Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språk, Lesing og Læring Oppfølging av SLL-planen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språk, Lesing og Læring Oppfølging av SLL-planen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Språk, Lesing og Læring Oppfølging av SLL-planen
Lesekurs på Auli skole Språk, Lesing og Læring Oppfølging av SLL-planen

2 Innhold Spredning i personalet Modell for lesekurs Erfaringer
- organisering og metode Erfaringer Motivasjon og mestring Suksesshistorier Utfordringer videre

3 Spredning av SLL i personalet 2011 /2012
«Smådrypp» fra rektor underveis i skoleåret Innkjøp av faglitteratur Spredning av heftene fra samlingene med Bredtvet Leseveileder fra PT – 7 uker Grupper med repetert / veiledet lesing Gjennomføring av første lesekurs

4 Spredning av SLL i personalet 2012 / 2013
SLL er utviklingsområde i virksomhetsplanen En på skolen har fått hovedansvaret for å gjennomføre lesegrupper - gjennomføre intensive lesekurs 3–6 trinn - gjennomføre modelltimer med bruk av ulike lesestrategier på mellomtrinnet Deling av klasser / mindre grupper med repetert lesing / veiledet lesing - stasjonsundervisning Samarbeid leselærer / kontaktlærer Personalmøter / avdelingsmøter ►

5 Personalmøter / avd.møter 2012 / 2013
Hvordan gjennomføres lesekursene – teori og praksis Presentere innholdet / metodene i heftene fra samlingene med Vigdis Refsahl fra Bredtvet Etterspørring og erfaringsdeling på stasjonsundervisning med fokus på lesing Presentasjon av ulike lesestrategier med utgangspunkt i SLL-planen Digital kompetanse / smartboard (Kandise)

6 Intensive lesekurs ORGANISERING – maks 4 elever på gruppa 2011 - 12
Oppstart okt. – nov – avsluttet febr. - mars 2012 Elever på 3.trinn 3 ganger per uke min. Varighet ca. 12 uker Oppstart aug med 3. trinn. Deretter 5. og 6. trinn 3 ganger per uke 75 – 90 min Varighet ca. 10 uker – 30 økter Etter påske: Jobbe med 4. trinn sammen med leseveileder

7 Innhold / metode i intensive lesekurs
Tar utgangspunkt i helhetslesing - integrert lesemetodikk som er en kombinasjon av analytisk (fra helhet til deler) og syntetisk (fra deler til helhet) metode. På Bredtvet jobbes det ut fra et ståsted som bygger på et slikt kombinert syn. Deres erfaringer når det gjelder barn som strever ned lesing og skriving, er at det er særlig viktig å arbeide bevisst med språkprosesser som både er forbundet med forståelse og avkoding OG ikke minst samordninger og automatiseringer av disse typer av strategier. Hel– Del - Hel

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Struktur på øktene med lesekurs
Motivasjon Lesing av hele teksten – lærer / elev Detaljarbeid – div. arbeidsoppgaver. Språklige detaljer, avkoding og staving. Eleven øver på teksten – leser den for lærer. Logg – oppsummering av læringsøkta - dialog lærer / elev - elev / elev E. Elevene leser teksten for foresatte

22 Erfaringer med lesekurs
God info til / godt samarbeid med de foresatte er en forutsetning God dialog med kontaktlærer er en forutsetning Veldig kaotisk og stressende i starten Prat med Vigdis fra Bredtvet / veiledning fra leseveileder → fant lesetekster jeg kunne bruke → innarbeidet en form og struktur som fungerte bra for elevene →erfarte at elevene hadde en god leseutvikling Fra en god porsjon skepsis til tro på at dette «funker»

23 Motivasjon og mestring
☺Elevene opplever at de kan lese med denne metoden ☺Mestring inspirerer til innsats - god innsats og utholdenhet gir resultater ☺Barn som opplever mestring, får bedre selvtillit ☺Barn som opplever mestring = motiverte og fornøyde barn

24

25 Suksesshistorier Positiv respons fra elevene og god dialog Utholdenhet
Elever som opplever at de blir bedre til å lese ► « lærer å lese » Avlastning for kontaktlærer Karleggingsresultater alle elevene har hatt bra fremgang, enkelte elever har hatt en svært god utvikling - eksempler på kartleggingsresultater

26 Utfordringer Mye tid til planlegging og gjennomføring –
hvordan få dette til i praksis? Samarbeid med kontaktlærer Er 30 økter med intensivt lesekurs nok? Hvilke elever skal få være med? Oppfølging av elevene etter at lesekurset er avsluttet – systematikk / ressurser Samarbeid skole / hjem - systematikk


Laste ned ppt "Språk, Lesing og Læring Oppfølging av SLL-planen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google