Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fordeling av elektrisk kraft

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fordeling av elektrisk kraft"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fordeling av elektrisk kraft
Høgskolen i Agder ENE202 - Vår 2006 Foreleser: Egil Hagen

2 Stasjonsanlegg – komponenter?
Transformator Brytere Måletrafoer Kontrollanlegg Avleder Hus Samband

3 Komponenter i Stasjonsanlegg
Transformator Effektbryter Skillebryter Avledere Jordingsspole Måletransformator Releer Jordingsbryter

4 Linjetyper og spenninger
66 kV, 22 kV og 11 kV linjer

5

6

7

8 Effektbrytere Skal bryte vanlige laststrømmer i normal drift og kortslutningsstrømmer ved feil Kan åpnes og lukkes lokalt eller fjernstyrt Er også koblet til releer som automatisk åpner bryteren ved visse kriterier

9 Ulike effektbrytere Oljefylte brytere/Oljefattige brytere
Trykkluft brytere SF6 brytere Vakuumbrytere

10 Spesifikasjon av en effektbryter
Nominell spenning Maks kortsl. Strøm Dimensjoner Isolering Nominell strøm

11 Spesifikasjon av effektbrytere
Maksimal normal strøm Maksimal bryte strøm Maksimal linjespenning Brytertid Isolasjonsnivå

12 Bryting av strøm Fra bryterkontaktene åpnes til strømmen er brutt skal det maksimalt gå 3-8 perioder Det oppstår en lysbue under bryting Lysbuen må brytes ved at den ioniserte stien i luften brytes og at det skjer en rask nedkjøling Rask bryting reduserer faren for skade på komponenter i systemet, og bedrer stabiliteten

13 Oljefylt bryter Bryting skjer i en oljefylt tank
Ulike mekanismer for å kjøle ned lysbuen og gjøre den så lang som mulig Oljefylte brytere erstattes med oljefattige brytere pga brann og eksplosjonsfare

14 Trykkluftbrytere Under bryting av strømmen blåses trykkluft ved høy hastighet på tvers av lysbuen Lysbuen brytes og kjøles ned Sterkt smell ved bryting pga blåsingen av luft

15 SF6 brytere Kalles også kapslede anlegg Bryting skjer i SF6 gass
SF6 er en klimagass og man leter derfor etter en alternativ gass Bryterne er mer kompakte enn andre typer Lite støy Velegnet for innendørs installasjon

16 Vakuumbrytere Inneholder ikke gass som kan bli ionisert under bryteforløpet Ingen støy Har begrenset brytekapasitet til ca 30 kA Brukes ofte i innendørsanlegg

17 Andre brytere

18 Lastskillebrytere Kan brukes til å bryte ladestrømmen til transformatorer eller kapasitive strømmer i ubelastede linjer Består av et bevegelig blad som beveges inn i en fast kontakt slik at kretsen sluttes Både bladet og den faste kontakten er utstyrt med lysbuehorn som hjelper til å slukke lysbuen

19 Skillekniver Er ikke laget for å bryte strøm – kun for frakobling av strømløse komponenter Brukes til å skille komponenter fra spenningssatte anlegg ved vedlikehold

20 Jordingskniver Brukes til å jorde linjer
Skal kun opereres når linja allerede er frakoblet spenning Erstatter mobilt jordingsutstyr i stasjonene Ved arbeid trenger en kun å jorde manuelt på arbeidsstedet

21

22

23 Spenningsavledere Brukes for å avlede store overspenninger til jord
Overspenninger kan oppstå enten på grunn av lyn eller kobling av brytere i nettet Øvre del av avlederen tilkobles innkommende linja og nedre del jordes Avlederen klipper av alle spenninger over en gitt grense (ideelt)

24 Strømbegrensere I stasjoner med mange utgående linjer, kan kortslutningsstrømmene bli svært høye En spole i serie i hver fase kan begrense maksimal kortslutningsstrøm slik at effektbryteren på linjen kan bryte strømmen Spolen må ikke være større enn at spenningsfallet blir innenfor tillatte grenser

25 Jordingstransformator
Ved overgang fra 3-leder 3 fase til 4-leder kan vi bruke en auto-transformator Lasten mellom fase og nøytralleder på sekundærsiden må holdes mest mulig balansert

26

27

28 Måletransformatorer Strømtransformator Spenningstransformator
Relekjerne Målekjerne Spenningstransformator Karakteriseres av Klasse 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 Måletransformatorene gjør om høgspenningen til måleverdier som kan brukes i kontrollanlegget

29 Kontrollanlegg Tidligere anlegg bygget opp med releer, måleapparater, brytere etc I dag er anleggene datamaskiner med interface for lesing av data og utførelse av instruksjoner Stor grad av redundans i viktige anlegg

30 Vern av høgspenningsanlegg
Begrense skade og isolere feilsted Trær/grener, ising, feil på utstyr, faser slår sammen 85% av kortslutninger forsvinner av seg selv 70 % av kortslutninger oppstår mellom fase og jord 3-fase kortslutninger er sjeldne


Laste ned ppt "Fordeling av elektrisk kraft"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google