Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Induksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Induksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Induksjon

2 Induksjon Eksperiment 01
Magnetisk fluks Induksjon Eksperiment 01 Faradays lov En spole er koblet til et amperemeter. Ved å føre en stavmagnet frem og tilbake mot spolen, viser amperemeteret at det går en strøm i spolen, retningen er avhengig hvilken vei stavmagneten føres. Når stavmagneten flyttes, endres den magnetiske fluksen i spolen og det induseres en elektromotorisk spenning i spolen.

3 Induksjon Eksperiment 02
Magnetisk fluks Induksjon Eksperiment 02 Faradays lov En spole inneholder to separate vindinger. Når bryteren kobles til, gjør kompassnåla et utslag i den ene retningen for deretter å falle tilbake til sin opprinnelige retning. Når bryteren kobles fra, gjør kompassnåla et utslag i den andre retningen, for deretter å falle tilbake til sin opprinnelig retning. Ved strømendring i den høyre delen av spolen, oppstår en fluksendring i spolen. Dermed oppstår en indusert spenning i den venstre del av spolen som igjen genererer et magnetfelt i spolen rundt kompassnåla.

4 Induksjon Eksperiment 03
Magnetisk fluks Induksjon Eksperiment 03 Faradays lov Magneten holdes i ro. Ingen strøm i ringen. Magnetens nordpol føres inn mot ringen. En økende fluks retning oppover oppstår i ringen. En strøm i retning med klokka går i ringen, dette for å generere en egen fluks som motvirker fluksendringen fra stavmagneten. Magnetens nordpol føres bort fra ringen. En økende fluks retning oppover oppstår i ringen. En strøm i retning mot klokka går i ringen, dette for å generere en egen fluks som motvirker fluksendringen fra stavmagneten.

5 Induksjon Magnetisk fluks
B B B Når det magnetiske feltet B varierer over en krum flate, vil den totale magnetiske fluksen B ut av flaten være flate-integralet av skalarproduktet av B og den infinitesimale arealvektoren dA. Valg av positiv omløpsretning og dermed positiv flatenormal

6 Induksjon Glide-generator og magnetisk fluks
Magnetisk kraft på en ladning q i glideren ab: a B Positiv ladning samles i a, negativ ladning i b. Dette genererer et E-felt fra a til b. + a x x x x x x A x x x . x x x - b x x x x x x Pga E-feltet vil en ladning q påvirkes av en elektrisk kraft fra a til b gitt ved: b Potensialforskjell fra a til b: Når glideren føres med konstant hastighet v mot høyre opprettholdes en balanse i ladningsfordelingen mellom a og b ved at positiv ladning strømmer fra a gjennom U-lederen tilbake til b.

7 Induksjon Glide-generator og magnetisk fluks
Magnetisk kraft på en ladning q i glideren ab: a B Positiv ladning samles i a, negativ ladning i b. Dette genererer et E-felt fra a til b. + a x x x x A x x x . x - b x x x x Pga E-feltet vil en ladning q påvirkes av en elektrisk kraft fra a til b gitt ved: b Potensialforskjell fra a til b: Når glideren føres med konstant hastighet v opprettholdes en balanse i ladningsfordelingen mellom a og b ved at positiv ladning strømmer fra a gjennom U-lederen tilbake til b.

8 Induksjon Faradays lov
Elektromotorisk spenning (ems) Magnetisk fluks Faradays induksjonslov Den induserte elektromotoriske spenningen  rundt en lukket sløyfe C er lik minus den tidsderiverte av den magnetiske fluksen B gjennom en flate S som har C som rand.

9 Induksjon Faradays lov på differentiell form
Elektromotorisk spenning (ems) Magnetisk fluks Faradays induksjonslov Stokes teorem for 3dim vektorfelt

10 Induksjon Maxwells ligninger [1/2]
Integral form Differensial form Gauss’s lov for E Gauss’s lov for B Faraday’s lov Ampere’s lov

11 Induksjon Maxwells ligninger [2/]
Integral form Differential form Gauss’s lov for E Gauss’s lov for B Faraday’s lov Ampere’s lov

12 END


Laste ned ppt "Induksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google