Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenesten & Nådegavene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenesten & Nådegavene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenesten & Nådegavene

2 1. Oppdraget Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folk til mine disipler …. Matt.28 + Mark.16 På et karismatisk stevne – var det mange møter, mye lovsang, løftede hender nesten hele tiden. Under infobolken kommer møteleder inn og spør – kan alle dere som ønsker å spise noe her i dag vennligst ta ned hendene? I dag skal vi ha et tema som på mange måter handler om karismatikk. Ikke om løftede hender, men om tjeneste og nådegaver. Vi fortsetter nå i høst vår gjennomgang av utvalgte tekster fra 1.Kor.brev. Kapt 12 Like før sin himmelfart deler Jesus sin store plan med disiplene og med oss. Matt.28 – gjøre disipler (gjørende = ikke avsluttet) – døpende – lærende. Noe vedvarende, uavsluttet. Gud den store oppdragsgiver – den store planlegger. Han har avdekket sin plan for oss. Delt den med oss. Vi skal være med å virkeliggjøre den.

3 1. Oppdraget Mission Impossible? Oppdrag 1: Gå ut - Gjøre disipler
Oppdrag 2: Forkynne evangeliet, helbrede syke, gjøre under og tegn…. Fortsette det Jesus gjorde. Mission Impossible? Hvert av evangeliene avslutter med Jesu befaling og oppdrag. Jesus var ikke redd for å gi dem oppdraget som vi kan oppsummere i 2 punkter:– Gå ut gjøre disipler + forkynne evangeliet, helbrede syke, tjene med under og tegn, kort sagt -. Gjøre det Jesus gjorde. Fortsette der han slapp. Et like stort under som da Jesus ble født inn i verden, hver gang Jesus blir født i et menneske som tar imot ham. Den andre inkarnasjonen. Gud tenker mye større tanker om menigheten, om sitt folk enn det vi gjør – Gud vet – han er fortsatt fysisk tilstede i verden. Han har fortsatt en kropp som går på jorden. Han har sine barn. Sin menighet. Sitt folk. – Dere er Jesu legeme, og hver enkelt er dere Kristi lemmer. 1.Kor.12 Dette får meg til å tenke på filmene med Tom Cruise – Mission Impossible! Det tenkte kanskje de første kristne. Disiplene. Umulig oppdrag.

4 2. Kraften Hvordan skal vi makte å fullføre oppdraget?
Apg. 1,8: Men dere skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender. Mission impossible ble Mission Possible for disiplene. Hvordan mulig? De fikk ikke bare befalinger og oppdrag. De fikk også løfter med på veien.– De skulle bli i byen til de ble utrustet med kraft fra det høye. Ingen mulighet til å greie dette i egen kraft. Gud som kaller – også den Gud som gir utrustning. De skulle få kraft når den Hellige Ånd kom over dem. Dynamis = kraft : Dynamitt – den plutselige kraft. Dynamo = kraften som kommer når vi går. Vi skal nå se på forholdet mellom OPPDRAGET eller OPPGAVENE Gud gir oss og GAVENE han gir for å oppfylle dem.

5 3. Oppgaver og utrustning
Oppgaver uten gaver = slaveri Gaver uten oppgaver = svermeri Oppgaver og gaver = harmoni Gud gir ikke bare oppgaver – det ville tatt knekken på oss. Oppgaver uten nådegaver – slit og ork. Evig pliktløp. Alt blir bare et ork. Ingen glede. Gud gir heller ikke bare utrustning – det ville bare gjøre oss selvopptatt og oppblåste. Nådegaver uten konkrete tjenester – blir bare navlebeskuelse, selvopptatthet – meningsløst, svermeriet. Utfordringen – finne den gode balansen – mellom gaver og oppgaver, og den utrusting vi har til å tjene med. Der er det ikke bare harmoni – men også glede, sunnhet, frihet og der bæres det frukt. Efes. 4,11-13 – Det var han som gav sine gaver – for å utruste de hellige – så du kunne utføre sin tjeneste og

6 4. Vi trenger kunnskap 1. Kor. 12,1: Når det gjelder Åndens gaver, vil jeg ikke at dere skal være uten kunnskap. Finnes mye kunnskap i menigheten allerede – kanskje blir mye av dette veldig elementært for deg. Korintermenigheten trengte tydeligvis å vite hvilke gaver de hadde. 1.Kor.12,1 Kanskje noen som kjenner: Du har gaver som ikke lenger er i bruk. De trenger å bli TENT PÅ NYTT! Vi trenger kunnskap. Er selv takknemlig for forkynnelse jeg har hørt, bøker jeg har lest, seminarer jeg har deltatt på – samtaler jeg har hatt med mennesker. Vet at Nådegavesten har hjulpet mange i vår menighet. Undersøkelser har vist at 80% av kristne ikke vet hvilke gaver de har. Har et mål for vår menighet at minst 80% skal vite hvilke nådegaver de har.

7 5. Hva slags kunnskap? Hva er en nådegave? Hvem får nådegaver?
Hvorfor nådegaver? Hvilke gaver? Hvordan finne og bruke nådegavene? Trenger kunnskap – hva nådegavene er –Hvem nådegavene er for? Hvorfor trenger vi nådegaver? Hvilke nådegaver som finnes. Og Hvordan finne og bruke nådegavene? Thomas vil utdype noen av disse punktene neste søndag.

8 5. Hva slags kunnskap? 1.Kor. 12: Nådegavenes innhold
1.Kor. 13: Nådegavenes atmosfære 1.Kor. 14: Nådegavenes praktiske bruk. Ser av 1.Kor at Paulus setter Nådegaveundervisningen inn i en større sammenheng. 1.Kor.12 – et hovedkapittel når det gjelder nådegavenes innhold og gjensidige avhengighet. 1.Kor.13 – nådegavenes atmosfære 1.Kor.14 – bruken.

9 6. Hva er en nådegave? V1: Når det gjelder Åndens gaver..
v. 4-6: Åndsgaver; Jesus-evner. Vi ser alle gavene hos Jesus. En nådegave er en særskilt evne som Gud – av nåde – gir til ethvert lem på Kristi legeme, og som må settes inn i arbeidet med å bygge opp menigheten. Hva er en nådegave? 1.Kor.12,1 – Når det gjelder Åndens gaver – Mange navn. Åndsgaver – Ånden som deler ut gavene. Jesusgaver/Jesus evner – gjenkjenner dem i Jesu liv. Les fra Oddvar Søviks bok s Nådegavene – ingen uuttømmelig liste. De fleste nådegavene listes opp uten mer detaljert forklaring. Nådegaver – charismer – charis= nåde, ma=gave. Mange definisjoner – ulike tradisjoner. Den jeg selv kjenner meg mest hjemme i. Et forslag til en enkel definisjon…

10 6. Hva er en nådegave? Særskilt evne – gjerne i forlengelsen av våre medfødte evner. Gud gir – 1. Kor. 12, 4-6: Den treenige Gud som øser ut. Av nåde – ikke belønning for karakter eller kristen modenhet. Charismer charis + ma = nåde + gave Særskilt evne – alle kristne har ulike gaver. Når du oppdager en bestemt gave hos deg selv, kan du være sikker på at du er i mindretall med den i menigheten. max 10% med samme gave som du. Sånn er det jo også med kroppen vår – alle lemmene er i mindretall – bare to føtter, 1 nese/lukesans – bare to armer; 10 fingre – men de er jo likevel ulike. Noen mener å ha 10 tommeltotter, bare skryt. Gud gir – 1.Kor. 12. v4-6 Gud den suverene giver. Hele treenigheten med. Nådegaver – Ånden er den samme. Tjenester – Herren (Jesus) er den samme. Virksomhet – Gud (skaperen) er den samme. Ligger muligens en tredeling bare i dette – noen gaver knyttes nærmere DHÅ – tydelig overnaturlige. Noen knyttes nærmere Jesus – og den måten han tjente mennesker på. Noen knyttes til Skaperen – knyttes til den visdom og omsorg som han gir. Vi skal se på dette ganske snart. Alle gavene er gitt av den samme Gud, og de gjenspeiler ulike sider ved Guds gjerning for oss. Samtidig gjenspeiler de ulike sider ved vår tjeneste overfor andre mennesker. Av nåde – ikke belønning pga åndelig modenhet, fromhet, trofasthet - men gave. Ufortjent. Fil 1,6 – for fra første dag har dere vært med i arbeidet for evangeliet.

11 7. Hvem får nådegaver? V. 7, 18 og 27: Hos hver enkelt…
alle som tror på Jesus har minst en gave hver, eller et knippe av gaver Til ethvert lem på Kristi legeme – 1.Kor.12, – Nådegavene er for alle som tror på Jesus. Hver enkelt… Alle tekster bekrefter det samme. Hører av og til noen spørre – har du fått noen nådegaver, som om det er det er for de få. Ingen kristne som ikke har fått eller ikke er tiltenkt en eller flere gaver. Mer snakk om å oppdage og ta i bruk, enn å få.

12 8. Lærdom fra Dyreskolen Hvilke fordeler er det å vite om sine gaver?
Det gir rett ydmykhet, glede, sunnhet Det beskytter mot hovmot og mismot Det hjelper oss til å prioritere rett. Det hjelper deg til å feire de gaver du ikke har..!! Hørt historien om Dyreskolen? Ulike dyr på samme skole. Bla. En fugl, en fisk, en hare og et ekorn. Best på ulike områder. Fuglen – fly; fisken – svømme; haren – løping; ekornet – klatring. En dag blir det bestemt at de skal prøves på vilkårlige oppgaver. Fuglen – tvunget til å klatre i trær. Fisken – lære å løpe. Haren – måtte lære å fly. Ekornet –ta svømmetimer. Hva ble resultatet? Ingen bestod eksamen. Alle mislyktes. Bare kaos og fortvilelse og frustrasjon. Skolens beste elev – en hjerneløs manet Morsom – men noe av det samme skjer i virkeligheten. I mange menigheter. Vi settes til oppgaver vi ikke er utrustet til. Mye slitasje, utbrenthet, lite fruktbart mange steder. Hvor tror du at du tjener Gud og mennesker best? Der du tjener med dine evner og gaver – eller? Mange kristne tjene hele livet uten å vite sine nådegaver – men det bør være unntaket. Hva forteller Bibelen? Hvilke fordeler gir det å vite om sine gaver..?

13 9. Hvorfor nådegaver? For å tjene hverandre og ære Gud
1. Pet. 4,10-11: For å tjene hverandre og ære Gud 1. Kor. 14,12: For at menigheten skal bygges opp 1. Kor. 12,7: For at det skal bli til gagn Efes. 4,11-13: Hvorfor nådegaver? Allerede fått noen opplysninger. Få noen til å lese – 1.Pet. 4,10-11 – tjene hverandre. Gavene = ulike måter å tjene på. Ikke til å herske eller dominere med. Ære Gud – alle gaver peker bort fra oss, til Gud. Gud gleder seg over gaver som er i bruk. 1.Kor.14,7 – for å bygge opp menigheten. Menigheter vokser når gavene er i bruk. Mennesker vokser og utvikler seg. Vokser i antall – Guds ord forkynnes, mennesker blir frelst, døpt, opplært, helbredet. 1.Kor.12,7 blir til gagn – når mennesker tjener med sine evner og gaver – så blir det alltid til gagn. Det vil si – de bærer frukt. De får betydning. De gjør en forskjell. Ser det samme mønsteret i Efes. 4,11-13 – Gir gaver – for å utruste de hellige – så de kan utføre sin tjeneste og Kristi legeme bygges opp. Alle kristne ment å være charismatikere = nådegavebrukere. Uansett – ingen menighet kan klare seg uten at nådegaver brukes. Så de kan Utføre sin tjeneste Og Kristi kropp bygges opp For å Utruste de hellige Gir gaver

14 10. Hvilke nådegaver? Grovinndeling i 1.Pet.4,10-11: Den som taler… den som tjener… Noen med ord, andre med handling Noen faste gaver, andre spontane Skjelne mellom nådegaver og fellesroller Finnes mange forslag på inndeling av nådegavene. Synes mange av dem er litt kompliserte. I 1.Peters brev 4,10 – finner vi en av de enkleste – den som taler … den som tjener. Vi tenker på noen ORD gaver, og noen mer PRAKTISKE gaver. Finner en slags inndeling i 1.Pet.4,10-11 – tjenegaver og talegaver. Har selv funnet det fruktbart å skjelne mellom forkynnende gaver (tale/formidle med ord – som evangelist, profet, undervisning, tungetale), diakonale gaver (praktisk omsorg), administrative gaver (ledergaver som forstander, hyrde, trosgave) og selvoppbyggende gaver (tungetale til egen oppbyggelse) Gavene settes ikke opp mot hverandre, men ved siden av hverandre. De utfyller hverandre. Tonje H. Stang – har prøvd seg på en annen inndeling – det finnes noen mer permanente gaver (hyrde og lærer og diakon), og noen mer spontane (som tungetale) Skjelne mellom at mange av nådegavene og våre kristne fellesroller. F.eks all kristne er kalt til å GI, en fellesrolle likevel er det noen som har en særskilt GIVERGAVE. Det er en kristen fellesrolle å BE, men noen BØNNENS gave. Fellesrolle å vise BARMHJERTIGHET, men noen mer barmhjertige enn andre. Alle kalt til å VITNE, men noen vitner med større RESULTAT og større gjennomslag fordi de har en NÅDEGAVE til det.

15 10. Hvilke nådegaver? Skaperen: Frelseren Hjelperen Kunst Håndverk
Giverglede Gjestfrihet Barmhjertighet Administrasjon Visdom Frivillig fattigdom Frelseren Apostel Sjelesorg Evangelisering Lede Misjonær Tjene Hyrde Undervisning Hjelperen Helbredelse Demonutdrivelse Tro Undergjerninger Bønn Profeti Tungetale Prøve ånder. Hvilke nådegaver – tre lister + 1.Pet. Totalt finner vi 29 nådegaver direkte omtalt i NT. Men ingen av listen er like. Det kan være et hint om at listen ikke er komplett. F.eks nevner Chr. Schwartz bønn, misjonær og musikk som tydelige nådegaver, men de er ikke med i listen i NT. Ikke uttømmende lister Finner ikke denne inndelingen i Bibelen direkte. Bare en nyttig hjelp til å systematisere de mange gavene vi finner i NT. Scwartz har sagt at det er helt naturlig at de nådegavene som det blir undervist om, forventet og oppmuntret i en gitt menighet, blir lettere oppdaget enn de gavene som ikke er en del av menighetens kultur. Denne inndelingen laget av Schwartz – se treenigheten i nådegavene. Schwartz har prøvd å sette farge på menighetene. Alt etter hvilken trosartikkel man legger vekt på, så vil den preges mer av enkelte gaver. Jo sunnere våre menigheter utvikler seg, jo mer kommer hele bredden av nådegaver til uttrykk. Hele treenigheten står bak – men vi gjenkjenner dem knyttet til hver av personene. Gjenkjenner alle gavene i Jesu liv – Kristus evner. GJESTFRIHET – alle være gjestfrie. Men noen større evne og glede ved det å bruke hjemmet så andre føler seg hjemme og velkommen. Mange har funnet et hjem hos Gud fordi noen åpnet sitt hjem her på jorden. Abraham hadde vel denne gaven? EVANGELISERING – ulike former og ulike målgrupper og ulike måter. Typisk for en evangelist – historien om Bjørnegjegerne –de vekker nysgjerrighet, de inviterer, de samtaler. De har en godt utviklet teft for hvor folk står i forhold til Gud. Gjør det lettere for folk å komme til tro. 10% med denne gaven. Hos oss – 30 – 40 stk? Ser gaven hos Filip og Paulus. TROSGAVEN – enhver kristen skal sette sin lit til Jesus. – Trosgaven gjør at noen våger å ta større risker. Våger å gå foran. Gjerne de som leder og fører an i større prosjekter som ville lett knekke andre. F.eks gjennomføre bygging av denne kirken vår – kostet oss 26 mill. Nå kun litt over 10 mill igjen. Ser den hos Moses og Josva.

16 11. Hvordan finne og bruke gavene?
Vær åpen for Gud i bønn 2.Tim.1,6 Vær beredt til å ta gavene i bruk. Prøv dem. Skaff deg innsikt Finn ut hva som gir deg glede Gå nøkternt gjennom resultatene Søk andres vurdering Ta nådegavetesten Vær åpen for Gud i bønn – bønn er mottagelighetens språk. Mulig å be med veldig mange reservasjoner. Be selv – søk forbønn. Ofte gunstig på stevner som dette. For noen av dere – tenne gaver på nytt. 2.Tim. 1,6 Vær villig til å ta i bruk gavene – prøv å finn ut hva gavene går ut på – ta dem i bruk i samsvar med dette. Prøve og feile. Skaff deg innsikt – først les Bibelen – personer – NT-tekstene. Les bøker. Hør forkynnelse. Samtal med andre. Finn ut hva som gir deg glede – Hvilke gaver har du? Letteste spor å følge – hva trekkes du mot. Hva liker du å gjøre? Hva er lett for deg? Undervisning – gir meg glede. Utfordringer. Trekkes mot. Gå nøktern gjennom gavene – hvilke resultater ser du. Evanglistgaven – hvilke frukter kan du vente. Undervisning – hvilke reslutater. Søk andres vurdering – be om å bli evaluert. Snakk med andre som har gavene du dras mot. Ta nådegavetesten La oss reise oss og be. Noen av dere – be om å bli fylt av DHÅ. Noen – bli tent på nytt. Andre av dere – komme noen skritt videre i det å finne oppgaver og tjenester som passer til gavene du har fått.


Laste ned ppt "Tjenesten & Nådegavene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google