Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjøre opp ild i skog og mark!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjøre opp ild i skog og mark!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjøre opp ild i skog og mark!
Generelt ☻ I perioden 15. april – 15. september er det etter Norsk lov (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §8-2) ikke tillatt til å gjøre opp ild i skog og mark. ☻ Ingen kan gi godkjennelse for at du tenner opp bål i naturen i den perioden. Den som tenner opp i utmarka er ansvarlig. Ta kontakt 110-sentralen og spør om råd! (Tlf ) ☻ I den andre delen av året (vinterhalvåret) må en også ta forhåndsregler, spesielt på våren og høsten. Da kan det være perioder hvor det blir svært tørt. Ved bålbrenning, ha alltid slokkevann (f.eks bøtter med vann) i nærheten. ☻ Ved grilling der det er tørr myr- / skogbunn må man være forberedt med å ha slokkevann med seg. Tips! Slokkevann Tilsett slokkevannet en liten dose zalo (oppvaskmiddel). Vaskemidlet tar bort overflatespenningen i vannet, og vil trekke 40% lengre inn i det brennbare underlaget / materialet.

2 Bruk av gass til oppvarming og matlaging
Generelle regler Kontroll vedlikehold: Følg den vedlagte vedlikeholdsveiledningen. En gang i året bør du gå nøye over slanger og koplingen. Bøy slangen og se etter sprekker. Koplingene sjekkes ved å smøre på såpevann. Ved lekkasje vil små bobler dukke opp i såpevannet. I tillegg er nesen et godt verktøy. Propan er tilsatt et luktstoff som består av en svovelforbindelse som minner om lukten av råttent egg, slik at lekkasjer lett kan luktes. Dersom du kjenner gasslukt, skal du straks stenge av anlegget, lufte ut rommet og kantakte fagmann. Ved alvorlige lekkasjer, ringer du brannvesenet umiddelbart. Fylling og transport: Gassflasker kan kjøpes mange steder, blant annet på bensinstasjoner. Fylling av flaskene kan bare foretas av kompetent personell på godkjent fyllestasjoner. I forbindelse med fylling skal tilstanden til både flasken og ventilen kontrolleres. Ved transport er det viktig at flaskene står oppreist. Oppbevaring: Siden propan er tyngre enn luft, må gassflaskene ikke oppbevares i kjeller. Ved en eventuell lekkasje vil gassen samle seg nede langs gulvet, og det skal ikke mer en liten gnist til for å antenne gassen. Gassflasker skal heller ikke oppbevares på loftet.

3 Bruk av gass til oppvarming og matlaging
Gassvettreglene Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft. Propanbeholdere skal alltid oppbevares stående, og må aldri utsettes for unormal oppvarming. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist. Finn eventuelle lekkasjer snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Maksimal slangelengde er 1,5 meter. Bruk slange-klemmer. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær. Steng gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann. Hold alltid apparat beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


Laste ned ppt "Gjøre opp ild i skog og mark!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google