Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unge & Rus Bjørnholt skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unge & Rus Bjørnholt skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unge & Rus Bjørnholt skole

2 Bjørnholt skole er … en 8-13 skole som består av 2 bygg ved siden av hverandre Norges største 8-13 skole med ca elever totalt. Ca. 50 % av elevene er minioritetsspråklige elever Skolens pedagogiske profil er basert på tema og tverrfaglighet  5 perioder/temaer pr. skoleår 8.trinn: 8. trinn = 5 klasser  ca. 150 elever 12 lærere (assistenter) i både heltid og deltidsstillinger er knyttet til 8.trinn 2 lærere fra teamet + 1 sosiallærer fra skolen var på 1. Unge & Rus seminar

3 Snubletråder og ”løsninger”
Skolen satser på tverrfaglighet  lærere kan bli ”prosjekttrøtte” Obligatorisk program hvor beslutningen ble tatt på et annet nivå (eierskap til programmet?) Årsplaner i fag var allerede fastsatt (tid til fagene) Kompetanse blant lærere To/tre ekstra foreldremøter (kompensasjon) LØSNINGER: Periode 5 ble omdøpt fra tema ”Drama” til tema ”Unge & Rus” med produkter fra U&R lite vi lærere kan gjøre noe med det  Vi bruker UDV (utdanningsvalg) timer og sprer prosjektet over 5 uker. Fagene har allerede gitt fra seg timer til UDV (ingen fag ”lider”) I UDV timer er det alltid to lærere tilstede. I tillegg ble det invitert en ressursperson fra Rusmiddeletaten som kurset alle lærere. 2 lærere fra teamet var på 1. seminar Ordinær foreldremøte i våren ble brukt som 1. foreldremøte til U&R, mens 2. foreldremøte ble skoledagen flyttes for elever og lærere fra formiddag til ettermiddag.

4 Foreldre - foreldremøte
To hovedtemaer på 8.trinn: Olweus (mobbing) og Unge & Rus Felles oppsamling i aula først med ”alle” foresatte, så klassevis kort presentasjon av Unge og Rus (felles) Delt ut brosjyrer (felles) Vist film ”Tenåringer og rusmidler - Om det å være foreldre” = Willy Pedersen (felles) ”Fellesstandarder” ble diskutert (klassevis) Fritidsaktiviteter, Lommepenger, Leggetider, Lekser/leksetider, Bruk av TV/video/PC-internett, Innetider, ”Alene- hjemme- fester”, Hvordan setter man grenser? (Sanksjoner og språkbruk)  INGEN SKRIFTLIG KONTRAKT! Foresatte understreket at tilsyn overfor barna er viktig! Oppmøte i min klasse: 14 av 30 elever representert med sine foreldre

5 Gruppelederopplæring
… skjedde dagen før selve elevdelen skulle begynne Totalt 40 elever deltok Gruppelederutvelgelse: Lærerne valgte elever Program for dagen (anbefalingene fra U&R ble fulgt) Internett med bli kjent med nettsiden + skrive ut noen oppgaver. Fokus på: gruppeleders oppgaver, loggskriving, hvordan involvere andre? (samarbeidsferdigheter) Mat & Drikke  (stimuleringsmidler fra Rusmiddeletaten)

6 Elevdelen (oppgaver) Brukt tilnærmet 20 timer (det samme som er anbefalt av ungeogrus.no) UKE 17 (mandag): – 15.15: Kort presentasjon av gruppene og målsetninger med U&R (holdt av gruppeledere) og arbeid med tema 1 og tema 2 UKE 18 (mandag): – 15.15: Arbeid med tema 3 og oppsummering av arbeidet så langt. UKE 19 (mandag): – 13.30: Arbeid med tema 4, danset etterpå fra – 15.15 UKE 20 (mandag): – 15.15: Presentasjon av rollespill fra tema 4 og arbeid med tema 5 ”Elevenes mening” UKE 21 (mandag): – 15.15: Arbeid med tema 5 ”Elevenes mening” oppsummering/evaluering av prosjektet UKE 22 (mandag): – 15.15: Arbeid med tema 5” + oppsummering/evaluering av prosjektet UKE 22 (tirsdag): – 17.30: Siste finpuss + utvelgelse av produkter som skal presenteres. Foreldremøte samme kveld fra –

7 Foreldre - elevmøte Tirsdag 26.mai: 26 voksne tilstede (sammenlignet med 14 fra 1. foreldremøte) AGENDA: Presentasjon av noen utvalgte elevarbeid Caseoppgaver Kort evaluering av Unge& Rus: to undersøkelser: elevundersøkelse og foreldreundersøkelse 

8 Elevundersøkelse (spørsmål 1 og 2)
(E1) Det et viktig at skolen fokuserer på å jobbe med forebyggingstiltak som f.eks. Unge & Rus. Helt enig (6,8 %) Delvis uenig (5,7 %) Vet ikke (10,2 %) Delvis enig (42 %) Helt enig (34,1 %) (E2) Etter å ha jobbet med Unge & Rus, kan jeg si litt mer om skadevirkninger av alkohol enn jeg kunne før jeg jobbet med Unge & Rus. Ja (65,9 %) Kanskje (19,3 %) Nei (14,8 %)

9 Elevundersøkelse (spørsmål 3 og 4)
(E3) Etter å ha jobbet med Unge & Rus, kan jeg lettere si "nei til alkohol" enn før jeg jobbet med Unge & Rus. Ja (53,4 %) Vet ikke (22,7 %) Nei (23,9 %) (E4) Jeg kommer definitivt til å utsette min alkoholdebutt (eller velge ikke å drikke) etter å ha jobbet med Unge & Rus. Ja (68,2 %) Vet ikke (19,3 %) Nei (10,2 %)

10 Elevundersøkelse (spørsmål 5 og 6)
(E5) Jeg synes at å jobbe med Unge & Rus var lærerikt. Helt uenig (4,5 %) Delvis uenig (10,2 %) Vet ikke (14,8 %) Delvis enig (36,4 %) Helt enig (34,1 %) (E6) Jeg synes at å jobbe med Unge & Rus var morsomt. Helt uenig (12,5 %) Delvis uenig (21,6 %) Vet ikke(12,5 %) Delvis enig (37,5 %) Helt enig (14,8 %)

11 Foreldreundersøkelse (spørsmål 1, 2 og 3)
(F1) Har noen i familien deltatt på 1. foreldremøte om Unge & Rus? Ja (69,8 % ) Nei (28,6 %) (F2) Har du snakket med barnet ditt om Unge & Rus? Ja (79,4 %) Nei (20,6 %) (F3) Vi har fått god informasjon fra skolen om Unge & Rus. Uenig (1,6 % ) Delvis uenig (7,9 %) Vet ikke (11,1 %) Delvis enig (44,4 %) Enig (34,9 %)

12 Foreldreundersøkelse (spørsmål 4 og 5)
(F4) Hva er ditt/deres helhetsinntrykk av Unge & Rus? Bortkasta bruk av skoletid (0 %) Vet ikke (6,3 %) Litt nyttig (25,4 %) Veldig nyttig (68,3 %) (F5) Det er naturlig at også foresatte blir involvert i et skoleopplegg angående alkoholbruk/rusforebygging blant ungdom. Helt uenig (1,6 %) Delvis uenig (0 %) Vet ikke (0 %) Delvis enig (18 %) Helt enig (80,3 %)

13 Foreldreundersøkelse (spørsmål 6 og 7)
(F6) Jeg tror IKKE at Unge & Rus er med på å utsette alkoholdebut og eksperimentering med alkohol blant ungdom. Helt uenig (27,9 %) Delvis uenig (27,9 %) Vet ikke (14,8 %) Delvis enig (26,2 %) Helt enig(3,3 %) (F7) Det er lettere å sette grenser overfor min 8.klassing etter Unge & Rus. Helt uenig (24,6 %) Delvis uenig (9,8 %) Vet ikke (26,2 %) Delvis enig (31,1 %) Helt enig (8,2 %)

14 Foreldreundersøkelse (spørsmål 8 og 9)
(F8) Unge & Rus har ført til at jeg/vi har fått bedre kontakt med andre foresatte enn tidligere. Helt uenig (24, 6 %) Delvis uenig (19,7 %) Vet ikke (16,4 %) Delvis enig (37,7 %) Helt enig(1,6 %) (F9) Det var bortkastet tid å delta på Unge & Rus foreldremøter. Helt uenig (72,1 %) Delvis uenig (18 %) Vet ikke (3,3 %) Delvis enig (6,6 %) Helt enig (0 %)

15 Evaluering av programmet - lærere
Positivt: ”Ferdiglaget” nettbasert opplegg Gruppeledere var til hjelp og var en god ressurs å ha Ulik progresjon i gruppene. Lærerrollen: viktig å ”bremse” grupper som går for fort frem. Viktig å reflektere underveis. Sjekkliste over hva er gjort og hva gjenstår underveis. Mangel på PC-er Sitter med godt inntrykk av foreldremøte 2, flinke elever med sine presentasjoner og fine diskusjoner rundt caseoppgavene. Ingen klassekontrakt, men diskusjoner er viktigere synes jeg! Tenke alternativt: Variasjon i oppgavene (noen oppgaver var ”like” synes både elevene og lærere) Utfordringer til alle elever (noen elever sier at de kunne mye av dette fra før av) Tenke alternativt når ting ikke går som planlagt (klassekontrakt) og ha noen alternativer til det (caseoppgaver)


Laste ned ppt "Unge & Rus Bjørnholt skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google