøte i Tønsberg 11. Juni 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hele folket i arbeid – mål og virkemidler i norsk arbeids- og attføringspolitikk
Attføringsbedriftenes landsmøte i Tønsberg 11. Juni 2004 Statssekretær Eirik Lae Solberg

2 Arbeid er viktig for den enkelte og for samfunnet
Leve av egen inntekt ·    Bidra i samfunnet ·    Sosial arena ·    Selvutfoldelse

3 Arbeidskraften- vår viktigste ressurs
Verdien av arbeid er 13 ganger større en oljeformuen

4 Antall yrkesaktive pr. pensjonist
1967: 3,9 2003: 2,6 2050: 1,6

5 Høy yrkesdeltakelse Arbeidsstyrken som andel av befolkningen 15 – 64, 2002, prosent Island Sveits Norge Danmark Sverige Canada Storbrit. USA Ungarn Tyrkia OECD Europa

6

7 Flere yrkeshemmede Registrert yrkeshemmede 1995 – 2003. Personer
Flere yrkeshemmede Registrert yrkeshemmede 1995 – Personer. Kilde: Aetat ·       

8 Utfordringer: Mange har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet
Bistand, tilrettelegging Det skal lønne seg å jobbe Motivasjon Økonomiske incentiver

9 Regjeringens svar på utfordringene:
Aetats rolle Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv Økt arbeidsretting av velferdspolitikken Bedre og mer effektive attføringstjenester Bedre organisering av velferdstjenestene Arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering i arbeidslivet Statlige arbeidsgiveres ansvar for å rekruttere og beholde flere personer med redusert arbeidsevne

10 Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv
Avtalen har tre delmål: Å redusere sykefraværet Å få tilsatt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne Å øke den reelle pensjonsalder

11 Det skal lønne seg å jobbe!
Tidligere og tydeligere aktivitetskrav Tidligere intervensjon i sykdomsforløpet Behov for yrkesrettet attføring skal vurderes så tidlig som mulig Ny tidsbegrenset uførestønad

12 Bedre og mer effektive attføringstjenester
Økt antall tiltaksplasser for yrkeshemmede og flere stillinger til Aetat Bedre målretting av tiltaksressursene All vedtaksmyndighet i saker om yrkesrettet attføring samles i Aetat fra 1. juli 2004 Brukermedvirkning

13 Bedre organisering av arbeids- og velferdstjenstene
Mer arbeidsrettet Mer brukerrettet Mer helhetlige løsninger

14 Ny arbeidslivslov Styrking av arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering i arbeidslivet Bestemmelse om tilrettelegging for arbeidstakere med funksjonshemninger Åpner for midlertidige ansettelser

15 Tiltaksplan for å rekruttere flere med nedsatt funksjonsevne i staten
Mål for rekruttering av flere med nedsatt funksjonsevne til staten Tiltak som raskt kan settes ut i livet


Laste ned ppt "Attføringsbedriftenes landsmøte i Tønsberg 11. Juni 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google