Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Invitasjon til debatt om SVs hovedsaker og reformer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Invitasjon til debatt om SVs hovedsaker og reformer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsprogram 2013-2017: Hovedsaker/reformer Et debattnotat fra SV arbeidsprogramkomite

2 Invitasjon til debatt om SVs hovedsaker og reformer
Kjære lokallag og fylkeslag, Arbeidsprogramkomiteen inviterer dere til å diskutere hva som skal være SVs hovedsaker/reformer i Det å lage et nytt partiprogram og stake ut en ny kurs er en av de viktigste oppgavene for partiet framover og vi håper at flest mulig lag ønsker å være med å delta i dette arbeidet – og gi oss tilbakemelding! Vennlig hilsen Inga Marte Thorkildsen og SVs programkomite

3 Bakgrunn for utarbeidelse av debattnotatet
Landsstyret har vedtatt at arbeidsprogrammet innledningsvis skal beskrive tre politiske hovedsaker/reformer som skal være styrende for SVs arbeid i den neste programperioden. Dette vil i praksis si hvilke saker SV skal gå til valg på i Det er viktig at arbeidsprogramkomiteen får innspill på dette og at partiorganisasjonen tar del i dette viktige arbeidet. Vi har tidligere i år hatt en innspillsrunde om dette i partiorganisasjonen. Med bakgrunn i innkomne innspill og i komiteens arbeid vil vi nå presentere et debattnotat om mulige hovedsaker/reformer for partiet.

4 Selve debattnotatet Debattnotatet er ment som et grunnlag for diskusjoner og debattmøter i lokallag og fylkeslag. Det inneholder politiske svar på noen av de største og viktigste utfordringene Norge står overfor i dag. Samt også 15 konkrete forslag til saker som kan bli en av de tre prioriterte hovedsakene som skal løftes i programmet .

5 Forslagene til hovedsaker
Et grønt og framtidsretta samfunn 1. Bærekraftig næringsliv og grønn verdiskapning 2. Nasjonalt løft for kollektivtrafikk og miljøvennlige lokalsamfunn 3. Klimadugnad på hjemmebane Rettferdig fordeling 4. Sosial boligbygging 5. Plan mot barnefattigdom 6. Psykisk helse og rus Et trygt arbeidsliv for alle 7. Retten til fast jobb og heltid 8. Likelønn 9. Ungdomspakke

6 Forslag til hovedsaker – forts.
Kunnskap og læring 10. En helhetlig skoledag 11. Løft for yrkesfagene 12. Styrk forskning og høyere utdanning Helse og omsorg 13. Trygg i eget hjem – en omsorgsreform for fremtiden 14. Demokratisering av helse- og omsorgstjenesten 15. Tannhelsereform

7 Hva ønsker programkomiteen tilbakemelding på?
Hvilke tre hovedsakene/reformer skal SV gå til valg på for den neste stortingsperioden? Dere må gjerne foreslå andre reformer/hovedsaker. Kom gjerne med konkrete forbedringer til våre forslag. Vær så kortfattet og presis som mulig i tilbakemeldingen  Vi ønsker tilbakemeldingen i form av et skjema vi har laget. Skjemaet skal sendes til Du finner skjemaet her: Fristen er fredag den 10.august

8 Informasjon om prosessen videre
Innspillene fra denne runden blir behandlet på arbeidsprogramkomitemøte den august. Det helhetlige programforslaget legges fram av programkomiteen i starten av oktober. Dette forslaget vil bli da sendt ut i posten til alle medlemmer og blir lagt ut på nett. Da vil man ha mulighet til å komme med endringsforslag og nye forslag Landsstyret vil behandle alle innkomne forslag i januar og deretter vil det bli en ny forslagsrunde. Programmet blir vedtatt på Landsmøte den mars 2013.

9 Sammensetningen av arbeidsprogramkomiteen
Inga Marte Thorkildsen, Vestfold (leder) Torgeir Knag Fylkesnes, Troms (nestleder) Bård Lahn, Troms/Hedmark Marit Tennfjord, Nordland Anne Kolstad, Nord-Trøndelag Kjellfrid Blakstad, Møre og Romsdal Trond Aarre, Sogn og Fjordane Bersvend Salbu, Hedmark Nisveta Tiro, Oppland Ommund Stokka, Rogaland Roger Bjørnstad, Akershus Runi Børresen, Buskerud Marianne Borgen, Oslo Alf Holmelid, Vest-Agder Olav Magnus Linge, SU

10 Sekretariatet for arbeidsprogramkomiteen
Lene Aure Hansen, Bjarne Kristoffersen, Kristin Benestad, Ta gjerne kontakt med sekretariatet eller noen i komiteen om dere har spørsmål til det videre programarbeidet! Lykke til med diskusjon rundt debattopplegget. Vi ser fram til å motta innspill! Husk fristen den 10. august!

11 Registrering av timer - studieforbundet
Helt til slutt har vi en viktig beskjed: Vi oppfordrer sterkt til at dere registrerer studietimene i lokallaget. Da kan lokallaget få økonomisk støtte. Støtten utgjør ikke så mye penger, men innrapporteringen av timer har stor betydning for videreutviklingen av det nyopprettede studieforbundet. Jo flere timer vi registrerer, jo mer støtte får vi til utvikling og drift neste år. Kravene er at studieaktiviteten tar 8 timer og at dere er minst to personer som deltar 75 % av tiden. Det er antagelig få lag som bruker 8 timer på dette debattopplegget, men det er fullt mulig å kombinere dette med flere møter/studiekvelder senere. Kanskje dere skal ha et temamøte snart eller at dere planlegger et nytt møte når førsteutkastet er ferdig i oktober? Vi har laget en ferdig studieplan som dere kan benytte dere av. Og alle de nødvendige skjemaene finner dere på: Mer informasjon om studieforbundet finner du her: eller send en mail til


Laste ned ppt "Invitasjon til debatt om SVs hovedsaker og reformer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google