Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEKTRISK ENERGI FRA FORNYBARE OG IKKE-FORNYBARE ENERGIKILDER UNGDOMstrinnet vurderingskriterier til underveisvurdering Navn:____________________________________________________________________.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEKTRISK ENERGI FRA FORNYBARE OG IKKE-FORNYBARE ENERGIKILDER UNGDOMstrinnet vurderingskriterier til underveisvurdering Navn:____________________________________________________________________."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELEKTRISK ENERGI FRA FORNYBARE OG IKKE-FORNYBARE ENERGIKILDER UNGDOMstrinnet vurderingskriterier til underveisvurdering Navn:____________________________________________________________________ Kompetansemål Læringsmål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Elevene skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi med vann og vind. Sentrale begreper vil være turbin, magneter og generator. Elevene skal kunne demonstrere at en magnet som beveger seg i en spole induserer (frembringer) elektrisk strøm Elevene skal kunne forklare hva en energikilde er og kunne gi noen eksempler på energikilder. Elevene skal kunne forklare sentrale begreper som energi, energioverføringer, energitap, stillingsenergi, bevegelsesenergi Vurderingskriterier (lav kompetanse) Eleven har behov for høy grad av veiledning for å kunne forklare hvordan elektrisk energi blir produsert. Eleven trenger veiledning for å forstå begrepene. Eleven trenger veiledning for å gjennomføre forsøket og forklare det Eleven har i høy grad behov for veiledning for å kunne gjøre rede for begrepene og forklare dem Eleven har i høy grad behov for veiledning for å kunne snakke om enkelte av begrepene på en hverdagslig måte. (middels kompetanse) Eleven har behov for noe veiledning. Eleven kan fortelle om og beskrive forsøket. Eleven har behov for noe veiledning for å kunne gjøre rede for begrepene og forklare dem. Eleven har behov for noe veiledning for å snakke om begrepene og gi enkle eksempel (høy kompetanse) Eleven jobber selvstendig og bruker fagbegrepene naturlig og sikkert. Forklarer på en sikker måte til medelever og lærer Eleven forteller, forklarer og gir eksempel på induksjonen, hva som gir mye og lite elektrisk strøm og forklarer bakgrunnen for induksjonen. Eleven jobber selvstendig med forsøket og forklarer resultatene på en god faglig måte. Eleven arbeider selvstendig og gjør rede for energikildene og grupperinger av dem, han bruker også faglige begreper på en selvstendig og naturlig måte. Eleven framlegger på en trygg og selvstendig måte forklaringer, definisjoner og gode eksempel på alle begrepene.

2 FAGPRØVE ELEKTRISK ENERGI FRA FORNYBARE OG IKKE-FORNYBARE ENERGIKILDER NATURFAG UNGDOMSTRINNET
Hvis ikke annet er oppgitt er det kun ett riktig svar. Les nøye gjennom alle alternativene før du krysser av for det du mener er det riktige. Hva er felles for alle typer energi? Jo mer energi vi bruker, jo mindre blir igjen til våre etterkommere Energi kan verken forsvinne eller oppstå av seg selv Energi kan forsvinne helt, men kan da lages på nytt igjen Hva er en fornybar energikilde? energikilde som kontinuerlig fornyes gjennom prosesser som går av seg selv i naturen energikilde som fornyes gjennom prosesser som går av seg selv i naturen, men som også kan produseres av mennesker energikilde som det finnes så mye av at det i overskuelig framtid ikke går tomt energikilde som kan omdannes til andre energiformer kalles også fornybare Hva er en ikke-fornybar energikilde? energikilde som kan brukes opp og som ikke fornyer seg i særlig grad i et menneskelig tidsperspektiv energikilde som ikke kan omformes til andre energiformer energikilde som ikke finnes naturlig i naturen, men som må produseres kunstig Hvilke av disse er fornybare energikilder? Merk av alle dere mener er riktig. atomkraft olje vind gass bølge vann kull sol Hvordan kan vi få elektrisk energi ved hjelp av vindkraft? luft i bevegelse (vind) kommer inn i generatoren, hvor den treffer spoler med ledninger. Den kraftige luftstrømmen setter elektronene i bevegelse slik at det produseres elektrisk energi luft i bevegelse (vind) driver vingene rundt. Når vingene går rundt, roterer magnetene inne i generatoren, og det produseres elektrisk energi luft i bevegelse (vind) driver en brenselcelle som produserer elektrisk energi Hva er et kraftverk? et anlegg der det produseres elektrisk energi gjennom en eller flere generatorer et anlegg som har som formål å lagre energi en stor fabrikk som bruker svært mye energi


Laste ned ppt "ELEKTRISK ENERGI FRA FORNYBARE OG IKKE-FORNYBARE ENERGIKILDER UNGDOMstrinnet vurderingskriterier til underveisvurdering Navn:____________________________________________________________________."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google