Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ncg | group om |navigator™ xlforecast™ +47 22 20 30 56

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ncg | group om |navigator™ xlforecast™ +47 22 20 30 56"— Utskrift av presentasjonen:

1 ncg | group om |navigator™ xlforecast™ info@ncg-sweden.se +47 22 20 30 56 www.ncg-norway.no

2 ncg | group om | tradisjonell budsjettering 1 (3) 1)innrapporteringsmaler lages i excel av økonomiavdelingen 2) xls-filer sendes via e-mail fra økonomiavdelingen til budsjettansvarlig 3) budsjettet registreres, på laveste nivå, i excel malene av budsjettansvarlig 4) delbudsjett sammenfattes/godkjennes av budsjettansvarlig (link mellom excelark /arbeidsbok) 5) xls-filer sendes tilbake av budsjettansvarlig til økonomiavdelingen

3 ncg | group om | tradisjonell budsjettering 2 (3) 6) sammenfattelse/godkjenning på selskapsnivå (mange xls-filer skal linkes, avstemmes av totalbudsjettet mot del budsjettene etc. hos økonomiavdelingen) 7) budsjettanalyser, interne møter 8) budsjettet revideres (tilbake til punkt 3) 9) budsjettet presenteres for styret 10)eventuell revidering (tilbake til punkt 3)

4 ncg | group om | tradisjonell budsjettering 3 (3) 11)budsjettet ferdig 12)budsjettfiler for økonomisystemet lages fra excel maler 13)registrering av budsjettfiler til økonomisystemet (kontroll mot begrepsverdiene, justering av evt feil i budsjettfilene og/eller verditabeller i økonomisystemet) 14)ta ut rapporter fra økonomisystemet (avstemming mot ”excel-budsjetter”) 15)ferdig!

5 ncg | group om | problemområdet • komplisert å håndtere budsjetter i ms excel med mange dimensjoner (kontoer, avdelinger, produkter, markeder etc) • komplisert å håndtere budsjett på flere nivåer (strukturer) • mye tid går til sammenligninger i ms excel (forskjellige linker av arbeidsbøker, formler gir mange feilkilder) • sentrale sammenligninger gjøres ofte av en (1) person = kritisk ressurs i budsjettperioden • mindre tid til analyser (vanskelig å få overblikk) • vanskelig å arbeide med parallelle budsjettversjoner • ingen kontroll mot begrepsverdiene i økonomissystemet

6 ncg | group om | vår løsning økonomiavdelingen budsjett-/prognoseansvarlige grunddata og maler navigator | xlforecast transaksjoner strategisk information indikatorer nøkkeltall formula sap jeeves navision axapta navision xal navision attain ifs baan navigator | xlreport analyse oppdaterte budsjett/prognoser maler navigator | xlforecast registrert budsjett/prognoser

7 ncg | group om | design av innrapporteringsmaler • innrapporteringsmaler lages i ms excel • fleksibelt rammeverk for design • valgfrie begrepsnavn etc • styringskoder på rad 1 og kolonne a (jfr med xlreport™) • layouten kan defineres ”fritt” • dynamiske formular • grunnmal som automatiskt tilpasses utfra budsjettansvar/brukere • ms excel malene lagres og distribueres gjennom sql-databasen

8 ncg | group om | innrapportering av budsjett verdier • innrapporteringsmalene kan distrituberes via databasen • innrapportering av budsjettverdier skjer direkte i malene • brukere aktiverer lagring til databasen gjennom menyvalg • innrapporterte budsjettverdier lagres i datalageret navigator™ • ved lagring kontrolleres begrepsverdiene • adgangskontroll (f.eks en bruker har rett til å lagre budsjettverdier for avdeling 200)

9 ncg | group om | uttak av konsoliderende budsjettrapporter • xlreport™ brukes for sammenligninger av budsjetter • sammenligningen gjøres enkelt på ulike organisatoriske nivåer (f.eks avdeling, region, selskapet totalt, etc.) • dessuten er det enkelt å sammenligne budsjett for alle begrep/dimensjoner • ingen vanskelige linker i ms excel for å kunne sammenligne budsjettene ettersom xlforecast™ henter verdiene direkte fra datalageret til budsjettrapporten

10 ncg | group om | adgangskontroll • xlforecast™ håndterer adgangen gjennom brukergrupper • hver bruker er tilknyttet en brukergruppe hvor gruppens rettigheter er definerte (f.eks hvilke begrepsverdier som bruker har rett til å lagre eller hvilke funksjoner i systemet som brukeren har tilgang til)

11 ncg | group om | strukturhåndtering • xlforecast™ har en innebygd tabell for definering av hierarkiske strukturer • grensesnitt til definerte strukturer i erp- systemet • mulighet til å arbeide med parallelle strukturer (versjonshåndtering, simuleringsmuligheter)

12 ncg | group om | prognosehåndtering • xlforecast™ arbeider med verdibegreper hvilket gjør det mulig å definere egne verdibegrep for budsjett og prognoser

13 ncg | group om | innloggingsfunksjoner • xlforecast™ logger alle oppdateringer • gjør det mulig sentralt å følge status for innrapportering av budsjett og prognoser (per versjon) • sperrefunksjoner, ansvarlig person sperrer muligheten til å endre på budsjett og prognoser (per versjon)

14 ncg | group om | exsempel på menyer i xlforecast

15 ncg | group om | eksempel på innrapportering

16 ncg | group om | eksempel på innrapportering

17 ncg | group om | eksempel på selskap

18 ncg | group om | fordelene med xlforecast™ • tidsbesparende verktøy for håndtering av budsjettprosessen og/ eller løpende prognose rapportering og oppfølging • en integrert løsning mellom ms excel, datalageret og ”ditt” økonomisystem • alle verdiene lagres direkte i databasen • innebygd sikkerhet (adgangskontroll og verdikontroll) • enkel konsolidering av budsjett/prognose (ingen linker mellom ms excel –regneark) • mindre tid til håndtering av tall = mer tid til analyser

19 ncg | group om | navigator™ xlforecast™ takk for din interesse www.ncg-norway.no


Laste ned ppt "Ncg | group om |navigator™ xlforecast™ +47 22 20 30 56"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google