Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2009 2014 Forelesning nr.6 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål Spørsmål fra forelesningene 5 og 6 20.02.2014INF 1411 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2009 2014 Forelesning nr.6 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål Spørsmål fra forelesningene 5 og 6 20.02.2014INF 1411 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 2009 2014 Forelesning nr.6 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål Spørsmål fra forelesningene 5 og 6 20.02.2014INF 1411 1

2 2009 2014 Spørsmål 1 Admittans a)Frekvensavhengig ledningsevne b)Frekvensuavhengig ledningsevne c)Ledningsevne i en kondensator d)Ledningsenvne i en induktor 20.02.2014INF 1411 2

3 2009 2014 Spørsmål 2 Strømmen gjennom en kondensator er minst når a)Spenningen over den er 0 b)Spenningen over den er på sitt maksimale eller minimale c)Spenningen er forskjøvet 45 grader i forhold til spenningskilden d)Spenningen er forskjøvet -45 grader i forhold til spenningskilden 20.02.2014INF 1411 3

4 2009 2014 Spørsmål 3 20.02.2014INF 1411 4 Tidskonstanten i en RC-krets sier a)Hvor lang tid det tar å lade opp kondensatoren fra 0v til maksimal spenning b)Hvor lang tid det tar å lade ut kondensatoren fra maksimal spenning til 0v c)Hvor lang tid det tar før spenningen over kondensatoren øker fra 0v til ca 37% av maksimal spenning d)Hvor lang tid det før spenningen over kondensatoren øker fra 0v til ca 63% av maksimal spenning

5 2009 2014 Spørsmål 4 20.02.2014INF 1411 5 En spole har parasitteffekter som kan modelleres med a)En resistor i serie b)En kondensator i parallell c)En kondensator i serie med spolen og deretter en resistor i parallell med spolen og kondensatoren d)En resistor i serie med spolen og deretter en kondensator i parallell med spolen og resistoren

6 2009 2014 Spørsmål 5 20.02.2014INF 1411 6 Hvis frekvensen nærmer seg uendelig, hva skjer med den totale impedansen i en RC-krets? a)Den blir lik 0 b)Den blir uendelig stor c)Den blir rent resistiv d)Den blir rent kapasitiv

7 2009 2014 Spørsmål 6 20.02.2014INF 1411 7 Knekkfrekvensen til et filter sier noe om a)Hvor filteret begynner å forsterke b) Hvor filteret begynner å dempe c)Forskjell i dempning mellom ideelt og praktisk filter for en bestemt frekvens d)Senterfrekvensen til passbåndet

8 2009 2014 Spørsmål 7 20.02.2014INF 1411 8 En ac-kobling kan brukes til å a)Skalere opp en ac-spenning b)Skalere ned en ac-spenning c)Legge til et dc-offset d)Fjerne en dc-komponent

9 2009 2014 Spørsmål 8 20.02.2014INF 1411 9 Ved en likespenning vil en ideel spole ha a)Ingen motstand mot strøm b)Uendelig stor motstand mot strøm c)Litt motstand som skyldes parasittresistans d)Motstand som er proposjonal med induktansen

10 2009 2014 Spørsmål 9 20.02.2014INF 1411 10 Spenningen (ved sinus) over en spole faller raskest når a)Strømmen er på sitt maksimale b)Strømmen er på sitt maksimale c)Strømmen er på sitt maksimale eller sitt minimale d)Strømmen er 0

11 2009 2014 Spørsmål 10 20.02.2014INF 1411 11 Hvis frekvensen nærmer seg uendelig, hva skjer med den totale impedansen i en RL-krets? a)Den blir lik 0 b)Den blir uendelig stor c)Den blir rent resistiv d)Den blir rent Induktiv

12 2009 2014 Spørsmål 11 20.02.2014INF 1411 12 Bruk av klikker til å svare på spørsmål funger a)Elendig b)Dårlig c)Verken bra eller dårlig d)Godt e)Veldig bra


Laste ned ppt "2009 2014 Forelesning nr.6 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål Spørsmål fra forelesningene 5 og 6 20.02.2014INF 1411 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google