Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unge & Rus eies og driftes av: KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Unge & Rus er utviklet i et samarbeid mellom KoRus-Nord Høgskolen i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unge & Rus eies og driftes av: KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Unge & Rus er utviklet i et samarbeid mellom KoRus-Nord Høgskolen i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Unge & Rus eies og driftes av: KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Unge & Rus er utviklet i et samarbeid mellom KoRus-Nord Høgskolen i Bergen v/professor dr. philos Britt Unni Wilhelmsen Høgskolen i Bodø v/dosent ØysteinHenriksen Øystein,

3 Unge & Rus er et rusforebyggende undervisningsprogram til bruk i skolen. Unge & Rus er tilrettelagt for 8. klassetrinn, 9. klassetrinn og videregående skole. Unge & Rus finnes på bokmål og nynorsk. Programmet skal oversettes til nordsamisk. Unge & Rus retter seg mot elever, foreldre/foresatte og skolen.

4 Målene med Unge & Rus – 9. klassetrinn Utvikle kunnskaper og evne til å tenke kritisk om bruk av alkohol Styrke holdningene mot bruk av alkohol Styrke ferdigheter til å si nei til rus Utsette alkoholdebut

5 9. klasseversjonen er en oppfølger av arbeidet med Unge & Rus på 8. klassetrinn. For å opprettholde og styrke positive resultater av forebyggende innsatser, er det viktig å ha kontinuitet i dette arbeidet – gjerne over flere år. 9. klasseversjonen er mindre omfattende enn 8. klasseversjonen. Anbefalt tidsbruk på opplegget er 5-6 timer, hvor elevene arbeider med 6 oppgaver. I tillegg er det lagt opp til ett foreldremøte hvor både elever og foresatte deltar.

6 Innhold i Unge & Rus Arbeidsseminar for lærere og skoleledere Elevarbeid: Ca 5-6 skoletimer Gruppelederopplæring Foreldresamarbeid – 1 foreldremøte

7 Om elevarbeidet Problembasert læring som metode Elevarbeid i grupper, ledet av gruppeleder Gruppe- og individuelle oppgaver, Elevenes mening Bruk av IKT Samarbeid med hjemmet

8 Gruppelederopplæring Tidsbruk: ½-1 dag Skolens lokaler eller et annet sted Innhold Bli kjent med Unge & Rus Arbeide med noen av oppgavene Dele elevene i grupper Lage gjennomføringsplan for Unge & Rus Fokus på demokratisk ledelse

9 Gruppeledere Lærers forlengede arm Må føle seg trygge på sine oppgaver Trenger veiledning underveis Deler ansvar med sin lærer Er medlem av sin gruppe Deltar på gruppelederopplæring

10 Elevrollen Organisere eget arbeid Lytte til andre Argumentere for egne standpunkt Ta beslutning gjennom gruppeprosess Se egen rolle i forhold til andre Stimulere andre i deres rolle

11 Lærerrollen Tilrettelegge og veilede Gi opplæring i sentrale ferdigheter/tilnærminger Gi elevene ansvar for eget arbeid

12 I Unge & Rus er det samarbeid mellom skolen og foreldre/foresatte Målene med foreldrenes deltakelse Styrke fellesskapet mellom foreldrene Styrke foreldrenes autoritet til å sette grenser for barns utprøving av rusmidler Styrke foreldrenes kompetanse til å snakke med barna sine om bruk av rusmidler

13 Foreldresamarbeid I 9.klasseversjonen av Unge & Rus er det lagt opp til ett foreldremøte hvor både elever og foresatte deltar. En fin ramme for foreldremøtet kan være at ungdommene presenterer de arbeidene de har gjort. Formålet med dette møtet er å gjenoppta dialogen om felles grensesetting i forhold til rusbruk nå når ungdommene har blitt ett år eldre. Forskning viser at om foreldre er restriktive i forhold til de unges rusbruk, debuterer de senere og de drikker mindre.

14 Unge & Rus presenteres ny drakt og på ny teknisk løsning i 2010. I den nye løsningen har vi lagt vekt på å forbedre brukeropplevelsen og åpnet opp for integrasjon til andre nett-tjenester som Youtube, Facebook og Twitter.YoutubeFacebookTwitter

15 Det nytter! Forskning viser at Unge & Rus nytter Elevene blir engasjert Foresatte blir engasjert Skoler/lærere blir engasjert


Laste ned ppt "Unge & Rus eies og driftes av: KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Unge & Rus er utviklet i et samarbeid mellom KoRus-Nord Høgskolen i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google