Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Perioden ideene personene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Perioden ideene personene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Perioden ideene personene
Romantikken Perioden ideene personene

2 Die Gretchentragödie Utdrag fra Goethes FAUST, nærmere bestemt ”Gretchentragödie” Tanker om teksten: Hvilken sjanger er dette, og hvordan representerer teksten et sprang i sjanger ift. det vi har lest før? Underholdning, spenning, komedie og tragedie.

3 Hva skal vi jobbe med? Sist snakket vi om nasjonalromantikk og om fokuset på det NORSKE Nå går vi videre med BAKGRUNNEN for dette, i løpet av timene skal vi svare på følgende: Hvordan førte de filosofiske strømningene i tiden fram til romantikken? Hva førte frem til romantikk, og nasjonalromantikk, i Norge? Hvordan så tekstene i perioden ut, og hvordan var disse et resultat av sin tid?

4 Filosofi: Rousseau, Kant og Platon
Det naturlige menneske Ødelegges av sivilisasjonen Det naturlige menneske leder seg selv mot det uekte, siviliserte Dermed oppstår behovet for en samfunnskontrakt, basert på ”the general Will” POENG: Mennesket er styrt av FØLELSENE (selv om disse altså må beskjempes)

5 Filosofi: Rousseau, Kant og Platon
KANT skiller mellom a priori og a posteriori kunnskap A posteriori: Empiribasert, kan (teoretisk sett) alltid bli motbevist A priori: Tankebasert, krever ikke empiriske bevis

6 Filosofi: Rousseau, Kant og Platon
Også i forholdet til hverandre må vi basere oss på a priori kunnskap, noe som leder Kant til det kategoriske imperativ. POENG: Mennesket er (som hos Rousseau) styrt av følelsene, og vi kan ikke stole på empirien nettopp fordi vi bruker følelsene til å TOLKE verden rundt oss.

7 Filosofi: Rousseau, Kant og Platon
PLATON skrev hulelignelsen Skille mellom VITEN (ide) og ANTAGELSE, som vist i linjelignelsen til høyre POENG: Kun filosofene har innsikt i ideene, og det er dermed de som bør styre/lede

8 Samfunnsutvikling Industrialisering og sentralisering
Ny arbeidsdisiplin (kombinert med det nye begrepet ”fritid”) Lengsel tilbake til det naturlige, frie menneske Tanken om individ mot samfunn slår igjennom Det samme gjør tanken om det ubeviste

9 Hvordan ble dette videreført i romantikken?
Mennesket blir styrt av følelsene Følelsene leder ikke nødvendigvis til noe godt, bør ofte kontrolleres Verden består av to ”lag”: (1) den faktiske/empirien, og (2) av de bakenforliggende ideene Dikterne har innsikt i ideene, som oftest er å finne i naturen (det altomfattende) Poenget med diktningen er å søke innsikt i og formidle menneskets følelser og de bakenforliggende ideene Autensitet og originalitet

10 Welhaven Romantikker i INNHOLD: Dyrker geniet og følelsene i naturen
Ville bringe Norge til Europa, og Europa til Norge Ledet det såkalte ”intelligenspartiet” Ville overholde klassismens regler for diktningens FORM

11 An die Arbeit! Digtets Aand av Welhaven, s. 390
Spørsmål til diktet ligger på ITL, i mappa litteraturhistorie

12 Historisk bakgrunn for romantikken i Norge
Til nå har vi snakket om.. Filosofien bak romantikken Welhavens diktning (universalromantikk) Vi går nå tilbake til NASJONALROMANTIKKEN Hva skjedde egentlig i Norge på starten av 1800-tallet? Historien om Norge del 16 – Mirakelåret 1814. Svare på spørsmål underveis, disse ligger på ITL

13 Wergeland Den store nasjonalromantikkeren i norsk litt.hist.
Blander diktning og politisk engasjement Ledet norskhetspartiet, ville løsrive Norge fra Danmark Diktning basert på inspirasjon og øyeblikk, gjerne i fri form Konflikt med Welhaven om alt… ”Oppfant” begrepet ROMANTIKK i Norge

14 Siste innspurt… Vi leser og hører Wergelands ”Vi ere en nasjon vi med”. Hvilke nasjonalromantiske trekk kan vi finne i sangen? Barn Natur Det norske

15 Oppsummering Hva kan vi nå om perioden?
Hvordan førte de filosofiske strømningene i tiden fram til romantikken? Hva førte frem til romantikk, og nasjonalromantikk, i Norge? Hvordan så tekstene i perioden ut, og hvordan var disse et resultat av sin tid? Neste torsdag: SKRIVEØKT (nynorsk) med utgangspunkt i perioden Forberedelse: Lese godt på kapitlet om romantikken


Laste ned ppt "Perioden ideene personene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google