Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om SAFO. Hvem er vi?  Et samarbeidsforum mellom: – Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) – Norges Blindeforbund (NBF) – Norges Handikapforbund (NHF) – Norsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om SAFO. Hvem er vi?  Et samarbeidsforum mellom: – Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) – Norges Blindeforbund (NBF) – Norges Handikapforbund (NHF) – Norsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om SAFO

2 Hvem er vi?  Et samarbeidsforum mellom: – Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) – Norges Blindeforbund (NBF) – Norges Handikapforbund (NHF) – Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

3 SAFOs visjon Lik rett til deltakelse

4 Hva jobber SAFO for?  Likeverd som gir likestilt mulighet til deltagelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne  Økt samarbeid i medlemsorganisasjonenes øvrige ledd  Styrke medlemsorganisasjonenes rolle i påvirkingsarbeid

5 Felles politikk – viktige livsområder  Anti-diskrimineringsarbeid  Levekår  Utdanning  Arbeid  Universell utforming  Tilgang på gode helsetjenester

6 Arbeidsmåte  Høringer og møter – innspill til regionale og nasjonale myndigheter på lover, regler og handlingsplaner  Brukermedvirkning – regionalt og nasjonalt

7 Brukermedvirkning  SAFO er representert i både nasjonale og regionale råd og utvalg  Nasjonalt er vi med i mange offentlige utvalg og arbeidsgrupper  Regionalt – Råd for funksjonshemmede – RHF – HF – NAV

8 Sekretariatet  Postkasse og blekksprut  Samordne felles politikk  Deltar i noen overordnede brukerråd  Utarbeider og sammenfatter felles høringer  Drifter hjemmesiden  Forbereder hovedstyresaker og møter og følger opp vedtak. – Regionene – Organisasjonene – Myndighetene

9 Mer om SAFO på WWW.SAFO.NO

10 SAFO og inkluderende arbeidsliv  Er med i Nasjonalt forum for integrering av funksjonshemmede i arbeid – AID  Er med i referansegruppe i AID om overgangen studier og arbeid  Har gitt en rekke innspill til AID, FAD og Stortingetskomitéen om funksjonshemmende barrierer i og forut for arbeidslivet

11 IA-avtalens delmål 2:  Å øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer som ikke har et arbeidsforhold

12 Hvorfor så vanskelig?  Samfunnet – Utilgjengelige bygg og uteområder – Transportmuligheter – Ledige jobber der vi bor  Holdninger – Arbeidsgiveres holdninger  Individet – kompetanse

13 Tiltakene – hvorfor fungerer de ikke?  Byråkratiske  Lang saksbehandlingstid  Rigide regler  Mangelfulle utdanningsmuligheter  Funksjonshemmede sees ikke på som en ressurs, men noe du får betalt for å sette i arbeid = lite attraktive

14 Hva kan vi gjøre?  Gjøre bygg og uteområder mer universelt utformet - DTL  Bedre koordinering av tilbud og etterspørsel på arbeidsmarkedet gjennom nav  Utvide og rettighetsfeste funksjonsassistanseordning  Sikre transport til og fra arbeid

15 Hva kan vi gjøre?  Raskere, smidigere og mer fleksibel tilrettelegging på arbeidsplass  Sikre flere arbeidstreningsmuligheter (trainee)  Sikre alle lik rett til utdanning


Laste ned ppt "Om SAFO. Hvem er vi?  Et samarbeidsforum mellom: – Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) – Norges Blindeforbund (NBF) – Norges Handikapforbund (NHF) – Norsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google